Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


21.výročí VLSR- bilance.

16. listopadu 2010 v 20:30 | Pepin. |  Pepin tlačí
Opět se blíží výročí Velké listopadové sametové revoluce. Využijme této příležitosti a zopakujme si, jakých skvělých úspěchů jsme za těch 21 let dosáhli, a co by se snad ještě mohlo vylepšit:


1) Můžeme si říkat a psát co chceme a nic se (nám) nestane.

2) V obchodech je stále dostatek banánů a toaletního papíru.

3) Co chvíli chodíme k volbám, ve kterých si můžeme svobodně vybrat z bohaté a kvalitní nabídky politických stran.

4) Vládnou nám moudří a čestní politici, v čele s prezidentem, který pro svoji pověstnou skromnost, smysl pro humor a moudrost požívá neobyčejné úcty v celém světě.

5) Provedli jsme pozoruhodně úspěšnou ekonomickou transformaci, při které ztráty (zajisté zcela nevyhnutelné) obnášely pouze necelý jediný bilion korun. V krátké době se podařilo vytvořit vrstvu mimořádně bohatých lidí, čímž jsme se přiblížili situaci v netotalitním světě. Tento úspěch byl založen na aplikaci geniálního Ježkova principu "útěku ekonomů a podnikatelů před právníky" a velkorysého právního "zhasnutí" během privatizace (inspirovaného zjevně filmem "Hoří, má panenko").

6) Krásným symbolem úspěšnosti transformace jsou úchvatné paláce bank a pojišťoven, které zdobí naše města. Někteří sice říkají, že se tyto budovy mohly pořídit mnohem úsporněji a ušetřené prostředky se mohly použít třeba na rekonstrukci státních nemocnic a škol, ale je zřejmé, že tito kverulanti hovoří pouze z pozice nepřátel svobody a trhu.

7) Provedli jsme zajímavou reformu územně-správního uspořádání - nejprve jsme zrušili totalitní systém krajů a po několika letech jsme jej v mírně pozměněné formě opět zavedli. Nemalé náklady, které byly s touto promyšlenou operací spojeny, se v konečném součtu jistě bohatě vyplatily.

8) Demokratický systém jsme nevídaným způsobem posílili lustračním zákonem, díky kterému se podařilo obsadit rozhodující místa ve státní správě výhradně odborně a mravně vysoce kvalitními lidmi.

9) Ve srovnání s totalitou se podařilo podstatně zvýšit počet státních, krajských a obecních úředníků, a to i navzdory tomu, že většina funkcí někdejšího totalitního státu přešla do soukromé sféry.

10) Někdejší korupce (podstrkování kafe, čokolád, lahví alkoholických nápojů a tvrdých spart) zcela vymizela.

11) Těšíme se výhodám fungujícího právního státu založeného na příkladně fungujícím justičním systému, který někteří neopodstatněně pomlouvají slovy o "justiční mafii".

12) Podařilo se dosáhnout toho, že kriminalita je nyní na zcela jiné úrovni než v době předlistopadové.

13) Na skvělém fungování společnosti osvobozené ze jha totality mají velkou zásluhu naši objektivní a moudří novináři.

14) Byl zlikvidován přebujelý strojírenský, těžební, hutní, elektrotechnický, chemický, farmaceutický, cukrovarnický, sklářský, sirkařský, textilní, obuvnický a další průmysl, jakož i odpovídající aplikovaný výzkum v těchto oborech. Uvolnily se tak lidské zdroje pro perspektivnější povolání, jako jsou konzultanti, burzovní makléři, reklamní kreativci či pornoherci. Tím se naplnil jeden ze snů nás, kteří jsme v listopadu 1989 byli masakrováni na Národní třídě a statečně cinkali klíči na náměstích.

15) Namísto někdejších překážek kladených emigraci je nyní emigrace např. lékařů či vědců naopak aktivně podporována.

16) Máme nejvyšší počet vysokých škol na milion obyvatel na světě.

17) Velkorysá reforma vzdělávání úspěšně směřuje k tomu, že středoškolské vzdělání s maturitou bude již brzy mít až 90% populace. Jaký to rozdíl oproti slabým 20% totalitním! V rámci proslulého boloňského procesu směřujeme k dosažení dalšího smělého cíle - zvýšení počtu vysokoškolsky vydělaných občanů nejméně na 50%. K dosažení tohoto velkolepého cíle jistě nemůžeme litovat jakýchkoli nákladů! Je totiž známo, že vysokoškolské vzdělání výrazně zvyšuje šanci na uplatnění ve společnosti a na dobře placené zaměstnání. Je tedy zřejmé, že v blízké budoucnosti již téměř všichni budou mít dobře placené zaměstnání.

18) S předchozím bodem úzce souvisí i to, že vzdělání se konečně podrobilo tržním principům a stalo se zbožím. Průkopníky těchto tržních principů se staly mnohé soukromé vysoké školy, ale pozadu za nimi nezůstávaly ani některé veřejné vysoké školy, jako právnická fakulta Západočeské university. Někteří nepřátelé trhu se ovšem pokoušeli tuto fakultu očerňovat.

19) Soukromý majetek se stal posvátným a nedotknutelným, čehož krásným důkazem je statečný šestnáctiletý boj statkářky Havránkové proti státním úředníkům, kteří se dodnes snaží připravit ji o její polnosti pod falešnou záminkou jakéhosi obecného zájmu.

20) Podařilo se zabránit pokusům omezit naši těžce vybojovanou svobodu populistickými, ba bolševickými návrhy zákonů zavádějících majetková přiznání, omezujících kouření, či zakazujících anonymní vlastnictví akcií.

21) Oproti předlistopadové době došlo k výrazné změně v situaci romské menšiny.

22) Někdejší fádní krajina, města, ba i vesnice, získaly po zaplnění statisíci velkoplošných billboardů úplně jinou tvář.

23) Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti reklamy vůbec - i u nás jsme se dočkali kýženého prokládání televizních programů vtipnými a informačně bohatými reklamními šoky.

24) Vyšli jsme velkoryse vstříc jedné ze základních lidských potřeb a vybudovali nejhustší síť kasin a herních automatů na světě.

25) Vyšli jsme vstříc i ještě daleko důležitější základní lidské potřebě a umožnili jsme vznik husté sítě provozoven sexuálních služeb (bordelů).

26) Došlo k rozvoji všech forem žurnalistiky, zvláště té, která nás pohotově informuje o detailech všech vražd, loupeží a nehod, jakož i o detailech sexuálního života celebrit. Toto jsme před listopadovým převratem bolestně postrádali, jelikož totalitní režim tyto důležité informace utajoval.

27) Došlo k neobyčejnému rozkvětu kultury - v televizi můžeme každodenně sledovat myšlenkově bohaté, hodnotné a přitom zábavné seriály.

28) Také úroveň filmové tvorby je dnes úplně jinde, než třeba za dob hluboké totality 60. let.

29) Došlo k bezpříkladnému rozvoji astrologie, homeopatie, a desítek ostatních alternativních nauk, které dialekticko-materialistická ideologie totalitního režimu trestuhodně potlačovala.

30) Někdejší disidenti v čele s Václavem Havlem vystřízlivěli z někdejších naivních pacifistických postojů a aktivně podpořili aktivní politiku nezapomenutelného G.W.Bushe a humanitní bombardování několika zemí.

31) Náš nynější hlavní spojenec ukázal, že si nás považuje mnohem víc než náš někdejší hlavní spojenec, resp. totalitní okupant - zatímco sovětské vedení nikdy neumožnilo čs. armádě zapojit se do bojů v Afghánistánu, USA to umožnily nejen tam, ale i v Iráku a v blízké budoucnosti možná i leckde jinde. Přímá bojová zkušenost českých speciálních jednotek s efektivním zabíjením civilních potenciálních teroristů je určitě naprosto nedocenitelná. O něčem takovém se listopadovým demonstrantům věru ani nesnilo.

32) Pravda a lež vítězí nad láskou a nenávistí.

Ačkoli dosažený pokrok je vskutku obdivuhodný a může nás oprávněně naplňovat hrdostí, přece jen ještě několik věcí, po kterých jsme v památných listopadových dnech před jednadvaceti letech toužili, nebylo úplně dotaženo do konce. Tyto nedostatky jsou samozřejmě v první řadě neblahým dědictvím totalitní minulosti. Vždyť od pádu totality uplynulo teprve pouhých 21 let! Nic si nenamlouvejme - důsledky onoho režimu zajisté budeme pociťovat ještě nejméně dalších 50-100 let.
 


Komentáře

1 Pro pepina Pro pepina | 17. listopadu 2010 v 9:38 | Reagovat

Tož to sem netušil, jaký myšlenkový potenciál dříme v naší obci. Dobře napsané, ale tochu už moc dlůhé. Kurňa, domluvte se už tady všichni, co tak vtipně píšete a dělejte něco s tú perlů.

2 franta franta | 17. listopadu 2010 v 18:40 | Reagovat

Proč, dlúhé, když tych úspěchů je tolik?

3 ATA ATA | 17. listopadu 2010 v 19:14 | Reagovat

...a  protože jsem vztahovačná, tak si výše uvedený výrok přisvojuji kromě jiných i na sebe a tedy:  „Proč já nemohu makat pro“ Perlu“ a spol...(čistě hypoteticky)“

Téma:“ Cesta na Mars včetně skloubení  neuvěřitelných hodnot místních vyvolených“.

...jak by to muselo  být psané na  „Perle...“:

Ruská Federální kosmická agentura spolu s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) podnikly  jedinečnou simulaci  expedice nanečisto – v maketě planetoletu pro čtyři muže a dvě ženy.  Podle vedoucího projektu se jedná i o zapojení NASA. Právě v těchto dnech dokončují specialisté výběr kandidátů ze 150 zájemců z 23 zemí ve věku od 25 do 50  let, kteří mluví rusky a anglicky. Přednost mají  lékaři, biologové a inženýři – z těchto profesí se budou skládat členové týmu, ovšem vzhledem  k mimořádnému zájmu o kvalitní jedince, byla do výběru zařazena i mise obecních radních  z Vlčnova. Věříme, že když svými kvalitami přesvědčili voliče ve své obci, přesvědčit zbytek světa bude pro ně  hračkou.

...pojetí vhodné do rádia  (což je pro mě to  ono):
Dobrá zpráva pro vzbouřence!  Cesta na Mars začala – zatím jen nanečisto, ale ono to půjde...! Šestice dobrovolníků stráví možná tam své věky, jedná se totiž  jen o vývoz, ale ne o dovoz zpět.  Naši hlavní obecní radní v  náročné konkurenci postupují do finále! Těžko říct, zda  z hlediska své výjimečnosti, nebo zabraly vlčnovské  vdolečky a  slivovice! Vzhledem k nárokům na odborné  testovaní zúčastněných, věřme, že bude bráno v úvahu i naše místní okrojování!  Výzva: „Kdo se neumíte modlit, tak začněte s doučováním! Jestli bude při nás stát... kde kdo, tak nemusíme čekat další čtyři roky!“
Pozn.: Pro některé „jednoduché“, kteří již zase se hroutí nad „výmyslem a pomluvou“, doporučuji si přečíst začátek (závorku)!

4 jura jura | 17. listopadu 2010 v 19:53 | Reagovat

ATA pro tebe je výborně normální záležitost.Tak přidávám ještě hvězdičku.

5 franta franta | 17. listopadu 2010 v 20:01 | Reagovat

K úspěchům: můžeme vycestovat, kde chceme, ale nemáme kdy. Dovolenou si vybíráme, když máme teploty, protože krátkodobě marodit se neoplatí.

6 pepin pepin | 17. listopadu 2010 v 21:54 | Reagovat

ATA, netrp neoprávněnými komplexy ;-) Tímto volím šéfredaktorku Perly.
Cynický nadhled, ve kterém Ti málokdo může konkurovat, většinou následuje až po pochopení, že i totální konformismus může být maskován iluzí volby a svobody.
Někteří už to ví, někteří to tuší a jiným to nikdy nedojde. Víc se s tím nedá dělat. Snad neurazím Joskoně, když řeknu, že jiný smysl tento blog ani nemá a v určitém ohledu může být jeho "zbytečnost" vlastně nezbytná...

7 IF IF | 18. listopadu 2010 v 17:31 | Reagovat

Díky Pepine,
asi taková slova jsem si potřeboval přečíst,protže mne přepadl jakýsi splín a určitá skepse směřující snad až k nihilismu,ale Tvá slova mají svůj půvab, nadhled a určitý otimismus.
Pěkné,asi bude vždy dobré pokusit se alespoň o něco.
Pro tu energii a výdrž má ATA můj stálý obdiv.
Ještě jednou díky.

8 čtenář čtenář | 19. listopadu 2010 v 8:35 | Reagovat

Nevidím důvod se nějakým způsobem stresovat jen k vůli tomu,že se napoprvé úplně nevyhrálo. Pokud si někdo myslí,že to nebylo vítězství,tak je mimo.Je to hodně velký krok vpřed a jsem přesvědčen,že za čtyři roky,kdy se přidruží další z mladé generace,jim už podruhé tento tah nevyjde.

9 Souhlas Souhlas | 19. listopadu 2010 v 11:56 | Reagovat

Ano, souhlas, ale také záleží na tom, kolik odvedou práce - nemyslím to ve zlém, ale kritika jednou za dva měsíce na zastupitelstvu jim popularitu nezíská. Já jim věřím, ale: hoši už startujte a vlítněte na to hned!

10 ATA ATA | 19. listopadu 2010 v 15:56 | Reagovat

Vzhledem k měsíci pošmourně rostoucímu, listopadovým poměrně dosud  vysokým teplotám, rvačce vrabců na mém dvoře a přemnožení štěnic v Paříži bych minulé volební události nijak zvláště nedramatizovala. Je již jisté, kdo je v rozehrané partii „lovící číhající kočka“ a  kdo „lovená myš“! Připisuji také  důležitost tomu, že mně dnes ráno spadl na peřinu pavouk – z tohoto vyvozuji, že v následném  obecním  houfování by mohlo dojít ke střetu! Vy, kteří se obáváte vyplnění děsivého proroctví proslavené  slepé bulharské jasnovidky Vangy (vlastním jménem  Vangelina Oandeva Dimitrova (1911-1996 Bulharsko), že v listopadu tohoto roku vypukne 3. světová válka, uklidněte se, prostě se uťala a tentokrát jí to zcela jistě  nevyjde. Klidně začněte shánět vánoční  dárky a buďte optimisté! Blíží se období, kdy se vám jistě rádo otevře leckteré srdce!

11 dotaz dotaz | 19. listopadu 2010 v 20:24 | Reagovat

ATO můžeš sdělit,do kdy míníš ještě tady psát a tím lézt na nervy našim zvoleným a i mnohým ostatním? Nemyslíš,že toho už bylo dost?

12 IF IF | 19. listopadu 2010 v 22:50 | Reagovat

Pokud se můžu zapojit do debaty,aniž bych byl dotazován,tak jak vidět, hlad po nových příspěvcích tady je.
   Ono to zdánlivě vypadá tak,že téma voleb bylo vyčerpáno,téma převleků a papalášských projevů vypráno v truňku a vyžehleno kecama v místních putykách a téma zrady někde učesáno u kadeřnice a vyčištěno u zpovědi.
    Tak si to asi bláhově kreslí Ti,kteří byly aktéry těchto místních politických her.Tím se jistě utěšují a bláhově se domnívají,že pokud se o tom již na rádiu nepíše, tak se to vlastně nestalo a ten Joskon a ATA si to všechno jen z dlouhé chvíle vymyslili.
    Realita ,ale je a bude trochu jiná.
    Toto volební dění ,včetně relací rádia,různým způsobem občany Vlčnova oslovilo a zůstalo v nich.
    A je jen na nás vlčnovjanech co příjmeme.Pokud se všeobecně ztotožňujeme s nastoleným plitickým "inženýrstvím", tak si myslím,že tyto staré časy nebudou pro nikoho dobré,ale to je jen můj subjektiní názor.Jak rád bych se mýlil.
Spíše to ,ale vidím,tak,že se nepletu.
    Poněkud expresivně jsem to zde už vyjádřil.Myslím,že mému příspěvku ,kde jsem uvedl,že "cirkus jede",tenkrát mnoho lidí nevěřilo, leč stalo se.Ale to může být náhoda.
    Tímto chci dotazujícího se uklidnit a sdělit mu,že i já si myslím,že tohoto způsobu vedení obce bylo opravdu dost a určitě bude o čem psát.
    Věř tomu ,že ATA může psát i o počasí a bude se to dát číst.

[11]:

13 čtenář čtenář | 20. listopadu 2010 v 8:49 | Reagovat

Pro dotaz. Určitě Joskon,který si kdysi Ulambátár vymyslel nepředpokládal,že bude fungovat jako nějaké necenzurované černé svědomí naší obecní politiky.Je pravda,že čtivost a úroveň se zvýšila od té doby,co začala psát ATA.Na ni se sem navázali další mnohdy velmi kvalitní blogeři a s tím je spojená i popularita,která stále roste.Tak se nedivme,že existuje naprosto konkrétní skupina,která tuto zkratku již netouží zde vidět.Já ano,takže přeji další skvělé fungování.

14 ATA ATA | 20. listopadu 2010 v 16:36 | Reagovat

Také pro “dotaz“: Obávám se, že tímto sdělením vliju žal do srdce a zvýším krevní tlak nejen tobě, ale i tobě podobným,  neboť v současné době  nemám zaječí úmysly ani  předpoklad  něco ukončovat (pokud mě Ulama nevyrazí).
„ V této společnosti se mně zvláště  líbí a navíc mám v plánu ještě...naštvat mnoho lidí!
Stále  je dost těch, co se mají skvěle, pokud papouškují slova „velitele“!
Což nám dokazuje, že kde komu svědčí – ovládá-li cizí řeči!“

15 já | 20. listopadu 2010 v 20:59 | Reagovat

Ulambatar tu je a doufám,že tomu tak i zůstane.Jak pro kritiku,tak zábavu.Je jasné,že tady nebudou momentálně bouřlivé debaty jak když byly volby.Ale ti  naši páni jsou tak nadutí,že brzy do něčeho šlápnou. Bude zas veselo.

16 rebelde rebelde | Web | 19. června 2015 v 9:06 | Reagovat

rychlá půjčka bez doložení příjmu 8-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama