Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Vzkříšení od L.N.Tolstého a Velehrad.

14. srpna 2011 v 8:52 | Joskon. |  Knihy
"A nikoho z přítomných od kněze a inspektora až po Maslovovou nenapadlo, že týž Ježíš, jehož jméno sípavě, bezpočtukrát opakoval kněz, velebící ho všelijakými podivnými slovy, že tento Ježíš výslovně zapověděl vše, co se tu dělo.

Zapověděl nejen to nesmyslné krasořečnění a rouhačské čáry kněží-učitelů nad chlebem a vínem, nýbrž zapověděl co nejdůrazněji, aby se jedni lidé nazývali učiteli druhých lidí, zapověděl modlitby v chrámech a kázal, aby se každý modlil o samotě, zapověděl i chrámy, řka, že je přišel rozbořit a že modlit se nemáme v chrámech, nýbrž v duchu a v pravdě," tento úryvek je z jedinečné knihy Vzkříšení od Lva Nikolajeviče Tolstého.
Váže se ke mši ve věznici, do které se Maslovová dostala za to, že údajně okradla a otrávila bohatého obchodníka. Kníže Něchljudov byl vybrán do poroty, která měla určit, zda je Maslovová vinna. Poznal v ní služku, kterou jako mladík svedl. Ta pak otěhotněla a tetičky Něchljudova, u nichž sloužila, ji vyhnaly. Dítě zemřelo a nešťastná mladá dívka skončila v nevěstinci. U soudu kníže zakusil pocit viny a všemožně se snažil Jekaterině pomoci. Marně. Nakonec ji doprovázel i do vyhnanství.
Poslední román L.N. Tolstého se stal jakousi syntézou jeho pozdní tvorby. Výborně se čte, není ani nijak zvlášť rozsáhlý a byl vydán například v Levných knihách KMa v roku 2003. Ruský originál přeložila Taťjána Hašková. Výše citovaný úryvek je na straně 173.

Nedaleké poutní místo Velehrad taky prožívá vzkříšení. Po dost letech jsem se tam stavil a nestačil se divit. Díky stamilionovým dotacím se vše opravuje, předělává, nově je postaveno i zázemí pro návštěvníky -WC, cukrárna. Hned u kostela bufety, prodejny suvenýrů, oplatků,.. Časem prý bude kolem stát 3m zeď. Ne nadarmo se říká, že církev je nejstarší obchodní sdružení.
Osobně nejsem organizovaný věřící a tak mne nikdo nemůže nutit, toto nebo jiná posvátná místa navštěvovat. Pravá nefalšovaná víra spočívá tom, jak ji kázal Ježíš a L.N.Tolstoj to připomněl ve svém díle.
P.S. V chrámu za oltářem není pultový mražák, ale sarkofág z bílého mramoru.
 


Komentáře

1 ATA ATA | 14. srpna 2011 v 9:29 | Reagovat

Článek -  docela výzva! Modlící se, nemodlící se! Střed názorů? Někoho cesta k duševnu, někoho procházka za klobáskami? Zajímalo by mě,jak to vidí IF, toto je přece názorově  jeho "území"!

2 xyz xyz | 14. srpna 2011 v 13:43 | Reagovat

Na YOU TUBE má Marcel Solík krásnou vzpomínku.Podívejte se a vzpomeňte.

3 kamoš kamoš | 15. srpna 2011 v 9:38 | Reagovat

[2]: Hodně smutné!

4 pepin pepin | 17. srpna 2011 v 7:38 | Reagovat

Velmi špatně se navazuje na toto diskuzní vlákno, protože o smrti nelze polemizovat. Upřímnou soustrast.

K článku bych si dovolil komentář. Například univerzitní křesťanské hnutí www.promysli.to se urputně snaží "promyslet a prověřit osobu a výroky Ježíše". Podle mého názoru je to další teoLOGICKÉ (a tudíž marné) snažení, na jehož konci může být maximálně snůška veršů z Bible, účelově vytržených z kontextu, sloužících k podpoření nějakého subjektivního názoru ve stylu jehovistické Strážní věže. Víru nelze empiricky zkoumat, protože nemá žádnou hmatatelnou podstatu. Ani křesťanská apologetika (kterou studenti na svých stránkách "vyhrožují") nemůže ateistu obrátit na víru.
Jedna ze zásadních polemik se týká pravidelných návštěv kostela. Ani třetí přikázání "Pomni, abys den sváteční světil" (katechetická formule), resp. "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý." (Ex 20,2-17) nebo "Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat... ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku." (Dt 5,6-21) - žádná z těchto formulací nemluví o nějakém shromažďování ve svatostánku. Na stránkách promysli.to tvrdí, že "Proto bys měl chodit do kostela (shromáždění či církve), abys slyšel vysvětlené (analyzované) Boží slovo a použitelné pro tvůj život. A můžeš spatřit, jak Bůh pracuje v lidských životech a také zažít přátelství ostatních křesťanů." To je typická manipulace. Možná právě proto evangelíci nepotřebují faráře ani ke zpovědi. Pokud si chci uvědomit, co jsem udělal špatně, musím si to uvědomit sám. Pokud věřím v Boha, ne proto, že mi to někdo "vysvětlil", ale proto, že mám svůj vlastní důvod. Veškerá další nadstavba je pokrytectví.

5 nečernoprdelník nečernoprdelník | 18. srpna 2011 v 15:47 | Reagovat

Ti černoprdelníci su utahaní z výletu na Sant Antonio, proto nic nepíší.

6 svatoušek svatoušek | 18. srpna 2011 v 16:40 | Reagovat

[5]:
Ze šeckých najvěcéj  řečí v  nedělu na svatém pochoďáku měla Moščena. Celá v bílém jak mongolská perla mlátila hubú na šecky strany,jak sú na obci dobří a jak im šecko ide.Enomže měla špatné publikum.Gdo by jí věříl,dyž kvality samozvancú šeci domácí známe!

7 Quo vadis? Quo vadis? | 18. srpna 2011 v 18:23 | Reagovat

[5]: Docela by mě zajímalo, proč nikdo z nich nic nenapíše. Protože vím, že jich spousta to tady čte. Pak mají plno řečí,ale ani jedno písmeno. Jsou všichni posraně zalezlí, co kdyby přišla doba a mohli se spojit se současným vedením. Psaní na tyto stránky by jim to mohlo pokazit. Byli vždycky kam vítr tam plášť. A za místo v radě se upíší i čertu, natož tak Pijavcovi.

8 také si myslím také si myslím | 18. srpna 2011 v 22:11 | Reagovat

[7]:Také uvažuju, že vychcaně vyčkávajů. Oni ten žebřiňák táhnút nechcú, šak nemajú ani čím, a uvažujú, že ten třetí sa směje najvíc. Zatím přibívajů na sádle pičáčkovci a černoprdelníci ani neřídíja ani netlačíja. Svatý Antonio, Amen.

9 IF IF | 18. srpna 2011 v 23:14 | Reagovat

Milí přátelé pisatelé i čtenáři rádia,
ani nevím  co k tomu úvodnímu  článku i reakci pepina napsat.
Můžu začít třeba tím ,jak inspirativní křesťanství (předpokládám ,že právě o tomto náboženství a katolické církvi je řeč) pro mnoho generací stále je. A jak se zdá stále bude. Tady je krásně vidět ,že o něm může psát L.N. Tolstoj hned vedle Joskon a korunu jako vždy tomu dá pepin a přesto nejsme u konce ,ale spíše na začátku.
Někdo prostě církev „ řízenou Vatikánem“ vnímá jako s.r.o. s obrovským obratem. Jiný zase celé to dění vidí jako demagogii vedenou pokrytci.
Ano tím vším naše křesťanství naše církev i naše víra může být a to jenom proto ,že právě takovými všichni asi jsme. Ono totiž ta církev není jen parta kardinálů kolem papeže a nějakých biskupů a ještě divnějších kněží , ale je to hlavně to množství obyčejných lidí - laiků ,kteří říkají ,že věří v Boha a tím se jaksi automaticky v očích ostatních spoluobčanů ,stávají těmi ,kteří vlastně představují nějaké náboženství a reprezentují nějakou církev.
Tady trochu ze svých myšlenek odbočím a neodpustím si na adresu Joskona i pepina…….Pánové ,když už tedy není ten „čas“ zajít  na pokec třeba na místní faru ve výše uvedených úvahách , tak co třeba zkusit místní představitele obce , ti by vám určitě podali v těchto záležitostech vyčerpávající odpovědi. Své zkušenosti v této oblasti jistě mají.
Ale abych navázal na původní téma.
Všimli jste si všichni jedné takové zvláštní věci? Ten pohled ,určité - možná i většinové části populace, na to křesťanství a v podstatě i na tu církev je už 2000 let skoro pořád stejný. Co myslíte ?  Kdyby ti křesťané byli řízení „ s.r.o. Vatikán“ jako bankéři a vedli ho jen pokrytci ,jak dlouho by taková společnost asi fungovala? Osobně bych to tipl ( a to by takový spolek musel mít všechna média pod palcem  a podívejme se na dnešek) – tak na dvacet let a když by to dobře šlo , tak na čtyřicet let.
Jak si tedy vysvětlit ,že jsou tady ještě stále lidé ,kteří se hlásí ke křesťanství a tvoří , budují a žijí katolickou církev?
Jistě , někdo řekne , ale už jich přece není mnoho a ve Vlčnově asi žádný ,když nikdo z nich nepíše na rádio , aby obhájil ty jejich postoje.
Ale asi ještě stále jsou a asi nebudou řízení nějakou krachující bankou či  s.r.o.  a troufnu si říct ,že to nebudou ani pokrytci . Je velmi pravděpodobné ,že to jsou obyčejní chybující lidé podobní těm v Korintu ,kterým apoštol Pavel napsal tato slova :
„Bratři ! Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto ,aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu , a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení ,ale nesoužíme se. Býváme pronásledováni ,ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi ,ale ne zničeni. Stále prožíváme ………………“
pepin už si zbytek najde jinde.
Celkem nevím co bych dodal. Není zde žádný důvod přemlouvat Sparťana ,aby se stal Slávistou. Každý to prostě nějak vidí a vnímá…..
Nechci zde dále ,jak píše tentokrát poněkud demagogicky pepin , cokoli citovat .
V této souvislosti a při čtení článků se mi vynořila jedna úvaha o tom ,co to vlastně ta víra je.
Jistě tu ,dejme tomu, poučku o tom co je víra , zná mnoho lidí. Tak ji jen některým připomenu :
„Víra není to o čem tvrdíme ,že v to věříme ,ale víra je to co žijeme. Je to stejné jak to ,že náš pokrm není to co sníme ,ale to co strávíme !“
Nemusím ani dodávat co je to ,co naše tělo nestráví.

10 pepin pepin | 19. srpna 2011 v 8:12 | Reagovat

[9]: Ani já si nemohu vysvětlit, že jsou tady ještě stále lidé, kteří po dvou tisících letech "budují" katolickou církev. Naopak je mi docela jasné, že jsou tady lidé, kteří se hlásí ke křesťanství (ba i ke katolicismu). Pokud je podstatou křesťanství láska (Pavel VI.), pak podstatou katolické církve jako instituce je prachobyčejná manipulace. Nemusím ani dodávat kdo je ta, která obchoduje s láskou ;-) Za Karla IV. vlastnila katolická církev třetinu českých zemí, podle historika Nového to mohla být až polovina. Ještě po husitech, kteří lpěli na "chudé" církvi, měla katolická církev v majetku 18% pozemkového fondu na Moravě. Pokud dojde v "restitucích" k výplatě 125 mld. Kč, stane se z katolické církve hned po ČEZu druhá nejbohatší firma v Čechách.
Rád bych upozornil na tu skutečnost, že především z důvodu odlišného chápání vztahu věřící-církev došlo k rozpadu křesťanství na katolictví, pravoslaví a protestantství. Proto je třeba důsledně rozlišovat, zda diskutujeme o křesťanské víře, nebo o katolické církvi (nepředpokládám, že by to byl IF někdy ochoten oddělit).
Toto považuji za zásadní věc. Je to dokonce zásadní příčina neúspěchu pravého smyslu křesťanské apologetiky (tj. obhajování). Víru není potřeba nijak obhajovat. Existenci zbytečného a drahého podniku je naopak nezbytné neustále obhajovat. Už 2000 let jim to funguje...

11 pexeso pexeso | 19. srpna 2011 v 11:45 | Reagovat

[9]: Já se divím,když vidím co do toho kostela leze za svině,že jim ten boží stánek ještě nespadl.Ale je vidět,že pičáčkovci se modlí lepší,když jsou ve vedení.

12 názor názor | 19. srpna 2011 v 12:31 | Reagovat

[11]: Ono by nikomu neuškodilo, kdyby měl v sobě víc pokory, zašel do kostela si vyslechnou slovo Boží a  také trochu zapřemýšlet!

13 jo jo | 19. srpna 2011 v 15:32 | Reagovat

[8]: Je to samý roztřesený důchodce.Mladí tam nevlezou,aj když chodí se modlit.Kdo by jim vylepšil reputaci?Ještě tak přes jejich hřbety jak Kašpaříková a pak alou na druhou stranu!

14 IF IF | 19. srpna 2011 v 22:40 | Reagovat

[10]: Milý pane pepine,
Rád vás čtu na těchto stránkách , ale tentokrát jste mne víc než zklamal. Nevím kolik majetku měla a má církev ať ta nebo ona.Přiznám se  ,že více mne tíží má útlá peněženka než majetek někoho jiného.Zatím mám zkušenost takovou ,že žádná církev mi mé příjmy nesnížila a pokud ji něco věnuji  ,tak dobrovolně a je to zcela jistě méně než propiju a prokouřím.
Co mne ,ale u Vás zklamalo je Vaše věta o obchodování s láskou. Myslím ,že zde trošičku víc než je zdrávo mícháte baněčky s košíčkama. Vy zde nepíšete o lásce i když  to slovo používáte. Proto si zde dovolím citovat  znovu apoštola Pavla ,abych upřesnil o jaké lásce určitě mluví např. vzpomínaný  papež Pavel VI.
K sv.Pavlu je možná třeba říct ,že jeho kariéra začala tím ,že pronásledoval  ty , kteří se jako první hlásily k odkazu Ježíše tj. ty ,kteří pak byly nazýváni křesťany. Pak se něco stalo a ze Šavla se stal Pavel , o kterém někdo říká ,že byl pro vývoj Evropy důležitější  než sám Kristus. Ale o tom jsem nechci hovořit. Chci zde trochu vymezit pojmy a upřesnit to  o jaké lásce vlastně je řeč  , v souvislosti s křesťanstvím. Proto mi ,tentokrát nezbývá než citovat celý odstavec :
„ Láska je trpělivá , láska nezávidí ,láska se nevychloubá  a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně ,nehledá svůj prospěch ,nedá se vydráždit ,nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti ,ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv ,láska vydrží ,láska věří ,láska má naději ,láska vytrvá.“
A ještě před tímto veršem je řečeno něco v tom smyslu ,že i kdybych měl všechno na zemi  i celý svět ,ale neměl lásku ,tak nejsem nic.
Myslím , že po takové lásce touží každý člověk ,ale též si  myslím ,že každému z nás trochu tuhne „smajlík“ na obličeji ,když takovou lásku máme někomu projevovat a dávat.
Sem tam zajdu na mši a  troufnu si tvrdit ,že ani jeden kněz mi ani za stovku ba ani za milion takovou lásku nenabídl.
Pane papine , Vás snad někdo z nějaké církve oslovil a prodával Vám lásku?
Nebo jste z těch ,kteří si nějakou lásku chodí někam kupovat?

15 chlapi z hórní chlapi z hórní | 21. srpna 2011 v 11:00 | Reagovat

[14]: pepine,ty srabe!Nechal sis od Joskóna vymazat náš dotaz!!!Enem sa nevykrucuj!Šak máš dobrú hubu a talent  to šecko okecat!

16 pepin pepin | 22. srpna 2011 v 7:49 | Reagovat

[15]: Tak to mě mrzí, že jsem si celý víkend "nepustil" rádio. Nevím tedy, co bylo vymazáno...

[14]: Milý pane IFe, já Vás také rád čtu a ani tentokrát jste mě bohužel nezklamal. Velmi ochotně jste odbočil od podstaty diskutované problematiky. Nečekal jsem definici křesťanské lásky (ve které jsem si měl asi potažmo nalézt vlastní slabosti ;-), ale Váš názor na odlišnosti vztahu věřící-církev a z toho pramenící různost křesťanských církví. Opravdu na to nemáte žádný názor, nebo jen máte obavu z konfrontačních témat? Nechtěl jsem se bavit o tom, že katolická církev (kromě kupení nehorázných majetků) také jako jediná upalovala, prodávala odpustky či kolonizovala ve jménu kříže. Narážím na úvahu, zda katolíci - pozor, ne křesťané - (a především ti primitivní, slovy Tomáše Halíka) netrpí zláštním rozdvojením osobnosti. Na ostatní se dívají s odstupem, despektem a intolerancí, zatímco vlastní církvi odpustí téměř cokoli. Vy jste mě nařkl ze závisti jen pro to, že jsem upozornil na výši majetku katolické církve? Myslíte si, že nemohu rozumět obsahu slova "láska", když s Vámi vedu tuto diskuzi? Naopak, chci mluvit k věci, pojmenovávat vše jasnými jmény, nejsem vztahovačný a nepokouším se diskutéry zlehčovat.
Myslím si, že katolická církev je v manipulacích svých členů nejúspěšnější instituce, která kdy existovala. Počáteční odklon od vnímání vlastního těla, které pouze svádí k hříchům (což je mimochodem naprosto nelogické, protože stav fyzického těla je pouze zrcadlem psychiky) byl dotažen do požadovaného extrému - nezájem o veškeré dění "nade mnou". Opak by byla závist, nepřejícnost, vlastní neschopnost a já nevím co ještě. Velmi blízce se to podobá praktikám neoliberální politiky, která se snaží nic netušící voliče přimět k tomu, aby se nazajímali o to, kdo co má a jak k tomu přišel ten nahoře, ale spíše kontrolovali, kdo co má tam pod nimi, aby následně na ty "sociálky" mohli hlasitě křičet. Efekt to má okamžitý: Nahoře se beztrestně krade a nikoho to nezajímá. Nemyslíte, že k tomu přispívají i lidé, které zajímá jen jejich útlá peněženka, aniž by se občas rozhlédli kolem?

17 ATA ATA | 22. srpna 2011 v 11:56 | Reagovat

[16]: pepine, buď rád, že jsi to nečetl! Já bych ti to napsala, jen kdybych se tak moc nestyděla:) Raději si "vykládej" s IF, s ním do tajů kolem sexu nezabrousíš:)
Jinak zdravím všechny, kteří se "potí" v dnešních tropech v práci. Já mám dovo!

18 čtenářka čtenářka | 22. srpna 2011 v 18:57 | Reagovat

[17]:Když čtu vaše příspěvky,tak mě to už nedalo a musím napsat. Chodím od děcka do kostela. Co píše IF se mně líbí a je mně blízké.Ale co píše pepin je taky hodně pravda. Nevím na čí stranu se přiklonit.

19 pepin pepin | 22. srpna 2011 v 20:37 | Reagovat

Vážená čtenářko, nechci mluvit za pana IFa, protože člověk kolikrát nezná dost dobře ani sám sebe, ale v případě naší diskuze není třeba uvažovat na kterou stranu se přiklonit. Jsem toho názoru, že jsme na jedné lodi, ale jeden možná vidí moře z levoboku a druhý z pravoboku. Nicméně důležité je to, že se plavíme společně. Pokud o tom bude uvažovat každý věřící tímto způsobem, nemůžeme se potopit.

20 Joskon Joskon | 22. srpna 2011 v 21:16 | Reagovat

[19]: Trefa. Velice výstižně napsané.

21 IF IF | 22. srpna 2011 v 23:29 | Reagovat

[10]:

[19]: Vážený pane pepine,
Přesně tak , já se např. k rozkolu a částečné různosti protestantů ,pravoslavných a katolíků nevyjadřuji .Ale ne proto , že bych tu odlišnost nevnímal ,ale proto ,že je vidím ( a teď nevím  jestli z pravoboku nebo z levoboku ) v tom co mají společné a to je pro  mne důležitější ,než to co je v době reformace či za jiných politických nebo úplně jiných okolností v minulosti rozdělilo.
Co se týká majetku církve katolické ,co na to říci. Jestli někdo funguje  , jak říkáte , jako podnik a funguje 2000  let , tak by to bylo z pohledu ekonomů asi špatně ,kdyby neměl nic nebo byl  někde v červených číslech.
Jak ten majetek církev nabyla? Opravdu si myslíte ,že ho jen nakradla a krvelačně dobývala kde se dalo , a že jen zisk majetku je smyslem jejího bytí ?
To by už v Česku nebyla 60 let jen  proto ,že by si ve Vatikánu asi řekli ,tam nám  všechno znárodnili ,tam nám všechno vzali , tak tam toho necháme a půjdeme raději třeba do Polska ,tam to bude výnosnější.
Jestli chcete můžu i přitakat , že katolická církev má moc majetku , ale nejsem si jistý tím ,zda v tom okamžiku budou katoličtí věřící lepší než věřící evangelíci či pravoslavní a nebo naopak budou úplně ti nejhorší.
Tím chci jen říct ,že tu či onu církev přes majetek neposuzuju ,ale Vám ten pohled neupírám ,je to Vaše vidění světa ,tak co s tím?
Rozřežeme Chrám sv.Víta a každý z nás dostane kus pěkného kamene? Nebo jakou máte představu? Nebo ,že by kněží každému ,kdo přijde do kostela hned u vchodu vypláceli dividendy za posledních 2000 let úspěšného působení firmy ? Potom by třeba bylo v kostelích narváno „ věřícími“.
Trochu mi to přijde jako mlácení prázdné slámy a dám možná špatný příklad.
Celé to povídání je podobné tomu ,že řeknu : „ Severní Amerika budovala své bohatství 200 let z práce černých otroků a já na základě této skutečnosti tvrdím , že Amerika , právě z těchto důvodů není bohatá velmoc .“
Amerika není bohatá velmoc !
Cítíte tu změnu ?

22 pepin pepin | 23. srpna 2011 v 9:39 | Reagovat

[21]: Ale vůbec mi nejde o žádné "přerozdělování" majetku katolické církve nebo o vyplácení "dividend" ;-) Můžeme totiž hrubě zpochybňovat, zda církev vůbec nějaký majetek vlastní. K odluce církve od státu dosud nedošlo, tudíž platí prvorepubliková definice jejího právního nároku: Takzvaný církevní majetek není "vlastnictvím" církve ani jejích institucí. Je to zvláštní druh veřejného jmění ve státě, jímž volně disponuje stát. Povaha tohoto majetku namůže být vystižena žádnou představou soukromoprávní. Otázka "vlastnictví" církevního majetku nemá smyslu, ledaže bychom připustili vlastnictví samého státu. (prof. Hobza, 1919). Ještě v r. 1934 prohlásil Msgre Šrámek, že: "majetek ve správě římskokatolické církve spadá pod přímý dohled státu." Katolická církev se ovšem prohlásila za veřejnoprávní instituci pastýřským listem biskupské konference z r. 1947, kterým žádala, aby jmění "formálně právně" (velmi zajímavý termín ;-) připsané do vlastnictví církevním subjekům bylo vyňato z revize 1. pozemkové reformy. Vlastní právní systém, který si katolická církev vyvinula, staví na antické tradici, sahající k tolerančnímu ediktu císaře Galiena, přiznávajícímu církvím práva veřejných korporací (a pak že nelze mluvit o firmě), případně k Milánskému ediktu, jímž byly dokonce stanoveny podmínky restituce církevních nemovitostí.
Majetkové požadavky katolické církve nemohou obstát (a přesto se v Čechách uvažuje o výplatě 125 mld. Kč!). Církev povyšuje vlastní interní předpisy nad úroveň státní legislativy. Církev nikdy v plném slova smyslu nevlastnila jiný majetek než ten, který nabyla podle moderního práva po odluce od státu, k níž u nás dosud nedošlo.
Já bych velmi rád něco "zrestituoval" po kupci Sámovi, protože "su také Moravák" ;-) Tady naše oblíbené heslo "Co komunisti ukradli, musí se vrátit" poněkud pokulhává...

Římskokatolická církev samozřejmě nepostavila sakrální monumenty z milodarů "do zvonečku". Veškerá šlechta, vědoma si absolutní církevní moci, církev ochotně a štědře sponzorovala výměnou za "klid". Kdo po své smrti neodkázal majetek církvi, pravděpodobně shnil v očistci. Martin Luther se pak rozhořčoval nad tím, že kněží se modlí celý den pouze za mrtvé, takže na živé nezbyde čas.
Já také neposuzuji tu či onu církev podle majetku, ale podle vztahu k majetku. A římskokatolická církev má ke "svému" majetku vztah až příliš vřelý. Zmínil jste se o červených číslech. Církev a "církev" není totéž. Církev je přeci společenství lidí se stejným vyznáním - to je nějaký podnikatelský záměr, na kterém lze vydělat nebo prodělat? Podniká pouze ta druhá "církev", to je ta, která se pokouší pravou církev jaksi uřídit. Jestli stádo má někdo vést, tak je to jen Pastýř. Ovčácký pes má také svou roli, ale ovce jej nekrmí, nedělá si nárok na pastvinu a když na to příjde, měl by stádo bránit vlastním tělem před vlky.

23 ATA ATA | 23. srpna 2011 v 10:51 | Reagovat

[22]: Snažím se dostat na stránky kvalitního dikutujícího, který ví k danému tématu toho až dost! Myslím si, že by byl hodnotným přínosem.
Jinak pepine, ty kluku jeden - s tím závěrečným Pastýřem, ovčáckým psem, stádem ovci a útočnými vlky ses  dle mého názoru "super trefil"!

24 dotaz dotaz | 23. srpna 2011 v 12:08 | Reagovat

Nevím kdo zná IF,zná ho někdo,co o něm někdo ví? Uvažuju,kdo to může být.Není to snad náš farář?

25 názor názor | 23. srpna 2011 v 12:53 | Reagovat

[24]: Ste snáď úplně blbí!Farář by sa přeca tadyk netáhal s Pepinem!

26 ATA ATA | 23. srpna 2011 v 21:44 | Reagovat

[24]:[25]:
IF znám, faráře ne:):):)

27 vracející se z noční vracející se z noční | 24. srpna 2011 v 5:43 | Reagovat

[21]:

[22]: Děkuju IFOVI a pepinovi. Nejsem aktivní dopisovatel, ale rád to tu čtu. To, co tihle dva napíšou, má svoji hloubku a je jedno, jestli na to přišli sami nebo někde vyčetli.
Proč už nepíše matahari?  Téma jízdy králů jistě není uzavřené.
Na tu petici za pana Pešla bych se klidně podepsal.

28 Kostěj Kostěj | 24. srpna 2011 v 11:14 | Reagovat

27]  To je pravda,ale pepin a IF jsou  z rádia,tak nevím jestli to mají spolu domluvené nebo to mezi něma jiskří doopravdy.
Matahari se úplně někam  vytratil.Je ještě někde na dovolené nebo se mu už psaní sem omrzelo?

29 k zamyšlení k zamyšlení | 24. srpna 2011 v 15:45 | Reagovat

"Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije Kristus.Buď vnímavý ke každému - je to Tvůj bratr a sestra."

30 dotaz dotaz | 25. srpna 2011 v 21:59 | Reagovat

[29]: Kdy se tím pobožňáci konečně začnete řídit,když si to chodíte pořád opakovat?

31 TAK - tak TAK - tak | 25. srpna 2011 v 22:09 | Reagovat

[29]:

[30]: Tož tak, tak. Takový Dacík si to opakuje furt a hlavně tehdy , když přebíhal za Martů k té TOPce. Kanec jeden.

32 štramanda štramanda | 25. srpna 2011 v 22:15 | Reagovat

[31]: Kanec? Ale fuj! Která by mu nastrčila?

33 TOPka TOPka | 25. srpna 2011 v 23:24 | Reagovat

[32]: Přece JÁ!

34 názor názor | 26. srpna 2011 v 8:51 | Reagovat

[30]: Pravda!Žvanit o tom a chodit se ukazovat do kostela je jedna věc a mět v sobě aspoň trochu toho co vykládá farář je věc druhá.Připadá mě,že mnozí se chodí modlit jenom na oko.Protože jsme na dědině a tady to tak je!

35 taky názor taky názor | 26. srpna 2011 v 18:45 | Reagovat

[34]: Náhodou,mě se jejich systém líbí.Proto se Jan s Martou pořád na svěchny usmívají,protože co činí,dobře činí.A kdyby měli nějakou malou pochybničku,tak se zajdou vyzpovídat a mají odpuštěno.

36 IF IF | 27. srpna 2011 v 23:37 | Reagovat

[22]: Milý pane pepine,
Ještě něco malinko k majetku církve z mého laického pohledu.
První křesťané , jak známo ,zakládaly společné komunity. Tato společenství se skládala z lidí z různých společenských vrstev ,kteří vkládali svůj majetek ku prospěchu všech ,kdo se k této skupině vyznavačů nového učení ,přihlásil. Je také všeobecně známé ,že toto nové učení např. v antickém Římě oslovilo jak tamní patricije , tak otroky. Na základě těchto nových komunit ,do kterých tito první věřící vkládali svůj majetek ,vznikl samozřejmě i problém hospodaření s tímto společným majetkem.
Je jen logické ,že pokud v takové komunitě byl bankéř nebo právník ,tak se postaral o to ,aby tento společný majetek měl i nějakou právní oporu např. ve vzpomínaném Římě. Myslím ,že z tohoto laického pohledu vyplývá ,že majetek původně malé hrstky souvěrců byl sekundárním jevem nového náboženství a ne cílem. A i ten společný majetek musí být nějak a někým spravován.
Pane pepine , v pohledu na majetek se asi nepotkáme. Podle mne totiž ,pokud zpochybňujeme společný majetek nějaké skupiny lidí ,tak zpochybňujeme i vlastnická práva jednotlivců ,kteří tento majetek vytvářeli. A pokud neexistuje soukromý majetek tak nevím jaké opodstatnění má majetek státní a z čeho vlastně ten státní majetek vzniká.
Jako příklad uvedu situaci :
Jsme parta třeba sta lidí a rozhodli jsme se ,že si  koupíme pozemek ,kde postavíme statek a budeme v něm nezávisle žít. Tak posbíráme všechno co kdo má  dáme na hromadu ,koupíme pozemek , postavíme barák a chlévy. Čas letí jak voda a už pět let se nám daří samostatně vegetovat. A pepina jsme udělali ,protože umí počítat až do několika miliard , správcem tohoto celého nšeho statku. Chcete-li majetku.
V tom přišel chlápek a povídá : „Ahoj ,pepine ,já jsem stát a celý tady ten statek vám vlastně nepatří – on je státní !“
A pepin , aby před tím chlápkem  nevypadal jako někdo kdo má vřelý vztah k majetku ,tak s úsměvem na tváři a s radostí ten statek i se svými kamarády odevzdá tomu státu. Chlápek i pepin jsou spokojeni.
Myslíte ,že je možné totéž říci  i o těch zbývajících devadesáti devíti obyvatelích statku?
Našlo se asi padesát nespokojených osadníků. Ti přišli za pepinem s tím , že oni si chtějí postavit zase nový statek ,kde budou svobodně žít a on , jako správce jejich vloženého majetku ať je vyplatí ,aby mohli jít svou cestou.
Pepin  , ale povídá : „ No jo hoši ,já  nemám nic z čeho bych vás mohl vyplatit a vůbec kdo ví z jaké činnosti ty vaše prachy byli ! Co po mně vlastně chcete ? Tady máte od státu všechno co potřebujete , dokonce i lízátko a nic …,jakési vyplácení ?! Na co , tady není důvod….“
Milý pane pepine , přiznám se ,že ve Vaší poslední větě jsem se poněkud ztratil a nevím co je vlastně špatně. Jestli je špatný Pastýř nebo ovčák nedostal dlouho nažrat nebo vlkům vypadali zuby nebo je to celé úplně špatně a měla by přijít nová doba! Třeba ,aby se ovce domluvili s vlky a sežrali pastýře i se psem ovčákem ?
Já jen z Vašeho psaní  nevím , co Vám vlastně vadí a co nejvíce  a hlavně  mi asi unikl Váš návrh nějakého východiska z Vámi nastoleného problému.

37 ATA ATA | 28. srpna 2011 v 11:38 | Reagovat

[22]: [36]: Dotaz:
"Může se stát vlk obětním beránkem?"

38 ... ... | 28. srpna 2011 v 22:02 | Reagovat

[37]: Vlk sa može stat kardinálem.
Chcu vidět, jak sa faráři s pupkama budů starat o majetek, šak sa ani neohnů.

39 pepin pepin | 31. srpna 2011 v 10:20 | Reagovat

[36]: Ale vždyť Vy jste se v mé poslední větě vůbec neztratil! Ano, je to celé úplně špatně a měla by přijít "nová doba". Můj návrh východiska je ale trošku jiný, než ten, aby se ovce domluvili s vlky a sežrali pastýře i s ovčákem. Přál bych si, aby se lidé přestali považovat za stádo ovcí, které bez ovčáka neudrží formu. O ovčákovi totiž Dveře pro ovce vůbec nemluví.

Máte pravdu, naše úvahy o církevním majetku jsou zcela bezpředmětné - už je rozhodnuto. Zrušení zákona č. 218/1949 Sb. budou doprovázet tučné finanční kompenzace (Vy neumíte počítat do několika miliard?) Rozdíl mezi soukromým a církevním majetkem je snad na první pohled zřejmý a příběh s pepinovou farmou mě nijak nepřesvědčil o opaku. Pokud dojde konečně k odluce Církve od státu, soukromé vlastnictví jejích farem (vybudových v novém právním prostředí) nikdo nebude zpochybňovat. Je to od římských katoliků velmi milé, že uvažují o církevním majetku jako o svém společném, který jim komunisté zabavili do jiného společného majetku. Ten také posléze sloužil jen vrcholným představitelům jako nástroj absolutní moci.

40 IF IF | 19. září 2011 v 22:08 | Reagovat

Milý pane pepine.
Líbí se mi Váš optimizmus ,v tom ,že  vlastnictví , farem vybudovaných v  novém právním prostředí ( asi myšleno dnešní právní prostředí v našem státě :-) ) nebude nikdo zpochybňovat.
Pokud tato slova myslíte vážně tak Vaše víra je silnější než ta má a musím se nad sebou zase vážně zamyslet ,protože osobně o dnešním právním prostředí v našem státě hodně ,ale opravdu hodně pochybuji a mnohé právní výplody dnešní doby budou ještě za Vašeho života několikrát měněny – status církevního majetku nevyjímaje.
A není to žádná výhra ani pro církve a už vůbec ne pro nás , řadové občany. Stačí se dívat co se děje.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama