Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Rada.

19. června 2011 v 20:48 | Joskon. |  Obrázky
Rada.


 


Komentáře

1 Výzva Výzva | 20. června 2011 v 8:27 | Reagovat

Místo malůvek a kecání poďmě raději všichni co sem píšeme na zastupitelstvo.
A´t de aji švab. Nebo jsou všichni vlčnovjani duté hlavy a nezajímá je, co se v obci děje?

2 :):):) :):):) | 20. června 2011 v 11:48 | Reagovat

[1]: Proč si myslíš,že tam šváb nesedí?

3 jenže jenže | 20. června 2011 v 12:20 | Reagovat

Na zastupitelstvu jsem několikrát byl a není pro slabší želudky.Je mi z nich šoufl. Upřimně lituji a zároveň obdivuji nezávilé.

4 kočičák kočičák | 20. června 2011 v 12:48 | Reagovat

[3]: No bóže,tak poblujeme Pyjusa!

5 Marie Marie | 20. června 2011 v 13:51 | Reagovat

[4]: Vy z toho máte prču. Ale ono to není žádná sranda, pokud je to tak jak píše i pan Slinták. Já jsem dospěla k závěru, když jsem včera shlédla ten dokument o vlčnovských búdách že náš starosta by byl dobrý v kultuře, protože shodou okolností jsem viděla v médiích během víkendu třikrát - košt slivovice, článek v novinách .... Jinak mne ale moc zklamal. Už není co býval.

6 cyproš cyproš | 20. června 2011 v 14:14 | Reagovat

[5]: Dyž je tak přes kulturu,nech se napakuje velet místo Brandýsky do  klubu.Tam by se teprve našel,šak je to komik jak poleno.Tam by mohl v kroji poskakovat od rána do večera.
A na obci starostou  konečně može byt nekdo aj s nějakým vzděláním,který nebude lidem po okolí akorát pro smích.

7 pravdivec pravdivec | 20. června 2011 v 21:41 | Reagovat

Ste tu všichni trapáci.

8 pravdivec pravdivec | 21. června 2011 v 0:53 | Reagovat

[7]: Doplňuju na obrázku!

9 Kostěj Kostěj | 21. června 2011 v 8:01 | Reagovat

[7]: Jsem slyšel,že starosta na zastupitelstvu se zase nechal slyšet, že je to tady samý bulvár a jak to  nečte.Ale když nám naše obecní vedení poskytuje tak hodnotný materiál,kdo by odolal a nevyužil toho!Šak  články na úrovní stažené z jiného tisku a na  fotky známých vesnických  ksichtů  máme Perlu.

10 pepin pepin | 23. června 2011 v 11:15 | Reagovat

Stanovisko ombudsmana k pořizování zvukových a obrazových záznamů z jednání zastupitelstva:

Veřejný ochránce práv
JUDr. Otakar Motejl

V Brně dne ...
Sp. Zn.: ...

Vážený pane ...,
podáním doručeným Kanceláři veřejného ochránce práv dne ... jste se na mě obrátil se stížností na nezákonný postup Ministerstva vnitra při dozoru nad výkonem samostatné působnosti ... Napsal jste, že Zastupitelstvo ... na zasedání konaném dne ... přijalo usnesení, kterým Vám zakázalo pořizovat videozáznam z tohoto zasedání. Usnesení považujete za nezákonné, protože máte potřebu pořizovat si videozáznam a v tomto případě jste jeho pořizováním nerušil průběh zasedání. Ministerstvo vnitra však porušení zákona neshledalo a jak se domníváte, neochránilo Vaše práva.

Problém, který mi předkládáte, je citlivou záležitostí, kdy na jedné straně stojí právo jednotlivce na ochranu osobnosti (Čl. 7 odst. 1, Čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), na druhé straně existuje právo občanů na přístup k informacím (Čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Tato práva jsou často ve vzájemné kolizi a není jednoduché mezi nimi nalézt spravedlivou rovnováhu.

Problematiku pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich použití upravuje občanský zákoník v ustanovení 12. Zde je řečeno, že „podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Svolení není třeba, použijí-li se podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Znamená to tedy, že pro pořízení a použití záznamu bez souhlasu fyzické osoby musí být naplněn účel (například účel zpravodajský nebo vědecký) a současně zveřejnění nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. O tom, zda je pořízení a použití záznamu v souladu s právem potom rozhoduje v případě sporu soud, který vždy hodnotí okolnosti konkrétního případu.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ani jiný právní předpis přímo neupravují otázku pořizování zvukových ani obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva, nicméně ustanovení § 44 zákona o krajích hovoří v tom směru, že zastupitelstvo může v jednacím řádu stanovit podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů, což lze interpretovat tak, že jednací řád může obsahovat opatření k zabránění rušení průběhu zasedání, chovají-li se přítomné osoby nepřístojně. Např. může občanu zakázat pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je účast a slyšení veřejnosti. Jednací řád zastupitelstva ... obsahuje obecný zákaz rušení průběhu zasedání a opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání v či. 8 odst. 9 v podobě výzvy předsedajícího ke korekci chování, projednání s rušící osobou a v krajním případě jejím vykázáním z jednací místnosti. Zastupitelstvo však není oprávněno (v jednacím řádu, ani konkrétním usnesením) zakázat pořizování obrazových a zvukových záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by porušilo ustanovení Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého povinnosti mohou být ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho mezích.

Za stávající právní úpravy je tedy vždy třeba současně brát do úvahy právo občanů na přistup k informacím na zasedání zastupitelstva, které je veřejné, projednávají se na něm veřejné (komunální) záležitosti a jeho cílem je co nejvyšší dostupnost informací. Z těchto důvodů pořízení a použití záznamu hovoří v jeho prospěch. Současně je však třeba brát do úvahy i zmiňované znění ustanovení 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům (podle 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, viz také Čl. 10 Listiny základních práv a svobod). Z toho pak vyplývá, že občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že natáčí (může natáčet) i projevy osobní povahy, a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenáván.

Názor doktora Motejla považuji za ještě příliš vyhýbavý, protože důvodů, proč si každý může pořizovat záznam toho, co má právo sledovat a co je věcí plně veřejnou, je více. Ombudsman se například vyhnul klíčové věci, a sice, že na jednání zastupitelstva vůbec nedochází (vyjma okrajových "výlevů") k projevům osobní povahy, které citovaná ustanovení Občanského zákoníku chrání. Nemají být tedy vůbec v tomto kontextu zvažována.

Vážení posluchači, na příští zastupitelstvo se dostavte bez obav s vlastní kamerou a zkomprimovaný záznam zcela jistě zveřejníme na tomto rádiu.

11 pepin pepin | 23. června 2011 v 11:33 | Reagovat

Jak to tak po sobě reviduji, tak se ptám, zda na jednání zastupitelstva naopak nedochází místo jednání pouze k projevům osobní povahy ;-)

To by pak to natáčení bylo skutečně na hraně ;-))

12 rýpal rýpal | 23. června 2011 v 12:11 | Reagovat

[10]: Tož pepi to by ale na to zastupitelstvo mosel někdo dojít. Kde nic není ani psisko neštěkne.

13 dřímal dřímal | 23. června 2011 v 12:23 | Reagovat

[12]: Šak co bysme chodili?Fšecko je v dobrých rukách monarchy Pyjusa prvního velikého.Co on činí,dobře činí!

14 pepin pepin | 23. června 2011 v 12:27 | Reagovat

Redakční rado, co vás to napadlo změnit ikony diskutujících? Copak jsem nějaká blondýnka v růžovém?

[12]: Podivejtese (řekl by Zeman), jak už psala Výzva v prvním příspěvku, jsme jen duté hlavy. Jen nás velmi zajímá, co se v obci děje, a proto kecáme a malujeme. Snad i kdejaký rýpal pochopí, že do konce tohoto volebního období se nic zásadního na obci nezmění, i kdyby na jednání zastupitelstva chodila celá dědina. Opozice je prostě příliš slabá. Doufáme však, že se do konce tohoto volebního období zásadně změní smýšlení voličů. Zatím nás v tomto snažení rada velmi podporuje. Děkujeme.

15 blondýnka v růžovém blondýnka v růžovém | 23. června 2011 v 12:32 | Reagovat

[14]: A su snad já nejaký zašedlý chlap s upláclou hřívou?!

16 tester tester | 23. června 2011 v 12:37 | Reagovat

Enom sem chtěl zjistit, co su já.

17 prává blondýnečka prává blondýnečka | 23. června 2011 v 12:38 | Reagovat

A to jako fakt že se to tam ukazuje podle našeho pohlavíčka? A to jakože ATA a vlčnovská děvčica  je chlap?
A jak to ten počítač pozná, kdo to píše jestli kluk nebo holka? Jsem z toho jelen.

18 takyjelen takyjelen | 23. června 2011 v 12:40 | Reagovat

Kurňa tož já su co?

19 pepin pepin | 23. června 2011 v 12:46 | Reagovat

Tož nechte teho. Blondýnka odkazuje na profil nějaké trubky pod nickem "my-myscene-girl". Budu se muset optat ropáka, jestli by jí nezaložil blog, když už tam ta ikona odkazuje ;-)

20 blondýnka v růžovém blondýnka v růžovém | 23. června 2011 v 12:53 | Reagovat

[18]: Já su pravá a všady.U mňa sa tá mašina trefila.Stav sa,já ťa zkontróluju co si,pořádného jelena sem eště neviděla!

21 tetina tetina | 23. června 2011 v 14:03 | Reagovat

[19]: Gdy ropák zas vymyslí nejaků prču?

22 M M | 23. června 2011 v 17:25 | Reagovat

[14]: Rád bych podotkl, že kdyby na zastupitelstvo chodila celá dědina, tak už jsme uplně někde jinde.
Tím, že přijdete, hned nezměníte nic, ale věřte mi, že "jim" není příjemné, když je tam více lidí a vidí, co tam kují.

23 Michal Slinták Michal Slinták | 23. června 2011 v 17:28 | Reagovat

Bod 22 jsem napsal já, nějak jsem se překlikl a hodil tam jen písmenko M. To jen pro pořádek, abych dodržel předsevzetí, že se vždy podepíšu.

24 DJ vašek DJ vašek | 23. června 2011 v 17:57 | Reagovat

[22]:
a v prvních řadách by seděli psíčkaři za zachování veřejného pořádku

25 jo jo | 24. června 2011 v 8:18 | Reagovat

[24]: A po stranách hasiči s hadicema,aby rozehnali nespokojený dav.

26 Marie Marie | 24. června 2011 v 13:15 | Reagovat

[14]: Tahle reakce mne zaujala. Jak se má změnit smýšlení voličů, když píšete , že opozice je slabá. Kdo mne má tedy přesvědčit, že nemám volit současné vedení. Ne že bych volila, ale ptám se kdo, co mne přesvědčí. Znám pana Slintáka ten vystupuje dobře. A taky pana Kvasničku. Ostaní ne. Ale chtěla jsem a chci změnu.Částečně mne ovlivňuje i tenhle blog. I když ne všechno se mně úplně líbí.jak na to?

27 pepin pepin | 24. června 2011 v 14:08 | Reagovat

[26]: Vezmu to obšírněji. Pokud je možno se spolehnout na inteligenci a racionální úsudek, pak voliče nejlépe přesvědčí právě současné vedení svou vlastní politikou (nebo spíše politikařením). Zbytek voličů je nutno vést k poznání. Nepokrytému. Čili ne jako v Kauflandu, kde Vám nasvítí rajčata fluorescenční zářivkou (ne proto, abyste si jich vůbec všimla, ale aby byla více červená a lépe se prodala). Většinou stačí jen zopakovat jejich vlastní slova nebo připomenout rozhodnutí.

28 šváb šváb | 24. června 2011 v 18:05 | Reagovat

[27]: Nebudu to brát obšírně.Jsi akorát velká huba plná nesmyslných žvástů.Na tebe kdyby svítili nevím čím,stejně bys byl neprodejný.

29 Donald Donald | 26. června 2011 v 21:03 | Reagovat

[28]: Hlavně že ti, kterým fandíš, se  bez problémů prodávají!

30 pepin pepin | 27. června 2011 v 10:59 | Reagovat

[28]: Pravda, zapomněl jsem ještě na třetí typ voličů, např. šváby. Ti už všechno vědí nejlépe, takže žvásty o racionálním úsudku či nepokrytém poznání je nezajímají a s nimi opravdu počítat nemůžeme. Možná by mohl pomoci Biolit nebo Raid ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama