Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Ó jsou, někde jsou, ano jsou...

23. listopadu 2010 v 20:32 | Pepin. |  Pepin tlačí
Pro název článku jsem si vypůjčil úryvek z textu písně "Taky jsem se narodil bos" od skupiny Olympic. Ovšem řeč nebude o ztracených bosých snech, nýbrž o bývalých členech KSČ.

Pepin

Nejprve statistická data: v květnu 1990 se strana ještě holedbala prohlášením, že disponuje majetkem 9,5 mld. korun, což v přepočtu na jednoho člena údajně činilo 5.149,- Kč. Jednoduchým výpočtem dojdeme ke členské základně přes 1,8 mil. soudruhů a soudružek. Jiný zdroj uvádí, že KSČ do konce prvního pololetí 1990 postihl nevídaný úbytek členů. Konkrétně od ledna 1989 do července 1990 opustilo stranu přes 55% oveček (z ničehož nic!) a počet členů se ustálil na 756 tis. Dnešní KSČM má necelých 70 tis. členů, ale ve srovnání s ostatními stranami je to stále poměrně vysoký počet (ODS 33 tis., ČSSD 23 tis.). Nicméně, průměrný věk člena KSČM se blíží 70 letům, tudíž základna postupně a doslova vymírá.

Vynechám ze svých dalších úvah Slovensko a zaměřím se na to, kde že jsou ti naši komunisti? Kam se poděl téměř milion dosud žijících soudruhů? Správně - až na krajní komunisty, kteří skutečně věřili ve správnost budování reálného socialismu, nevystudovali VUML a odmítali donášet (i takoví byli a řekl bych, že právě dosluhují v KSČM) - ostatní změnili flexibilně světonázor. Tuto vzácnou vlastnost, která zvyšuje adaptabilitu českého národa v neustále se měnících politicko-ekonomických podmínkách můžeme pravidelně vídat i dnes. Furiant je totiž rychlý a ohnivý český tanec, střídavě v dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém taktu - záleží, v jakém rytmu se zrovna hraje...

Kontrolní otázka: Víte co se stane, když hodíte ODSáka do tatramatky? Vyteče kupa špiny a vytáhneš čistého komunistu!
 


Komentáře

1 Josef Pešl Josef Pešl | 23. listopadu 2010 v 22:08 | Reagovat

Jak tak brouzdám po stránkách a píšu ten svůj román.Tak tady čtu jednu velkou nehezkou pravdu.
Nekrachl náhodou i Podnik TATRAMAT ,aby se to náhodou nedalo ověřit?

2 xyz xyz | 24. listopadu 2010 v 20:47 | Reagovat

Nebylo by na škodu, kdyby se zveřejnil i seznam členů KSČ ve Vlčnově z roku 1989?

3 iks iks | 24. listopadu 2010 v 21:19 | Reagovat

Také si myslím, že ten seznam by mohl být zajímavý, včetně mladých, aktivních kandidátů zmedializovaných v tehdejší Slovácké jiskře.

4 jj jj | 24. listopadu 2010 v 21:27 | Reagovat

A k čemu to jako bude?

5 IF IF | 24. listopadu 2010 v 21:34 | Reagovat

Možná by to bylo dobré ,proto,abychom se pod své názory bez jakýchkoliv zábran a obav,mohli podepisovat vlastními jmény.

6 jj jj | 24. listopadu 2010 v 21:40 | Reagovat

Ono ti bývalí komouši možná škodí míň,než ti kteří tam nikdy nebyli.O tom to totiž vůbec není,spíš o charakteru /myslím si já

7 IF IF | 24. listopadu 2010 v 22:14 | Reagovat

Spíše než o charakteru je to často o stádovitosti,kdy se většina z falešného pocitu bezpečí přiklání k těm ,kteří momentálně vládnou.
Charakter a morálka se v nás ozývají až v okamžiku kdy máme pocit,že kolem nás se děje něco co se nám zdá být v nepořádku a co nás může bezprostředně ohrozit.
Za jiných okolností málokoho cokoliv
zajímá a pud sebezáchovy velí nechat svůj charakter odpočívat na divanu a raději se ani pod komentář nepodepsat,protže co kdyby někdo něco.
Tyto stránky jsou toho důkazem.
Těch pravých jmen tady mnoho není,ale možná se pletu a je to i jinak a pak je třeba si definovat přesně co je charakter a jak se pozná charakterní člověk.
Osobně v tom mám jasno,ale to ještě neznamená,že moji definici charakteru se mnou  sdílí i ostatní.
Existují i obecná pravidla,ale jsme ochotní je přijmout?
Zase odvolávka na tyto stránky,ale berme to jako pokrok - za čas se třeba budeme podepisova všichni a nebo charakterně mlčet. Uvidíme.

8 ATA ATA | 24. listopadu 2010 v 23:34 | Reagovat

Pro IF:...tak tedy (dle tvého): "Co je charakter  a  jak se pozná charakterní člověk?" Pokud názorem zaujmeš, možná, že budeme sdílet s tebou.

9 pepin pepin | 25. listopadu 2010 v 7:29 | Reagovat

[7]: IF: Co se týče používání nicků, od toho je na internetu blog blogem (i když mezi zúčastněnými se pravděpodobně už všichni známe ;-). Charakter člověka přeci můžeš posuzovat na několika úrovních, z nichž každá je hlubší: první je etika (je-li dotyčný vůbec schopen rozpoznat motivy a důsledky svého jednání z hlediska dobra a zla), dále morálka (dotyčný má konkrétní představy o správném jednání a snaží se je dodržovat) a konečně ctnost (což je navyklý sklon k dobrému jednání, a to v jakékoli životní situaci) - tady mám pocit, že pojmy jako "hrdost" a "čest" znají naše děti už jenom z pohádek.
Nedovoluji si posuzovat charakter naprosto nikoho, protože v pozadí mohou být vždy nějaké neznámé motivy jeho jednání. (Přísloví 28:21 "Leckdo se proviní pro skývu chleba"). Dokonce ani my sami nemůžeme posoudit svůj vlastní charakter, dokud nemusíme řešit nějakou kritickou a vyhrocenou situaci.

10 pepin pepin | 25. listopadu 2010 v 8:50 | Reagovat

Abych to ještě rozvedl ve vztahu k těmto stránkám: skutečně od nich nic světaborného nečekejme. Můžeme si vzájemně vyčítat pravé motivy, které nás nabádají, abychom sem přispívali (např. já jsem samozvaný filozof a mentor, kterého kdoví kde vytáhlo "slunko z kravinca", ATA může být zatrpklá feministka, která už zjistila, že ve světě mužů nemá mužům smysl konkurovat, ale lze je dorazit alespoň rétorickým nadáním ;-), každopádně pokrok - jak píše IF - bude minimálně v tom, že někteří čtenáři se alespoň zamyslí. Možná i sami nad sebou.

11 dech doby minulé dech doby minulé | 25. listopadu 2010 v 10:13 | Reagovat

http://www.vlcnov.cz/czech/historie/kroniky/kroniky_1986.htm

12 článek z Perly článek z Perly | 25. listopadu 2010 v 11:01 | Reagovat

V rámci státní návštěvy Československa přiletěla v odpoledních hodinách delegace z Kuby vedená Fidelem Castrem, generálním tajemníkem Komunistické strany Kuby.
Fidela Castra ihned po vystoupení z letadla vítá krojovaná dvojice z Moravského Slovácka z Vlčnova. V pánském kroji vítá hosta předseda tamního MNV soudruh Jan Pijáček, v ženském kroji jej doplňuje soudružka Marta Moštková, taktéž funkcionářka z místního MNV.
Oba dva se již delší dobu společensky angažují, jsou členy KSČ od roku 1990. Soudruh Jan Pijáček úspěšně pracuje ve stranických strukturách, je členem užšího vedení OV KSČ. Do jeho gesce spadá kultura a mezinárodní výměna zasloužilých umělců v rámci socialistických republik pro okres Uherské Hradiště.  
Oba se stali členy KSČ po listopadových událostech v roce 1989, kdy takzvaná charta 77 se snažila oslabit moc dělnické třídy pomocí masových demonstrací. Bylo to velmi složité období, které díky pomoci dalších států socialistického bloku se podařilo tyto kapitalistické síly překonat a nastolit pro naši dělnickou třídu klid a pořádek. Tito soudruzi si zvolili správnou stranu a díky jejich morálním hodnotám můžou za všechen československý lid přivítat na pražském letišti tuto mezinárodní návštěvu.
Ano, nestydím se to říci, je to velká pocta pro obec Vlčnov, která se díky svému prvnímu muži stává opět středem pozornosti médií. Ani soudružská výměna soudruhů z Vlčnova a mongolského Ulanbátaru nevzbudila takou vlnu zájmu o tuto obec.
Doufáme, že soudruzi Pijáček a Moštková po návratu z Prahy uspořádají pro místní organizace Národní fronty a děti ze Základní školy ve Vlčnově besedu s tématem „Jak jsme vítali soudruha Castra z Kuby.“

13 S.K.Neumann S.K.Neumann | 25. listopadu 2010 v 11:09 | Reagovat

Věnováno nejlepším z nejlepších!
A  hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.
Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.
Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cest. Staví chrám
bratrské doby.

14 Nevím kdo :) pozdrav pro ATA Nevím kdo :) pozdrav pro ATA | 25. listopadu 2010 v 11:19 | Reagovat

Mé jméno není na plakátech,
ani nehraju na pódiu.
Chodívám v obyčejných šatech,
jak obyčejní lidé žiju.

15 Právo Právo | 25. listopadu 2010 v 11:22 | Reagovat

Redakce Rudého práva oznamuje všem čtenářům, že vítá jejich dopisy a názory. Od dopisovatelů vyžadujeme celé jméno, adresu, jakožto i adresy jejich nejbližších příbuzných.

16 Jiří Wimmer Jiří Wimmer | 25. listopadu 2010 v 11:26 | Reagovat

OSTRAVA

Echmmm.....Echmmmm...!!! Ehnmmm!!!

Ku...va!!!

Já.to dnes asi neřeknu.

17 kronikář kronikář | 25. listopadu 2010 v 14:23 | Reagovat

Chtěl jsem si něco vymyslet, ale našel jsem v kronice 1984:

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE ve Vlčnově v roce 1984 pod vedením předsedy Zdeňka KUČERY č. 954 má celkem 54 členů. Sedmi členný výbor se schází 2x měsíčně a snaží se aktivizovat své členy do různých akcí. Dvě soutěže připravil L. Bednařík a to: Soutěž O KNIHU O KNIZE a soutěžní kvizy s tématy Nad mapou světa. Dva kursy zase vedla ing. VRÁBLÍKOVÁ Miroslava Kurs drhání a KURS vánočních ozdob. Velmi úspěšnou akcí, ve které chtějí pokračovat byl kurs tanců při cimbálu. Vedl jej František Kučera a patronát nad ním převzali i členové souboru VLČNOVJAN.

Uskutečnil se také už 12. ročník tradičního půlnočního pochodu VLČNOV -BUCHLOV. Beseda s představiteli MNV měla název MLADÉ HOVORY. Byla to účelná diskuse o současných problémech ZO SSM a o jejich řešení. Další samostatnou akcí byl i turnaj v nohejbalu. SSM je také spolupořadatelem jiných akcí: Dětský karneval, Letní pionýrský tábor, ve spolupráci SPOZ uspořádali DISKOTÉKU S BESEDOU, s organizací ČSŽ vánoční pochod dětí do lesa za zvířátky. Členové SSM pomáhají při Vlčnovských slavnostech - pokladna stadionu, někteří členové jsou pionýrskými vedoucími. Členové SSM se zúčastňují směn NF, upravují park před družinou. ZO SSM byla vyhodnocena za úspěšnou práci s mládežnickým tiskem a Laďislav Bednařík byl přijat presidentem ČSSR s. Gustavem HUSÁKEM.

Je to ten samý Bednařík, co létá kolem Pijáčka jak včela kolem květu?

18 KáGéBák KáGéBák | 25. listopadu 2010 v 14:45 | Reagovat

[17]: Myslíš člena dozorčí rady PROMABYTU, a. s. (který kupuje pozemky pro golfové hřiště), ředitele sekretariátu 1. FC Slovácko a člena mandátové a volební komise Muzejního spolku v UH, organizátora slavnostního otevření muzea zabavených pálenic?

19 ATA ATA | 25. listopadu 2010 v 15:42 | Reagovat

Pereme se o koryta, pereme se při korytech,
pereme se na úřadech, pereme se občas v bytech,
pereme se o své děti, pereme se o víru,
pereme se prostřed válek, pereme se za míru,
pereme se za neklidu, pereme se za klidu,
pereme se jménem pánů, pereme se jménem lidu,
pereme se po okolí, pereme se doma sami,
pereme se po staletí, všichni bití dějinami!

20 ulama ulama | 25. listopadu 2010 v 19:01 | Reagovat

Zrovna dneska jsem slyšel otázku: „Co je na tom pravdy, že se Tonda Pešl vzdává všech funkcí?“ Já na to: „ Lidovci budou mít schůzi, a tam se členové rozhodnout,..“  „A tak on ještě dělá drahoty!“ ani jsem nestačil domluvit. Když si čtu archívní články a tak mne napadá ještě i další důvod jeho neobliby. Před rokem 1989 byl sběratelem podpisů pro „Několik vět“. Vystavoval sebe i rodinu nebezpečí, že bude tehdejším režimem stíhán. Já osobně jsem podepsal taky u něho. Ti lidi, proti kterým ta petice byla směřována, mají dnes větší vliv než tehdy a nezapomínají.

21 KáGéBák KáGéBák | 26. listopadu 2010 v 7:08 | Reagovat

Krycí jméno "Radim", číslo svazku 42283, typ spolupráce: důvěrník, evidující správa STB: Brno.

Zdeněk Zemek, narozen 13. 7. 1951 začal jako obyčejný „obchodník“. Po revoluci se „trhl“ mateřskému podniku a začal obchodovat. Rok 1994 byl pro něj začátkem „skutečné kariéry“. Vrátil se do Železáren, ale ne už jako zaměstnanec, ale jako majitel. Dále své impérium rozšiřoval a vypadalo to, že se nezastaví. Jediný problém byl, že většina jeho aktivit byla postavena na křehkých základech. A těmi byly astronomické dluhy. Tehdejší IPB měla zřejmě dojem, že pan Zemek je jakýsi nadčlověk, který plní sliby. Bohužel sliby se změnily na závazky a vzhledem k tomu, že Zemkovy firmy pod jeho vedením nedokázaly prosperovat, zbyl na tvářích bankéřů jen věčný „úsměv“, placený z našich kapes...

Zbytek příběhu na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005062501

22 KáGéBák KáGéBák | 26. listopadu 2010 v 8:20 | Reagovat

Ani my nezapomínáme!
Konkursní noviny: 28. 11. 2002

Vlčnovský hutní byznysmen si je vědom některých svých akvizičních chyb. Dnes by si již prý více rozmyslel investici do mrtvé Poldi Kladno (1998), kde na novém rozjezdu "utopil" miliardu korun". Finančně náročná byla i akvizice kladenské válcovny Noval. Na rozjezd silně zadlužených Válcoven trub Chomutov (1997) spotřeboval téměř 600 milionů korun. Možná v těchto firmách zachránil několik set pracovních míst, ale za cenu velkých ekonomických ztrát. Stále si však myslí, že kdyby v roce 1999 nevypukla hutní krize a on následně nepřišel o provozní financování, i tyto projekty by byly návratné. Zemkův pohled na věc je takový, že pro svůj byznys neměl odpovídající podmínky, zejména finanční, a tak od něj nikdo nemůže chtít zázraky na počkání. "Posaďte Michaela Schumachera v Praze do trabantu a vedle něj průměrného šoféra do luxusní limuzíny. Kdo z těch dvou bude asi první v Brně?" Ten, kdo relativizuje vlastní síly a schopnosti. Zemek je znám také jako mistr v oddalování konkursů. Jeho právníci přišli například s kuriózní námitkou, že všichni soudci ústeckého krajského soudu jsou podjatí kvůli "nepřátelské a neobjektivní publicitě dlužníka v tisku". Za téměř dva roky se tak podařilo vyhlásit bankrot jen v Železárnách Chomutov, ten byl ale nakonec stejně letos zrušen. Je jasné, proč se Zdeněk Zemek konkurzů obává. Umožní totiž nahlédnout pod pokličku jeho podnikání. A díky bankrotu v Železárnách Chomutov už také vyšly najevo vážné věci. Firma si před třemi lety půjčila od IPB něco přes 700 milionů korun a díky úrokům se dluh vyšplhal na dnešních více než 900 milionů korun. "Sem žádné peníze ani investice nešly, bylo by to zaneseno v účetnictví," uvedl  konkurzním správcem dosazený ředitel železáren František Malý. Jedna ze tří úvěrových smluv, dává určité vysvětlení. Železárny Chomutov si podle ní půjčily 200 milionů korun na "odkup zásob" Válcoven trub Chomutov. Půvab celé transakce je v tom, že obě zmíněné hutní firmy patří Zdeňku Zemkovi. Jinými slovy, IPB půjčila Zemkovi na to, aby si koupil zásoby sám od sebe. Úvěrová smlouva tak očividně nemá žádný hospodářský obsah. Sečteno a podtrženo, vypadá to na podvod: Zemek vytáhl z banky bezmála čtvrt miliardy a "koupil" za ni něco, co už mu ve skutečnosti patřilo.

23 pepin pepin | 26. listopadu 2010 v 8:36 | Reagovat

Buď v klidu KáGéBáku. IPB krachla už před deseti lety. Těsně před krachem scházelo v bilanci banky téměř 70 miliard korun (podle propočtů JP Morgan). A ten "úklid "po IPB stál české daňové poplatníky zhruba 150 miliard korun. Takže všechno je oukej ;-)

24 pepin pepin | 26. listopadu 2010 v 8:41 | Reagovat

A to nejdůležitější jsem zapomněl: V květnu 2009 podepsal ministr financí Kalousek dohody ukončující spory o údajné pohledávky po IPB ve výši 120 miliard...

25 kk kk | 26. listopadu 2010 v 9:34 | Reagovat

To jsi se Zemkem tak důvěrný kámoš ,když tak všechno víš,nebo jenom kámoš ,který mu leze do pr....a za zády ho pomlouvá a závidí?

26 hmmm hmmm | 26. listopadu 2010 v 9:49 | Reagovat

Neměli by ste možnost stránky ulambátáru vydávat jako tištěný měsíčník?? Mám své rodiče ráda,ale neustálé návštěvy u počítače....

27 IF IF | 26. listopadu 2010 v 9:52 | Reagovat

Prostě když se někteří Vlčnovjané,od svých jindy "horno - dolních" prasáren,vypustí jen kousek za "Ondrůškůj kříž" tak ty jejich eskapády mají dopad i na státní ekonomiku.
    Tak to tady máme opravdu "Perly".Ty se tady po dlouhé roky v klidu vyvíjely v ulitě reálného socialismu a svou nezaplatitelnou krásou se pyšní až v dnešní době - jak ji jen nazvat?
    Škoda,že historie zabránila těm svazákům dospět v řádné komunisty to bychom se tady měli.Perly bychom mohli sbírat po ulici.
    Jen ten pohyb po ulici by, možná, byl trochu náročnější,protože při menším vychýlení se z dané trasy by nám mohla spadnou třeba nějaká traverza na hlavu.
    Ale raději pozor! i dnes je třeba se na křižovatce dobře rozhlédnout - Perla nikdy nespí.

28 KáGéBák KáGéBák | 26. listopadu 2010 v 10:34 | Reagovat

[25]: Umíš používat i jiný internetový vyhledávač než www.seznam.cz, nebo jenom závidíš, že já ano?

29 pepin pepin | 26. listopadu 2010 v 11:33 | Reagovat

Vážení diskutující, byl bych velmi nerad, kdyby měly začít padat traverzy. Pokuste se vrátit na obecnou úroveň, nejsme tady od toho, abychom linkovali na Cibulkovy seznamy. Zájemcům o konkrétní informace doporučuji "používat i jiné vyhledávače než www.seznam.cz" ;-)

30 IF IF | 26. listopadu 2010 v 12:49 | Reagovat

[27]: Já jsem jen zapoměl dodat,že ty Perly,která bycho tady mohli sbírat ,by byly "takije balšíje, kak golfíčeskije mjači".

31 IF IF | 26. listopadu 2010 v 12:52 | Reagovat

A v tom fofru jsem "zapoměl",že jsem vlastně zapomněl :)

32 pepin pepin | 26. listopadu 2010 v 13:09 | Reagovat

[30]: Ифе, если вы хотите писать на русском языке, используте кириллицу пожалуйста. Сегодня еë уже никто не знает, поэтому мы можем сказать себе некоторые шутки ;-)

33 Feministka Feministka | 26. listopadu 2010 v 13:29 | Reagovat

[32]:pepine, tož to je fofr. Moje oblíbená ruština. Konečně mezi námi i nějaký rusofil. Naša balšája Mongolija - ta má ohromný myšlenkový potenciál.

34 pepin pepin | 26. listopadu 2010 v 13:41 | Reagovat

[33]: Ну феминистка, и вы знаете этот:
На Красной площади, купил турист журнал. Когда он узнал, что внутри только пустые страницы, спросил торговца табачными изделиями: "Почему здесь ничего не написано?".
"Потому что всë ясно!"

35 IF IF | 26. listopadu 2010 v 15:36 | Reagovat

Rusky už to nedám,v azbuce by to vyznělo lépe.Tak to napíšu zase latinkou.
Ja znaju uže adin vapros : "Gdě zděs vagzal?"
A po Vlčnovsky to volně přeloženo,myslím znamená:
"Kde sas tu vzál!?" nebo ,že bych se pletl?

36 ATA ATA | 26. listopadu 2010 v 17:55 | Reagovat

...tak abych nezůstala pozadu:  Moje první pořádná ruská básnička (v galimatiáši)
Adin, dva, tri, četyre, pjať.
Pašol zájčik paguľáť.
Vdrug achótnik vyběgájet.
Prjámo v zájčika streľájet.
Pif, paf, ojojoj
Uběgájet zajčik moj!
(S odstupem času to vidím tak, že v té dávné  době inspiraci neznámý sovětský  autor s největší pravděpodobností čerpal při lovu zvěře v Mongólii).

37 Já,já,já jenom já ........ Já,já,já jenom já ........ | 27. listopadu 2010 v 16:33 | Reagovat

Tak se tváří vítěz !!

/slovacky.denik.cz/zpravy_region/vlcnovu-bude-opet-vladnout-pijacek-a-mostkova.html

38 rebel rebel | 27. listopadu 2010 v 18:01 | Reagovat

Co se říká v příspěvku:

"Na ustavujícím zastupitelstvu pro volební období 2010–2014 se v pondělí 8. listopadu stal starostou obce Jan Pijáček (ODS) a pozici místostarosty obhájila Marta Moštková (STAN). Radními zastupitelé zvolili Marii Kašpaříkovou (KDU-ČSL), Františka Dacíka (STAN) a Miroslava Josefíka (ODS).

V patnáctičlenném zastupitelstvu Vlčnova tak bude mít pohodlnou devítičlennou většinu koalice vedená šesti zastupiteli ODS, dvěma zastupiteli hnutí Starostové a Nezávislí a jedním zastupitelem z KDU-ČSL."

Ta zveřejněná fotka opravdu odpovídá, tak nějak,vážení,nás náš vůdce vnímá.A to slovo "pohodlná", to je demokratická síla!Určitě to bude v následujícím volebním období pro samozvané korytáře  o pohodlí?

39 názor názor | 29. listopadu 2010 v 7:05 | Reagovat

K uvedení Kašpaříkové za KDU-ČSL ve Slováckém deníku by snad A. Pešl  měl zaujat stanovisko.

40 Jj Jj | 29. listopadu 2010 v 10:25 | Reagovat

Kašpaříková není členka KDU je nezávislá.
Rozhodla se sama za sebe

41 názor názor | 29. listopadu 2010 v 10:32 | Reagovat

Jenomže toto stanovisko se nehodí někomu do krámu,JP potřebuje tam mět lidovkyni,proč by říkall novinářům,jak to bylo.

42 kdo je IF kdo je IF | 29. listopadu 2010 v 17:30 | Reagovat

Všimli jste si v archivu: s.L.B. byl přijat presidentem  s. Gustavem HUSÁKEM za mládežnický tisk. Vzpomeňte, jak se agent Minařík dostal do Rádia Svobodná Evropa.

43 IF IF | 29. listopadu 2010 v 17:56 | Reagovat

Čím jsem já?
Že by tak proradný?
Čím jsem já?
Že by tak záhadný?
Čím jsem já?
Že by tak prohnaný?
Čím jsem já?
Že by tak bezbranný?
Čím jsem já?
Tak sám bezradný?

Po staletí se ptáme
a stále se neznáme.

Budem se ptát stále,
ptát se tiše, dál.

44 Kuba Kuba | 29. listopadu 2010 v 19:01 | Reagovat

Tož Ifoune v životě je dobré sa pro neco zapálit. V krematoriju už je pozdě.

45 Janek Neruda Janek Neruda | 29. listopadu 2010 v 19:13 | Reagovat

Já ledačím jsem byl v tom božím světě
a čím jsem byl, tím jsem byl rád.
Já ledačím jsem byl v tom božím světě
a kde jsem byl, tam po mně smrad.

46 KAT KAT | 30. listopadu 2010 v 19:07 | Reagovat

padni..komu padni..jsem nesmlouvavý,krutý,zlý..jsem KAT..pravda je poněkud jinde....

47 jezinky jezinky | 30. listopadu 2010 v 19:33 | Reagovat

Katíčku,pacholíčku,otevři nám svou světničku!  Jen dva prstíčky ti tam  strčíme a až budeš prosit zas půjdeme. Co ty na to, Brute?

48 KAt KAt | 30. listopadu 2010 v 19:52 | Reagovat

VYZÝVÁM KAŽDÉDO KDE SE SÍTÍ UKŘIVDĚN K DIALOGU..kat..PADNI KOMU PADNI...kat

49 JEZINKY JEZINKY | 30. listopadu 2010 v 20:01 | Reagovat

Jezinˇky ..jsem člověk ,člověk spoustaný s bývalým režimem.jsem pracovník 3 správy STB..havel sa tak ožrál,že jsme ho moseli tři krát zvíhat poblutého s schůští Tonda polanka-...

50 jezinky jezinky | 30. listopadu 2010 v 20:05 | Reagovat

Tak pojď na nás, ty tvrďolíne, co vytáhneš – palečnice, španělskou botu, skřipec, železnou pannu, jen bičování nebo módes róbes praktiky 20. století? A když už to na tvém území rozohníme, tak jaká slušnost v chování? A navíc jaké řeči? Ty neznáš roubík do huby!Ovšem náš pravdu, vše bez ohledu na titul!To známe! Nejsi ty náhodou náš nový obecní?

51 KAT KAT | 30. listopadu 2010 v 20:09 | Reagovat

nechtějte vědět všechno..Jsem KAT ..tvrdý.nesmlouvavý,třeba krutý..bezohledný..ale ...vždy!! spravedlivý..

52 KATnedajě kdo mnou se uábíráš KATnedajě kdo mnou se uábíráš | 30. listopadu 2010 v 20:14 | Reagovat

Jezezinky..zanech..naděje,kdo mnou se ubíráš..zkušenost se nedá kopírovat..!!!!!

53 Kuba Kuba | 30. listopadu 2010 v 20:39 | Reagovat

Tož KATE já bych sa aj začál s tebú nadějně ubírat – tož pudem do Dolní nebo Horní? A dyž si tak spravedlivý tož bys mohl aj poručit ať spláchnu ty pindy co sem píšeš! A na jezinky ser, ty by nám všecko vychlastaly!

54 CoreyKab CoreyKab | E-mail | Web | 18. března 2018 v 19:40 | Reagovat

Whoa loads of useful facts.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama