Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


„Jak dostat ředitelku školy na zastupitelstvo“

20. září 2011 v 20:52 | Joskonata |  Škola-problém
aneb "Tri dni ma naháňali, aj tak ma nedostali, ešte ma tri dni budú, aj tak ma nedostanú! Juch!"


Celorepublikově se celá léta řeší "Jak vytrhnout velrybě stoličku" či "Jak dostat tatínka do polepšovny", ale kdo poradí našemu starostovi "Jak dostat ředitelku školy na zastupitelstvo"? Pište svoje nápady - pomozte našemu Janovi!
V pátek, před zasedáním zastupitelstva, se uskutečnilo setkání zastupitelů s vedením a pedagogickým sborem Základní a Mateřské školy Vlčnov. Setkání, kterého se odmítli zúčastnit naši Nezávislí (vč. zástupkyně lidovců) s tím, že upřednostňují jednání s ředitelkou školy na zastupitelstvu před veřejností.
Dle mně známých dostupných informací nešlo o žádný pohodový sedánek s kafíčkem a házením řeči, ale spíše o pochodové cvičení po školních budovách s vyčíslováním, kolik je do toho či onoho nutné vrazit peněz.
Dalo by se očekávat, že po ukončení školní akce, kdy paní ředitelka byla v kondici, se konečně dostaví na jednání zastupitelstva a vysvětlí ty položky v rozpočtu, jejichž vysvětlení včetně její účasti požadují zastupitelé už cca od dubna. I kdybyste si hlavu ukroutili, nikdo takový tam opět nebyl. Na dotaz - proč? starosta neuměl odpovědět. Stejně tak - konečně kdy? nebylo zodpovězeno. A protože se některým ve škole líbilo, půjdou tam znovu!
Jednomyslně bylo rozhodnuto - členové kontrolního a finančního výboru co nejdříve uskuteční kontrolu...! Byl podán podnět radě obce projednat odvolání ředitelky školy (všichni pro). Také prošel návrh, aby rada znovu se zaobírala již kdysi vysloveným požadavkem snížit (odebrat???) osobní ohodnocení (kromě naší obecní Marty, která se zdržela, tak všichni pro)!
Ovšem nechvalme den před večerem. Nezapomínejme, že toto všechno patří do kompetence rady obce a zastupitelstvo může jen doporučit. Jistě si mnozí pamatují, že právě u našich pěti radních všechno vždy ztroskotalo!
Jaké nakonec bude rozhodnutí rady, která jedná za "zavřenými dveřmi"? Ti, kteří veřejně zvedali ruku, změní svá stanoviska? Uvidíme!

Joskon:
Já bych ještě doplnil, že pokud se zastupitelstvo shodne a rada bude konat jinak, potom je naprosto logické, že zastupitelstvo může radu odvolat.

Na pátečním zasedání zastupitelstva 16.9.2011 byla p.Milanem Kvasničkou uveřejněna spousta čísel, spousta nesrovnalostí, která přinejmenším vyvolávají pocit, ne-li přesvědčení o špatném hospodaření. Pokusím se stručně vystihnout, o co jde.
Vycházejme z rozpočtu roku 2009, ten činil 3.400.000,- Kč. V roce 2009 došlo k zateplení školy a výměně oken, náklad na provoz v následujícím roce 2010 však dosáhl 3.792.000,- !!! tj. o 392 tisíc víc. Připomenu jenom zdůvodnění paní ředitelky: …prý nakupovala hygienické pomůcky, toaletní papír, atd..což za vysvětlení považovat nelze. Ke vlastní škodě od té doby ani osobně a ani písemně požadované materiály nedodala.
Jenomže nemůžeme zůstat jen u toho. Zateplení se projevilo na značné úspoře plynu a zatímco v roku 2008 byla spotřeba 93 950 m3, v roce 2009 -81 665m3, v roce 2010 pouhých 56 815m3. Zatímco v roce 2009 se vydalo za plyn cca 1.100.000,- Kč, v roce 2010 už jen 710 tisíc, což je 390 tisíc rozdíl!!!
Shrnutí: zastupitelstvo chce po ředitelce vysvětlení o překročení rozpočtu o 390tisíc a kam zmizela úspora ve spotřebě plynu, dalších 390 tisíc.
Ve zprávě finančního výboru z 8.4. 2011 jsou uvedeny nesrovnalosti např.: rozdíl 479procent. v nákupu knih, pomůcek, novin místo 20 tisíc bylo utraceno 95 tisíc. Z předpokládaných 20 tisíc na počítačové programy se částka vyhoupla na 60 tisíc atd.
Když k tomu ještě připočteme odškodné 165 tisíc, které musel zaplatit kraj za neoprávněně propuštěnou učitelku, tak nám tady lítá skoro milión, který mohl být využit jinak, smysluplněji.
Proto je nepochopitelné, že práci ředitelky si rada obce tak velmi považuje, že ji na osobním ohodnocení vyplácí částku blížší 10 tisícům Kč měsíčně navíc k platu.

Jen pro doplnění: náklady na provoz školy na rok 2011 byly schváleny ve výši 3.500.000Kč. Pokud budu opět vycházet z roku 2009, tak bych od této částky odečetl 400 tisíc- úspora plynu a došli bychom k 3.100.000,-Kč, což by muselo bohatě stačit, protože všude jinde v okolí dochází k 10 procentnímu snížení. Když by prostředky chyběly a nechtělo by se zodpovědné manažerce jít na obec, měla by si je sehnat od sponzorů. Dosavadní praxe je bohužel taková, že kolik jí zbytečně štědrá rada dá, tolik utratí. Blbý kdo dává, blbý kdo nebere, což bohužel díky úrovni našeho vedení obce neplatí jen v tomhle případě.
 


Komentáře

1 ferda ferda | 20. září 2011 v 21:04 | Reagovat

Můžete mně říct,co takový Tlamuškin bude v těch číslech kontrolovat? Když tomu nerozumí!To bude kontrola jak z hovna kula!Přesně taková jakou potřebuje starosta,aby zase proti ředitelce nehnul brvou!

2 názor názor | 20. září 2011 v 21:23 | Reagovat

[1]: Převaha pijusovců při šťáře  hlásí předem,jak to všechno dopadne.

3 rodič rodič | 20. září 2011 v 21:34 | Reagovat

Myslala jsem si, že když starosta řekne, že ředitelka musí přijít na zastupitelstvo.Jako podřízená. Nebo není? Tak komu se zodpovídá?

4 občan občan | 20. září 2011 v 21:41 | Reagovat

Konečně předkládáte rozumné důvody k odvolání ředitelky a konečně se jde po financích. Pochybuji, že rada obce rozhodne objektivně, protože pokud ředitelka, která by měla být podřízena starostovi a neplní si své povinnosti a jsou tam finanční nesrovnalosti, tak by měla být okamžítě odvolána. A podobnou kontrolu nad hospodařením bych provedl v klubu sportu a kultury....všude se šetří a musí se všude měřit stejným metrem.

5 jo jo | 20. září 2011 v 21:50 | Reagovat

Jak při tom všem může mět ještě takové peníze na nějakém osobním hodnocení.Ať jí je dává starosta ze svého,když je podle něho tak výborná.

6 dost dobré dost dobré | 20. září 2011 v 22:20 | Reagovat

Dost dobré na pobavení!Mohl by začít minulý obhájce naší ředitelky obhajovat a vysvětlovat za ni,když jí se do toho nechce!Myslím toho falešného  nezávislého,jak popisoval,že jí ubližují naši praví nezávislí.Jsem zvědavý,jak mu to půjde!

7 přebralsson přebralsson | 20. září 2011 v 23:43 | Reagovat

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se lze domáhat podáním žádosti o nahlédnutí do registru oznámení podle vyhl. 578/2006 Sb. zveřejnění informací např. o majetku nabytém v průběhu výkonu veřejné funkce, příjmech, darech a závazcích.
Poděkujte tuneldědkovi Klausovi, že na základě jeho veta nebyla nakonec oznamovací povinnost do registru nařízena také ředitelům škol, tak jak parlament původně navrhoval. Možná by to bylo lepší počteníčko než zpráva školských inspektorů.

8 internetový slídil internetový slídil | 21. září 2011 v 9:12 | Reagovat

Dne 31. 1. 2008 odvolala starostka MČ Praha – Slivenec z funkce ředitele Základní a mateřské školy Praha – Slivenec Mgr. Vladimíra Holuba.Starostka plní úkoly zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec dle zákona o hlavním městě Praze. Dne 6. 2. 2008 schválilo
tento krok i zastupitelstvo naší MČ (poměrem 8 hlasů z devíti přítomných pro, jeden proti).Důvodem odvolání pana ředitele byla nespokojenost zřizovatele s jeho řízením školy. Výhrady k jeho práci jsme vyjadřovali jak na schůzkách na úřadě, tak i na Školské radě. Jednání Školské rady probíhala v poslední době pravidelně tak, že zástupci zřizovatele dávali škole náměty a nápady ke zlepšení chodu školy a pan ředitel vysvětloval, proč to či ono nejde
(proč nejde zřídit učitelům e-mailové schránky, proč nemají rodiče přístup do školy před vyučováním, proč se nemohou jít podívat do hodin, proč nemají děti na WC toaletní papír a mýdlo atd. atd.). Pan ředitel nedokázal naplnit základní požadavek, který na něj vedení obce mělo: zvýšit počet žáků ve škole. V době, kdy počet obyvatel MČ Praha – Slivenec stoupl meziročně o více než 10 %, počet žáků ve škole klesl k 30. 9., což je rozhodné období pro přiznání dotací ze státního rozpočtu, o čtyři děti. Škola tím přišla o peníze, které pan ředitel požadoval následně po zřizovateli, tedy po nás. Škola se tak stále nachází v krizové situaci, kdy průměrný počet žáků na jednu třídu je jen o jednoho žáka vyšší, než je nezbytné pro záchranu školy před zavřením ze strany Magistrátu. V případě pokračujících odchodů žáků v průběhu roku toto riziko
reálně hrozí. Veřejnosprávní kontrola provedená v listopadu a prosinci 2007 ukázala, že škola nemá k dispozici smlouvy na služby, které si objednává. Po obstarání smluv počátkem ledna se ukázalo, že platí zcela nesmyslné částky za připojení na internet – měsíčně 3201 Kč, ač v ceníku Českých radiokomunikací, od nichž službu odebírají, žádný takový tarif neexistuje. Správná cena za tutéž službu je pouze 701 Kč měsíčně, a to už dva roky. Škole tak vznikla škoda 57 500 Kč. Konkurenční poskytovatelé nabízejí službu obdobných parametrů také za cenu cca 700 Kč již několik let. Dále platila škola zbytečně 12 kusů 110 l popelnic na komunální odpad namísto
výrazně levnějšího kontejneru o objemu 1100 l, což za roky 2006 a 2007 stálo školu zbytečně 10 433 Kč. Celkem tak škola přišla zcela zbytečně o více než 67 000 Kč. Ve škole se též zanedbávala údržba a úklid: ukázalo se např., že se mnoho let nečistily filtry vzduchotechniky používané ve kuchyni. Filtry se mají čistit každé 3 měsíce a zanedbání údržby vede k ohrožení zdraví per-
sonálu kuchyně i všech strávníků v jídelně. Opakovaně jsme upozorňovali i na problémy s čistotou ve škole, kdy např. dlažba ve staré budově, ač teprve půl roku stará, vypadá špinavě a zašle a na skříňkách leží vrstva prachu. Přes opakované výtky byl tento tristní stav zjištěn i během Dne
otevřených dveří. Na veřejné besedě s panem ředitelem dne 23. ledna 2008 se ukázalo zcela jasně, že ředitel nemá naprosto žádnou vizi, kam by chtěl školu dovést. (Doslovný zápis z besedy je uveden na našich webových stránkách.) Ač tedy konkrétním zákonným důvodem odvolání podle §166 odst.5 písm. a) školského zákona bylo nehospodárné nakládání s finančními prostředky, tak nespokojenost s výkony pana ředitele v jeho manažerské funkci byla hluboká a dlouhodobá a nehospodárné nakládání bylo tou pověstnou poslední kapkou.

(http://www.praha-slivenec.cz/new/mramor/2008-02-mramor.pdf - stránka 10)

9 kvyk kvyk | 21. září 2011 v 9:27 | Reagovat

[8]: U nás je ale situace jiná.U nás je dlouhodobá spokojenost se vším,co ředitelka dělá.Proto je taky tak dobře ze strany obce hodnocená!Takže důvody pro odvolání nejsou.A ta hrstka nespokojenců,co provokovali kdysi v dědině,je rozprášená a už dávno minulostí.

10 kuze kuze | 21. září 2011 v 10:13 | Reagovat

Jeníku, Jeníku, dobrá kaše na mlíku. Ještě lepší na smetaně, ale tu asi Jeník nedostane. Věřím, že se zastupitelé o to postarají !

11 tencokydahnuj tencokydahnuj | 21. září 2011 v 10:48 | Reagovat

(5) Ředitele ... může zřizovatel dále odvolat z funkce pouze v případě:

a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno ... zřizovatelem nebo ...

b) dosažení 65 let věku.

Troufne si na to zřizovatel podle bodu a), nebo kolik let vlastně zbývá do splnění bodu b)?

12 pexeso pexeso | 21. září 2011 v 11:06 | Reagovat

[11]: Podle toho jak vypadá tak bod b) už byl splněný  dávno!

13 Aj-Sýk-Jů Aj-Sýk-Jů | 21. září 2011 v 11:10 | Reagovat

Dne 30. května 2011 byla usnesením Rady Obce Psáry odvolána z funkce ředitelka Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha – západ. Odvolání je účinné od 1. června 2011. K tomuto kroku rada přistoupila po pečlivém prozkoumání výsledku veřejnosprávní kontroly ve jmenované škole. Kontrolou bylo zjištěno závažné porušení právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce ředitele a to především:

- celkem 488 neprůkazných účetních dokladů v celkové výši 3.513.172,- Kč (jednalo se o přijaté a vydané faktury, které neobsahovaly zákonem taxativně stanovené náležitosti)
- účetnictví není vedeno tak, aby to neodporovalo zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobcházelo jejich účel
- nedostatečné organizační zajištění finanční kontroly
- porušování platných interních směrnic a zřizovací listiny
- neaktuálnost interních směrnic

14 Kostěj Kostěj | 21. září 2011 v 11:25 | Reagovat

Snad si ředitelka nezapomene vykázat obecní peníze na nějakou tu právní poradnu,kde by jí poradili,jak by se mohla ještě dál udržet u koryta!

15 pepin pepin | 21. září 2011 v 11:26 | Reagovat

[11]: Problém je v tom, že školský zákon za prvé vyjmenovává důvody, pro které zřizovatel ředitele odvolat musí (§ 166 odst. 4 školského zákona) a za druhé, kdy jej odvolat může (§ 166 odst. 5 téhož zákona).
Mezi slovy "odvolá" a "může odvolat" je sakramentský rozdíl a co spřízněná dušička nemusí, to neudělá. A vo tom to je ;-)

16 internetový slídil internetový slídil | 21. září 2011 v 12:34 | Reagovat

Copak dneska dělá naše dvojka?

http://zpravy.idnes.cz/gazdikovi-starostove-tahnou-na-urad-vlady-chteji-vic-penez-z-dani-p9c-/domaci.aspx?c=A110921_111822_domaci_jw
- fotografie č.13

17 blbeček blbeček | 21. září 2011 v 12:41 | Reagovat

[16]: Pijusa nevidí,to asi sedí na úřadě a úřaduje.Je přece úřední den a musí se věnovat občanům!

18 ještě větší blbeček ještě větší blbeček | 21. září 2011 v 13:15 | Reagovat

[16]: Ja sem tak rád jak se za nás dere.
Moc jí to cérce sluší.Nevíte kde fšude sou v Praze slevy? já bych jel demonstrovat taky.

19 diviš diviš | 21. září 2011 v 13:30 | Reagovat

Tož Pijáček si platí cesty za svoje a Marta asi taky. Předpokládám, že jela stopem, vlajku do batohu a tyčku koupila v Praze v OBI. Šak šetřit sa mosí, né.

20 opčan opčan | 21. září 2011 v 13:32 | Reagovat

[19]: Já být zastupitel, tak na tohle bych se rád zeptal.

21 prokop prokop | 21. září 2011 v 13:40 | Reagovat

Martička stejně neví, o čem se demonstruje. Ta je tak dobrá enom na poponášání bažanta.

22 prokop prokop | 21. září 2011 v 13:42 | Reagovat

To chcu vidět, jak oba dva si vzali kvůli Praze dovolenou.

23 diviš diviš | 21. září 2011 v 13:44 | Reagovat

Ale musíme jim přiznat, že konečně pochopili. Když sa stávkovalo, tak Jenda a Marta natruc učitelom mastili rohlíky děckám ve školce. Dneska už jdou s davem.

Nebo bude večer repotáž české televize, jak Jan sedí na úřadě, díví se do účetních knih a říká: peněz máme dost, nevíme co s něma, já su takový lidomil, já jich dám do základní školy, aT se děcka a učitelé mají dobře. Je potřeba mít více toaletního papíru, více časopisů. Důsledkem je, že učitel sedí častěji na záchodě a přečte více časopisů. Ale zase tráví více času ve škole - a to sme přeca chtěli, né.

24 cifršpión cifršpión | 21. září 2011 v 13:47 | Reagovat

Tak, tak. Marta demonstruje za více peněz pro obce a Jenda je milostivě předává škole, která je nemilosrdně utrácí.
Nejdříve si zameťte před vlastním prahem!

25 ropák ropák | 21. září 2011 v 13:55 | Reagovat

Odposlech:
http://www.mongol.phorum.cz/praha.gif

26 čulibrk čulibrk | 21. září 2011 v 13:56 | Reagovat

[19]: Dyby rači lapěli na prdelách a neco dělali!Furt sa mosíja enom nekam  vyvážat.Potom nemajů mět ve všeckém bordel!

27 tak tak tak tak | 21. září 2011 v 14:02 | Reagovat

[23]: Nejde o stávkování,jde o reklamu. Ve škole,když stávkokazili tak je natáčeli.Teď jsou se stávkujícíma a určitě se natáčí také!

28 haha bimbi haha bimbi | 21. září 2011 v 14:13 | Reagovat

[25]: Konečně žes přestal chrápat!

29 měls to blbě, ropáku! měls to blbě, ropáku! | 21. září 2011 v 14:40 | Reagovat

Fčíl je to správně:
http://www.mongol.phorum.cz/praha2.gif

30 čuřil čuřil | 21. září 2011 v 14:42 | Reagovat

[27]:
Tak to nechápu. Oni to přeci dělají pro své osobní přesvědčení. Děcka musí někdo hlídat, to dá rozum.  Když učitelé stávkují, tak musí je někdo zaskočit.
Chceš říct, že když vypnuly kameru, tak
rohlíky letěly do koša, Marta ze sebe sesypala děcka a nechala je svému osudu? Já ti nevěřím. Takové nevinné tvářičky a oni jsou prý tak ctižádostivé?
Brr, na Martu mi šahat nebudete, ode dneška radio ulambatar neposlouchám. To radši Vondráčkovou s Gottem.

31 diviš diviš | 21. září 2011 v 14:48 | Reagovat

[30]: Dej si k nim aj Evu s Vaškem. A na poledňa si nalaď obecní rozhlas, když tam neni Chvílíčková, tak to bude Marta a Jenda.

32 ťuky ťuky ťuky ťuky | 21. září 2011 v 15:08 | Reagovat

[29]: Ty si děláš prdel,ale ono by to tak dopadlo!Tož co by asi chtěla Marta spíš,aby byla s pijusem nebo aby padl!Šak když nezvládá ředitelku,jak by mohl zvlátat celý úřad!

33 předpověď předpověď | 21. září 2011 v 16:09 | Reagovat

[32]: Co by mělo jinak  dopadnout? Bude to tak, jak to je. Už jste zapomněli, jak hřmělo a blýskalo se. Ale žádný tajfun, co by je vylámal! Jenom trochu větr pomrvíl starostovy fůsy.

34 návštěvník jízdy králů návštěvník jízdy králů | 21. září 2011 v 20:24 | Reagovat

Já jsem si myslel jak to ve Vlčnově funguje, jaké máte vedení, ale čtu info z druhé strany, nevím do jaké míry objektivní,ale asi je to jinak, vypadá to na pěknou přetvářku a binec no a i manipulaci s lidmi.

35 jééje jééje | 21. září 2011 v 21:04 | Reagovat

Tady sa nemanipuluje,tady sa dělá všecko na kameru,bez kamery sa ani nevy...u. Jooo popularita to je tetička potvora,ta když se k vám nastěhuje,tak se jí nezbavíte.Zkuste Slovácké noviny nebylo by abysme v nich neměli starostu aspoň 2x do měsíca. Tak tak.

36 dost dobré dost dobré | 22. září 2011 v 9:12 | Reagovat

[35]:Dobrý nápad.Jistě by Slovácké noviny  uvítaly námět na článek -kolem školy se to po zastupitelstvu zase hýbe -co na to starosta-co celé roky  kryje a proč-má strach se postavit  proti ředitelce před soudem-co je v pozadí jeho strachu?

37 pexeso pexeso | 22. září 2011 v 10:53 | Reagovat

[36]: Ještě to nečtu a už slzím dojetím!

38 návrh návrh | 22. září 2011 v 20:16 | Reagovat

Svědci, hlavně buďte všichni uznalí!Šak se vám to vrátí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39 dotaz dotaz | 4. října 2011 v 12:29 | Reagovat

Tak byla už ta kontrola  nebo ne?Šak měla byt co nejdřív!Zas se čeká,až si ředitelka poutírá všade prach?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama