Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


„... jedeme dál močálem černým kolem dutých skal...!!!“ – pokračování...

25. července 2011 v 21:01 | ATA |  Causa 5cm
Naše Rádio Ulambátar dne 8. června 2011 uvedlo článek týkající se nové žádosti o zateplení. Nebudu zde opět popisovat celou dlouholetou kauzu - kdo nás čte, ten ví. Nyní zveřejňujeme základní text nové žádosti manž. Pešlových, kterým se obrátili na radu naší obce o schválení možnosti provedení zateplení své nemovitosti, a současně dáváme k nahlédnutí i zaslanou odpověď.

Základní text žádosti:
Jako vlastníci rodinného domu č.p. 71 na pozemku p.č. 1186 a p.č. 1296/2, vše v k.ú. Vlčnov, v rámci snahy o zkvalitnění našeho bydlení se na Vás obracíme s žádostí o uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" - tj. zateplení uvedeného objektu. Jednalo by se o udělení souhlasu s provedením stavby zateplení, které by tak přesahovalo hranici pozemku p.č. 1296/1 v k.ú. Vlčnov (šíře cca 5 cm), který je ve Vašem vlastnictví.
Udělení shora uvedeného souhlasu obce s provedením předmětného zateplení je nezbytnou podmínkou pro realizaci této stavby. Současně zdůrazňujeme, že zamýšlené zateplení hodláme provést tak, že se ve své šíři nebude dotýkat fasády sousedního rodinného domu č. p. 72 ve vlastnictví manželů Chvílíčkových a tudíž nebude nutné dokládat jakoukoliv dohodu s těmito sousedy.
Podotýkáme, že naše dlouholetá snaha realizovat zateplení na našem rodinném domě vychází ze současného trendu v bytové politice, který motivuje stavebníky, aby se snažili při realizaci staveb o jakoukoliv možnou úsporu tepla a energie.
V návaznosti na uzavřenou smlouvu bude z naší strany uskutečněno majetkoprávní vypořádání dle Vašeho požadavku (viz návrh smlouvy).
Děkujeme

Josef a Pavlína Pešlovi
Vlčnov č.p. 71

Následuje odpověď obecního úřadu:Tímto vyhlašujeme "Prázdninový kvíz"
Dokázat napsat obyčejný úřední dopis je to nejzákladnější, co má úředník ovládat. Zřejmě nyní uvedu pro "některé" na Obecním úřadě Vlčnov zprávu nevídanou - neslýchanou, ale existuje norma ČSN 01 6910 vydaná Českým normalizačním institutem. Tato norma stanovuje pravidla pro úpravu úředních písemností. Dodržování předmětné normy v praxi lze považovat mimo jiné také za vizitku uživatele, který písemnost vypracoval, a instituce, pro kterou uživatel pracuje. Snad se můžeme správně domnívat, že zvládnutím několika jednoduchých zásad zvyšují svou prestiž i v očích příjemců.

Tak, vážení čtenáři, co všechno náš profesionální obecní ouřada, jehož jméno si přečtěte v záhlaví úředního dopisu, uvedl v rozporu s touto normou včetně dalších nepřesností? Jaká je úroveň logiky textu? Jak moc "úpí" pravidla českého pravopisu? A kam se poděl alespoň náznak odbornosti v řešení "Kauzy 5 cm"?
Kdo hledá - najde! Pokud ano, budiž vám odměnou, že jste lepší než náš starosta, který dopis podepsal (takže potažmo s touto patlanicí souhlasil).
 


Komentáře

1 Joskon Joskon | 25. července 2011 v 21:25 | Reagovat

Všude jinde by žadatel měl zateplení vyřízeno, už když chytne za kliku na úřadě. Důvod " ..dojde k omezení možnosti údržby.." je víc jak úsměvný a ani se nesnaží zakrývat postoj nadřazenosti,  nenávisti k občanovi.
Hodnotit úroveň písemného projevu- vizitky úřadu, si myslím, je druhořadé. Tady platí: jaký pán, taký krám.

2 názor názor | 26. července 2011 v 9:00 | Reagovat

Chyby jsou v množství  napsaných čárek  i v nadpisu.Nemají tolik práce,aby si před odeslání nepřečetli,co napsali.Když neumí udělat správně  čárky v souvětí,ať se nahlásí na  doučování ke Geržové.Když jsou s ní jedna ruka,určitě je do nějaké výuky pro méně chápavé zařadí.

3 ??? ??? | 26. července 2011 v 10:55 | Reagovat

Žeby měl baleťák při tom slohu  ještě zbytkový v krvi?

4 tak tak tak tak | 26. července 2011 v 11:53 | Reagovat

Při tom divadlu co náš starosta roky  předvádí už bych se na celé zateplení vysral. Nestojí to za ty nervy! Stejně je jasné,že jsou s Chvilíčkem domluvení.Dědek nebude souhlasit ani když bude mět smrt na jazyku. Radní jsou všichni proti Pešlovi,tak se jim to hodí do krámu.

5 čtenář čtenář | 26. července 2011 v 12:19 | Reagovat

Od kdy obec chce při zateplování starých baráků dokládat technický nákres?Šak se to dělá dycky všecko načerno a nikomu nic nevadí.

6 halo halo | 26. července 2011 v 13:20 | Reagovat

Může mě někdo vysvětlit poslední větu v prvním odstavci? Je tam napsaná úplná blbost, nedává smysl.

7 Josef Pešl Josef Pešl | 26. července 2011 v 16:37 | Reagovat

Milí spoluobčané, kteří navštěvujete tyto stránky.
Mou žádost i odpověď jsem dal k dispozici redakci rádia nejen proto, že je okurková sezona, ale myslím si, že tato záležitost je i věcí veřejnou. Osobně bych ji klidně zveřejnil i na oficiálních stránkách obce Vlčnov, ale tam ta možnost není.
Je to škoda, tam by to mělo asi větší váhu, ale to by musel náš pan starosta zastávat a uznávat demokratické principy komunikace s občany.
Je to škoda také proto, že by k celé záležitosti byla možná i širší diskuze. Takové diskuze by se jistě rád zúčastnil  i pan Pijáček  a svá rozhodnutí by pak mohl, za pomoci svých radních a pana D.Mikulce, fundovaně vysvětlit a obhajovat.
Není vůle!
Pešla odpálkujeme blábolem, s kterým stejně  nic nenadělá, Obec rozhodla tak jak rozhodla a ostatní to nemusí zajímat.
Možná by nebylo od věci zde uvést ten důležitý § 25 ods.5 věta poslední, vyhl.č.501/2006 Sb.
Osobně ho neznám a to mě neomlouvá.Tak bych touto cestou někoho požádal o jeho plné znění, aby mi bylo úplně jasné o jakém pozemku je v tomto § vlastně řeč a jak si ho mám vysvětlit.
Děkuji
Josef Pešl

8 §§§ §§§ | 26. července 2011 v 17:20 | Reagovat

[7]:„(5) Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.“

Hezky a v pravý čas  připomenuto. Přesné vymezení – vztah obec – Pešl, žádný Chvilíček. V této souvislosti  pojednává o přesahu zateplení „na“ obecní pozemek, netýká se umístění „před“ Chvilíčkovým barákem!
Pane Pešle,když to obec tak podtrhuje, zdalipak  je úplně zamezeno stékání deštových vod nebo spadu sněhu od Chvilíčků na vaše nemovitosti?

9 Feministka Feministka | 26. července 2011 v 17:45 | Reagovat

[7]: Mám dotaz.  Jak jsem si všimla, tak jste podali žádost  dva  a starosta odpovídá jenom vám. Vaše manželka dostala odpověď zvlášť nebo pánové z obecního úřadu nepovažují za nutné  úředně uznat její existenci a právo na informace?

10 asmat asmat | 26. července 2011 v 18:31 | Reagovat

[7]:
Josefe, asi moc rád nebudeš,že to napíšu,ale v tom prvním případě si myslím,že zateplení nemělo na fasádě Chvilíčka  co dělat.Měls to dát pryč.Sice sem tě podporoval,ale na  sto procent to nebylo.Teď je situace úplně jiná.Mám už dopředu téměř jistotu,že to schytáš od té obecní holoty  zase a tentokrát na sto procent neprávem.

11 Josef Pešl Josef Pešl | 26. července 2011 v 18:33 | Reagovat

[8]: Mně se líbí hned první věta, kdy je možno ; Z důvodů zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi umístit až na hranici pozemku …….atd.
Podle mne se za deset let,kdy jsem měl dům zateplený, hodnota sousedního pozemku dokonce ani sousední stavby vůbec nezměnila a je zajímavé, že zde není uvedena ani  domněnka o možnosti údržby či neúdržby. Teď nevím, z kterého paragrafu je opsána ta domněnka o vzhledu co do šíře nebo to je ta hodnota? Asi ano.
Co se týká zamezení stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek, tak s tím mám také pěknou zkušenost.
2.11.1995 jsem žádal místní stav.komisi, aby mi pomohla vyřešit problém s dešťovou vodou, která stékala v délce asi 25m ze střech domu a hospodářských budov sousedů Chvílíčkových na  náš pozemek. Když jsem šel tenkrát za panem Chvílíčkem, tak mi řekl, že to není jeho voda , že je to voda pána boha a ať si třeba stěžuju na Obci. Tak jsem tak učinil.
Odpověď přepíšu:  Sdělení:
K Vašemu dopisu ze dne 2.11.1995 sdělujeme, že stavební komise není kompetentní k řešení Vašeho sousedského sporu a proto doporučujeme obrátit se v celé záležitosti na přestupkovou komisi v Uherském Brodě.
Podpis: ing. Zdeněk Ulčík
Tak jsem později učinil a už 23.11.1998 !!!!! Stavební úřad v Uh.Brodě uložil paní Chvílíčkové, aby do 60-ti dnů provedla na základě projektové dokumentace osazení okapových žlabů na daných střechách.
Rýny tam někdy v roce po mnohých dalších urgencích byly dány někdy v roce 1999, ale projektová dokumentace mi jako sousedovi nebyla nikdy předložena – jsem rád, že ty rýny tam jsou, ale jsou tam na černo !
Vždy mi bylo záhadou, proč stav.odbor v Uh.Brodě od Chvílíčků nikdy nepožadoval mnou podepsanou projektovou dokumentaci na osazení rýn …. ony ty okapy a rýny a svody jsou totiž jen nad mým pozemkem.
Takových podobných epizod mám ještě celkem dost.

12 čulibrk čulibrk | 26. července 2011 v 18:46 | Reagovat

[7]: Starém capovi nevznikne žádná překážka na údržbu,když tam dáš mezeru od jeho šolně.Stejně hovno udržuje.Jestli se ho budeš ptat,tak ten nenažranec prohlásí,že mu to bude vadit aj dyby to bylo metr od jeho.A tá naša banda  hňupů na to čeká a  uzná mu to, jenom aby ti to nemuseli povolit.Šak dóví,co na ně všecky ví,dyž mu tak lezů všeci do řiti a Pijáček před ním stojí v pozoru!

13 živijó živijó | 26. července 2011 v 19:09 | Reagovat

Ať žije náááš pan starosta Puchýýýř!! Je dobré tady bývat,to co tadyk nepoznáte nikde!!!

14 pepin pepin | 26. července 2011 v 20:21 | Reagovat

Už velmi dávno jsem zmínil jakousi nemístnou poznámku o obecním folklóru (tzn. sousedovi nic nevadí do té doby, než začnete vlastní barák inovovat). Moje osobní zkušenost mi to pouze potvrdila. Nakonec jsme se zaplaťpánbú domluvili jako normální lidé. Nedávno jsem zase slyšel, jaký stavební spor řešila rodina Lihora Mackového s již zesnulou sousedkou (který mimochodem vygradoval až ve fyzické napadení jeho matky). Bude toho po Vlčnově podstatně více. Jako přivandrovalec to považuji za nedílnou součást místní mentality (omlouvám se všem normálním sousedům). Nic naplat, v kauze 5 cm k omezení možnosti údržby sousední fasády dojde. Když si někdo nepřeje pět centimetrů vlastní fasády zateplit, tak si to holt nepřeje. Mám pocit, že už se v tom všichni motají "jak kočka v máčce", přestože je již dávno jasné, za jakých podmínek může p. Pešl legálně zateplit. V této souvislosti si dovolím citovat krásné turecké přísloví: "Když spadne zídka, zavolají na opravu zedníka. Když někdo onemocní, každý by jej chtěl vyléčit".

15 Donald Donald | 26. července 2011 v 20:32 | Reagovat

[14]: Dovolím si volně navázat.
Když přestane být hlava obce soudná a upřednostňuje svoje zájmy a svou nenávist před nezaujatým pohledem na věc, tak je to problém. Když se obklopí těmi, kdo ho v tom  podporují a přihřívají si svoji polívčičku, tak to nevěští nic dobrého.  Nejprve pro jednotlivce, pak pro stále větší okruh lidí. Připomíná mně to kdysi problém s naší školou.  Několik jednotlivců poukazovalo na problémy, pak stále víc lidí. Jak dopadli?  Výsledky známe. Co se děje proti rodině Pešlové už  mně začíná souviset se slepou nenávistnou  šikanu. Klid, nás se to netýká. Ale týká se nás  mocenská politika starosty.  Jak dlouho bude trvat, než začne šikanovat další a tím kohokoli  z nás?

16 anonym anonym | 26. července 2011 v 20:58 | Reagovat

Na celé kauze je smutné to, že když se lidé nechtějí domluvit, tak se prostě nikdy nedomluví! Mě by jenom zajímalo, jak si můžou být na Obci jistí, že těch 5 cm zateplení je nad jejich obecním pozemkem, nebo je těch 5 cm zateplení ještě na pozemku Pešlových.
Nemohlo by se taky jednat o umístění zateplení až k samé hranici stavebního pozemku ?

17 Capo di Capi Re z UH Capo di Capi Re z UH | 26. července 2011 v 21:07 | Reagovat

Prosím vás a ten Cvílíček to je kdo? To je místní Copo di Tutti Capi, nějaký magor nebo vlčnovský Tutto Dementi a to na tuty.

18 pepin pepin | 26. července 2011 v 21:09 | Reagovat

[15]: I kdybychom v dobré víře předpokládali, že obec původně na celou věc chtěla pohlížet nezaujatým pohledem, tento úhel pohledu byl později "usměrněn" námitkami souseda, podle nichž dojde k omezení jeho práv. Dovolil bych si malou "rekapitulaci". Pokud někdo očekával, že se obec zhostí role rozhodce v sousedském sporu, čekal marně. K tomu není kompetetní. To však p. Pešl dobře věděl, ale rozhodl se jít hlavou proti zdi v domnění jakéhosi nesplaceného "dluhu" z minulosti v podobě ústupku s výměrou parcely. Nejsem Sybila, ale výsledek byl nabíledni. Škoda v řádu desetitisíců a vítězný úsměv souseda. Právo někdy nebývá příliš etické nebo logické. Ale různá práva může mít i protistrana a s tím je nutno počítat. Nejsem si jist, zdali je pak možno nezaujatost zaměňovat za nenávist či šikanu.

19 geodet geodet | 26. července 2011 v 21:11 | Reagovat

[16]: Přesnou míru ti nikdo až tak  nepotvrdí,jsou to centimetry a plus mínus je v normě.Takže je docela možné,že starosta dělá machra nad cizím Pešlovým pozemkem.

20 Jana Jana | 26. července 2011 v 21:19 | Reagovat

[19]: Zaměřovat to měl Ulčík.

21 Josef Pešl Josef Pešl | 26. července 2011 v 21:32 | Reagovat

[18]:Možná pan pepin o celé záležitosti ví víc než já.Dovolím si zde tvrdit, že Obec v této záležitosti nezaujatě nevystupuje.
Stejně tak nezaujatě zde byla možnost do sousedského sporu nezasahovat, tak  jak tomu bylo již dříve např. v případě okapů a pod.
Nastalo se tak a tvrzení, že zateplení je nad obecním je možné jak vidět, ale když si necháte zaměřit parcelu tak i dnes Vám každý geometr řekne, že je zde odchylka 15cm na všechny strany od daného bodu.
A trvám i na tom pokud mám plány domu na 10,35m není zde relevantní důvod, proč by tomu tak nemělo být.Plány byly všemi řádně schválené a nikdo tu míru nespochybnil a já jsem si ji nevymyslel.

22 pepin pepin | 26. července 2011 v 21:43 | Reagovat

[21]: Ne pane Pešle, nevím o tom zhola nic, pouze se domnívám. Já nekopu ani za Spartu ani za Slavii. Vaše asociace na minulé křivdy neřeší aktuální problém, to už je snad jasné i nezúčastněnému. Odchylka zaměření parcely je také zřejmá, z čelní strany Vám také nikdo fasádu strhávat nebude. Když však v rámci odchylky (nebo i platného plánu) s parcelou sousedí obvodová zeď cizího baráku, těžko něco ukecat. Bez souhlasu souseda se na jeho fasádu "nepřilepíte", kdyby Jízdu králů pořádali každý měsíc.

23 ťuky ťuky ťuky ťuky | 26. července 2011 v 22:09 | Reagovat

[20]: Géčko zaměří tak,aby byla spokojená obec,dyť je jejich.Dávají mu všechny obecní kšefty,tak kdo by se jeho snažení  divil.Má od nich chleba,tak podle nich zpívá.

24 Josef Pešl Josef Pešl | 26. července 2011 v 22:26 | Reagovat

[22]: Možná Vám uniklo, že na cizí zeď nemám v úmyslu nic lepit.To je holý fakt nikoli domněnka.
A klidně můžu pominout jakékoli křivdy.
Zde si asi nerozumíme.

25 pepin pepin | 26. července 2011 v 22:45 | Reagovat

[24]: Mluvil jsem o původním provedení zateplení. Tehdy Vám sousedova poznámka o nutném volném místě "na žufan" přišla jako nehoráznost. Možná se taková nabídka už nebude opakovat a soused si třeba vymíní prostor pro šířku podlážky, kdyby si chtěl před barákem někdy postavit lešení. A protože obec svůj souhlas bude i do budoucna vázat na souhlas souseda, pravděpodobně nezateplíte. Nemusí se nám to vůbec líbit, ale v Americe vysoudila jedna věštkyně těžké odškodné od NASA za to, že jejich satelit při srážce vychýlil asteroid, což způsobilo neplatnost jejího proroctví jisté soukromé osobě.

26 mongolka mongolka | 27. července 2011 v 8:52 | Reagovat

Nechápu, co tu vlastně řešíte. Jediný problém je v tom, že má pan Pešl očividně málo peněz. Kdyby měl dost peněz a kdyby věděl, komu je dát, tak by jistě neměl takové problémy...

27 kvyk kvyk | 27. července 2011 v 9:17 | Reagovat

[26]: Dokázat nacpat grgáň Chvilíčkovi a Dacíkovi na to by bylo při té jejich hamižnosti třeba moc peňazí.Dvům sestrám  nejaků tů kačku na parádu, vdolečkářovi na novů pec.A starostovi aby měl co dat na charitu.Pešle nezatepluj,opatření povoléní máš  nalajnované  kurevsky  předraženě.

28 udivený udivený | 27. července 2011 v 11:32 | Reagovat

[25]: Co plantáš za cancy? Jaké vymiňování?Ten pozemek před barákem celý užívá a neplatí ani korunu.Má na něm svojého kde co.A když vedle chcou pár centimetrů,tak až by se zalkl nenažranec.A na obci z něho ještě dělají mučedníka.

29 luštící luštící | 27. července 2011 v 13:27 | Reagovat

V odpovědi na žádost se odkazuje na ustanovení § 25 odst.5 vyhl.č. 501/2006 - ale úplně nesmyslně.
Jen pro zajímavost skutečný text tohoto odstavce: "Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m." To znamená, že upravuje ale úúplně jinou situaci, než umístění zateplení pana Pešla.
Apropo - dostane úspěšný luštitel nějakou odměnu, protože můžu pokračovat dál, ještě se toho tam najde...

30 redakce rádia redakce rádia | 27. července 2011 v 14:08 | Reagovat

[29]: Samozřejmě pokračuj! Odměnu bude redakce řešit (možná  to bude k danému tématu ztvárněný originál z umělecké dílny Joskona). Zatím se opájej slastným pocitem o nazřazenosti své inteligence nad obecním tvůrcem i podpisovatelem  daného úředního dokumentu.

31 poštovní doručovatelky poštovní doručovatelky | 27. července 2011 v 15:05 | Reagovat

[30]: My bysme sa také chtěly přihlásit  do téj sútěže o tú cenu.Lebo sme našly špatně napsané poštovní směrovací číslo.Šak snáď aj Mikulcův soplivec sa ve škole to naučíl  psat dobře,enem jeho  tata to nezná.Dycky po trojčíslí mezera!

32 luštící luštící | 27. července 2011 v 15:15 | Reagovat

Ale směrovací číslo - to je prkotinka. Z toho žádná odměna nečučí.
Ale pozor! V odpovědi se požaduje doložení jakéhosi nákresu a souhlasu souseda s tím , že dotčený obecní pozemek je veřejným prostranstvím. Když pudete na perlu do obecních vyhlášek , najdete vyhlášku číslo 7/2010, kde je seznam veřejných prostranství ve Vlčnově. Ale tuhle obecní parcelku tam nenajdete ( ať její číslo napíše pan Pešl, stoproš je uvedená v rozhodnutí stavebního úřadu). Určitě ale vím, že to není  veřejné prostranství.Čili v té odpovědi je blábol jak prase.   Ani technický nákres ani souhlas souseda není třeba.
Jen na obci záleží, zda souhlas dá nebo ne.
A kresbičku od joskona nechcu. A ani nedajbože fotečku.

33 jája jája | 27. července 2011 v 15:58 | Reagovat

[32]:V té vyhlášce je ale uvedený   jenom seznam  veřejných prostranství,kde se vybírají poplatky.Není to seznam všech.
Toto by správně mělo být bez kresbičky,bez fotečky aj bez sexu.Jasně že s Joskonem.

34 šohaj šohaj | 27. července 2011 v 16:16 | Reagovat

[32]: On ten papír vypadá učeně, ale když se na něj podívá někdo znalý- luštící, tak nám dá poznat, že ti dva, moc nepokročili od svých původních profesí- stolář, traktorista.
Jestliže má Chvílíček před barákem veřejné prostranství, tak mu tam možeme chodit parkovat nebo děcka hrát fotbal.

35 luštěnina luštěnina | 27. července 2011 v 16:36 | Reagovat

[8]:No fór je v tom, že se na obci odkazují na nějaký § 25 odst. 5 nějaké vyhlášky, který už ale neplatí.V roce 2009 tam proběhla novela. Tož tak .
Teď zní takhle :"Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m." Holt v tom nemají jasno. Nebo blbě guglují.

36 čulibrk čulibrk | 27. července 2011 v 16:37 | Reagovat

[34]: Aj nekeré děvčice sa tam možů chodit prodávat.Ale to by mosela byt opravená naša vyhláška a moselo by to byt u Chvilíčkové haciendy zařazené na zpoplatnění.

37 dotaz dotaz | 27. července 2011 v 16:44 | Reagovat

[35]: Je v tom dopise od Pijáčka aspoň něco správně?

38 odpověď odpověď | 27. července 2011 v 16:49 | Reagovat

Ano. jméno, příjmení, podpis
Nejhorší je ale poslední věta: "Bez požadovaných  podkladů není možno souhlas vydat." To je úplně  ale úplně největší lež.Obec k rozhodování o souhlasu s umístěním stavby tohle vůbec nepotřebuje.

39 dodatek dodatek | 27. července 2011 v 18:32 | Reagovat

[38]: Jo,ale razítko je blbě.To se dává zásadně nahoru nad podpis.

40 com.cz com.cz | 27. července 2011 v 18:55 | Reagovat

[38]: Skupina obecních nadutých tlam a vylízanými mozky  tady dává nesmyslné  podmínky na základě ničeho,vymýšlí si a neumí to ani napsat.Nejhorší je,že tento případ není  vyjímečný,u nich je takovýto projev blbství úlně normální.Navíc žijí v přesvědčení,že je všechno v pořádku a mají ve všem pravdu.Ještě že nám to na obci tak super funguje!

41 Ranař Ranař | 27. července 2011 v 19:00 | Reagovat

Řekl bych, že ti,keří nechali oddělat to zatepléní na tom baráku by potřebovali trochu spravit fasádu a to jak co do šíře tak také na pozdél a to přes celů hubu.

42 §§§ §§§ | 27. července 2011 v 19:41 | Reagovat

[35]:Doprdele,máš recht luštěnino!Já jsem si toho vola  Mikulca nezkontroloval a vyjel jsem odstavec,o kterém psal a co je už zrušený.Sory!Zbytečný pokec.

43 Donald Donald | 27. července 2011 v 20:18 | Reagovat

[35]: Když oni se chudáčci tak snaží, aby vyvolali dojem, že celá prasárna, kterou  zase začali dělat kolem zateplení, je podle nějakých paragrafů. To potom při přednesu v zastupitelstvu mnohem líp zní,že? Když se řekne, jak vyšli vstříct, ale podle nějakého zákona Pešl něco nedodal nebo neudělal, tak je z toho zamítnutí lepší pocit,že? Ani zákon, ani povinnost dodávat žvásty zaujatého souseda. Obec je natolik kompetentní, aby sama posoudila vzdálenost, která má být dodržena, aby nenastalo právě to, co se v dopise  domnívají, že by mohlo nastat. Jenže už teď to od křižovatky smrdí,jak jsou tam posraní,že by museli sami rozhodovat a nemohli se za nikoho schovat.

44 Rosťa Rosťa | 27. července 2011 v 20:58 | Reagovat

Mě nevadí, že na obecním úřadě nemají až moc odborné znalosti. Jsme jenom vesnice a nemáme na to platit si právníka. Co mnš vadí, že lžou a zbaběle se vymlouvají.
Je dobře, že se zas vysilá.

45 go go go go | 27. července 2011 v 21:20 | Reagovat

[44]: Jak nemáme právníka?Máme a velice dobře placeného.Náš Duška  tak dělá na všechny  ramena a důležitě kroutí hubou a Janek mu to přichvaluje.Čím jsou blbější,tím víc škodí,jak ti to  nemůže vadit!Hlavně že uměli podle svých odborných znalostí nechat poničit  fasádu a způsobit škodu na majetku.Celé je to zase zmanipulované.Jenže jaká obrana proti jejich hajzlovinám,když je jich při hlasování většina!

46 jo jo | 27. července 2011 v 21:47 | Reagovat

[43  Pořád nemůžu uvěřit,že chlapi jako Jura Mates nebo Solík a Moštek se na takovou  špinavou hru dali zlákat.Proč nezasáhnou  a nepostaví se proti starostovi?Dyť to nejsou žádné holé řitě!Ale člověk míní a politika a prospěchářství mění.Škoda.

47 Josef Pešl Josef Pešl | 27. července 2011 v 22:19 | Reagovat

Škoda. Dnes mi to nějak nevyšlo a nestihl jsem se zapojit do debaty. Zítra, pokud mi to vyjde tak něco napíšu.
Díky :) a dobrou....

48 pepin pepin | 28. července 2011 v 7:00 | Reagovat

[28]: Já o voze a ty o koze, a ještě údernicky, aby to jaksepatří vyznělo ;-)

[35]: Když už se tady diskutuje o vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. 269/2009 Sb. novelizuje §25 takto:

V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. (a už jsme doma ;-)

9. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.“.

10. V § 25 odst. 6 se slova „Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi“ nahrazují slovy „S ohledem na charakter zástavby“.

11. V § 25 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

Takže ta odstupová vzdálenost garáže není odstavec pátý, nýbrž čtvrtý, neboť došlo k přečíslování odstavců. Gúglujte poctivěji.

49 Pán větrů Pán větrů | 28. července 2011 v 8:05 | Reagovat

Pepi, když už se  vtom tak motáme , předkládám konečné a nepochybně poslední znění celého § 25 inkriminované vyhlášky.
Pochybuju, že si to tu bude někdo celé číst, tohle je spešl pro tebe:
"§ 25

Vzájemné odstupy staveb

    (1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

    (2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

    (3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

    (4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

    (5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

    (6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

    (7) Vzdálenost průčelí budov2), v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

    (8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace."
To však nemění nic na věci, že odkaz na tuhle tu vyhlášku je lichý. Buď obec chce dát souhlas panu Pešlovi, k tomu, aby si těch 5 cm polystyrénu cca po delce zhruba 1,5 m dalna její pozemek a nebo nechce. Mezi stěnou pana Chvílíčka a zateplením pana Pešla bude mezera, takže zateplení se cizí nemovitosti nebude dotýkat. Buď bude chtít obec vyhoět nebo ne. Ale určitě si nemusí hrát na stavební úřad.
Basta fidli a tečka.
Mám v tom jasno, konec, poďme kecat o něčem jiném.

50 pepin pepin | 28. července 2011 v 8:30 | Reagovat

[49]: Obecní dopis neodkazuje na "tuhle tu" vyhlášku (není psáno ve znění pozdějších předpisů), ale na neplatnou vyhlášku - v tom je určitě lichý, nicméně do pátého odstavce v paragrafu staré vyhlášky (nyní šestý) se trefili. Deset komentářů nad námi to zpochybňovalo ;-)
O "vyhovující" šířce mezery mezi zateplením a stěnou souseda bychom mohli dlouze polemizovat. Já tvrdím, že první to stačilo na žufan, včera to bylo na podlážku a zítra to bude možná na zapatkovaný jeřáb...

51 Hrobař Hrobař | 28. července 2011 v 8:36 | Reagovat

A potom na 2 metry pod zem.
V tom Vlčnově ste praštění úplně všichni aj s vašíma vypošťanýma koňama.

52 jája jája | 28. července 2011 v 8:44 | Reagovat

Docela by mě zajímalo,jak by pokračoval celý proces,kdyby stanovisko,které požaduje předložit obec,vlastník sousední nemovitosti žádné nevydal.Napsali,že bez tohoto není možné souhlas vydat!Takže to znamená,že podle nich,bez tohoto stanoviska (jakéhokoli) Pešl nezateplí.Ovšem na druhé straně při stanovení podmínky, kterou se ohánějí,se odkázali na něco,co už neexistuje.

53 myslitel myslitel | 28. července 2011 v 9:01 | Reagovat

[50]:Já si myslím, že vymínit si mezeru pro umístění jeřábu je naprosto logické, protože jinak by obec mohla říct, že dojde cit. z dopisu: k omezení možnosti údržby nemovitosti zejména změnou stavby co do šíře :):):) a to přece nejde takto diskriminovat našeho občana.Při troše fantazie i takový jeřáb by se dal na leccos v této souvislosti využít.

54 myndža-nyndža myndža-nyndža | 28. července 2011 v 9:05 | Reagovat

Obecní elaborát se ohání akorát tím, že stavbu je možno umístit až na hranici pozemku. Jinak řečeno, stavbu nelze umístit za hranici pozemku. A je jedno z které vyhlášky to vytáhnou, tato podmínka se nijak nezměnila. Nevím o čem pořád diskutujete. Zateplení přesahuje hranici Pešlova pozemku, takže dokud Chvilíček neřekne před oltářem ano, tak se nic zateplovat nebude. A kdyby náhodou Chvilíček ano řekl, budou tam takové podmínky pro možnost údržby jeho zdi, že se zase zateplovat nebude. Pešl prostě nezateplí, dokud se s Chvilíčkem nedomluví. To znamená, že nezateplí nikdy.

55 pepin pepin | 28. července 2011 v 9:08 | Reagovat

[53]: Budeme koukat (jak říkaj v Praze, viď), jaké další "logické" podmínky údržby nemovitosti soused vymyslí, aby k zateplení nedošlo ;-) Zapatkovaný jeřáb byl jen můj slabě odvařený čajíček ;-)

56 myslitel myslitel | 28. července 2011 v 10:05 | Reagovat

[55]: Vidím to i na poškození estetického dojmu z celého Chvilíčkova díla.Kdyby tam bylo vybudované  zateplení (samozřejmě s odstupem),  přece jenom v jisté vzdálenosti pod jistým úhlem by nebyla vidět nemovitost v celé úžasné šíři.Čímž by  sousedovi vznikla nevyčíslitelná újma,protože zrovna TEN roh je nutné pro svoji nepopiratelnou  hodnotu  patřičně zviditelnit!

57 chwilli-check chwilli-check | 28. července 2011 v 10:42 | Reagovat

No a co teprve barevný odstín fasády? K tomu se Chvilíček nebude vyjadřovat? To si Pešl neuvědomuje, že ledabyle zvolenou barvou může způsobit sousedovi nenávratnou újmu na psychice?

58 vizážista vizážista | 28. července 2011 v 11:17 | Reagovat

[57]: Ať se nese  fasáda v tónu jásavé  žlučovitě-zelené, ta by  šla Chvilíčkovi dobře k pleti.

59 štamgast z hórní štamgast z hórní | 28. července 2011 v 13:10 | Reagovat

[57]:Toho bych sa nebál.  Šak už blb je.Víc zblbnůt nemože!

60 dotaz dotaz | 29. července 2011 v 6:42 | Reagovat

Co se stalo? Včera jsem měl od odpoledne zablokovaný přístup na dávání příspěvků.Proč?Bylo to jenom u mě nebo i dalších?

61 redakce rádia redakce rádia | 29. července 2011 v 8:48 | Reagovat

[60]: Pokud nemůžete dávat příspěvky do diskuze, chyba není na vašich přijímačích ale na blogu. Na odstranění závady se pracuje.

62 ferda ferda | 29. července 2011 v 10:10 | Reagovat

Proč si na to šecko starosta nenajme nejaků agentůru,dyž sů na tom tak,že co udělajů to udělajů  špatně,lebo temu nerozumíja.Teď by na obci nemoseli byt za hňupy.Enom by nás to stálo z obecní  pokladnice dalších peňazí,ale šak  teho už tolik rozfofrovali,že by sa to ztratilo.

63 300 000.- Kč !!!!!!!! 300 000.- Kč !!!!!!!! | 29. července 2011 v 11:10 | Reagovat

Já sem v hospodě slyšel, že ten Pešl stál Vlčnov na právníkoch už 300 000 Kč.Tož tu už s penězama asi opravdu nevíja co majů dělat.Kdyby mu to prodali, tož mohli nejaků stovku vydělat, ale jak vidět pro občany je lepší třistatáců jen tak vyhodit a aštěhledět na odrbanů stěnu.Zajděte sa podívat do Dolněnčí tam takový barák neuvidíte.

64 Soudný člověk z Vlčnova Soudný člověk z Vlčnova | 29. července 2011 v 11:21 | Reagovat

[63]:Co by jsme v tom Dolněmčí hledali.Šak tam nemajů ani jízdu králů.

65 bez práce bez práce | 29. července 2011 v 12:00 | Reagovat

Nepotřebujete obecního policajta ??

66 kvyk kvyk | 29. července 2011 v 12:05 | Reagovat

[65]:Jednoho takového náma dobře živeného  magora už na obci máme.

67 com.cz com.cz | 29. července 2011 v 12:58 | Reagovat

[63]: Za třista tisíc pořídit pro celou radu a ještě pár zastupičů z ostudy kabát,to  mně zas tak moc drahé nepřijde.A jak jim sluší!Šak sů proto aj kvůli tomu v okolí tak populární!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama