Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Mgr. Alena Zemková odpovídá.

9. listopadu 2011 v 18:09 | Rádio Ulambátar |  Škola-problém
Mgr. Alena Zemková učila cca 30 let na ZŠ ve Vlčnově. V roce 2008 tato oblíbená a uznávaná učitelka odešla po neshodách s vedením školy do Katolické základní školy v Uh.Brodě. Její aprobací je matematika a zeměpis. V minulých volbách kandidovala jako nestraník za KDU-ČSL a po té, co se Marie Kašpaříková rozhodla přejít k ODS, je jedinou zástupkyní této strany v místním zastupitelstvu.


RU /Rádio Ulambátar/: Nemrzí Vás odchod z Vlčnova?

AZ /Alena Zemková/ : Teď, s odstupem času, toho nelituji.

RU: Vedením obce jste byla jmenována členkou školské rady. V minulých týdnech proběhla jejich zasedání. Můžete nás stručně informovat o průběhu. Pokud se podíváme na data schůzí 20.10.2011 a 3.11.2011, tak se konalo ustanovující zasedání školské rady a za 14 dní opět další schůze. Z jakého důvodu jste se rozhodli, tak brzy po sobě se znovu sejít?

AZ: Na první schůzi byl předložen návrh výroční zprávy, ve kterém byly shledány nedostatky, které měly být do 14 dnů odstraněny. Při prvním zasedání jsme vlastně odsouhlasili výroční zprávu s tím, že shledané nedostatky budou opraveny. V dobré víře jsem s tím souhlasila a tak zpráva byla schválena 7:2.

RU: Dostala jste opravenou zprávu k dispozici před druhou schůzí, aby jste si mohla zkontrolovat, zda opravdu bylo opraveno to, k čemu byly výhrady? Byl vám zaslaný nějaký podkladový materiál ?

AZ: Opravenou zprávu jsem neobdržela k prohlédnutí ani před schůzi dokonce ani na ní. Byl mně zaslán pouze zápis z ustavujícího zasedání.

Pozn. RU: Zápis je uveden dole v příloze.

RU: Celý zápis by vlastně měl být stručný přehled toho, co se událo. Ale někdo, kdo se neúčastnil, moc se z něho nedoví - lépe řečeno, téměř nic. Předpokládám, že tam padly i nějaké dotazy.

AZ: Např. na moji otázku, proč se paní ředitelka nezúčastnila jednání zastupitelstev, jsem obdržela odpověď: "Vždy jsem se omluvila." Což je v rozporu s tvrzením pana starosty, který prohlásil, že neví o důvodech nepřítomnosti paní ředitelky a proč se neomluvila.

RU: A co staré známé - kolik má ředitelka zástupců? Už se paní ředitelka konečně z toho vymotala?

AZ: Ve výroční zprávě školy jako zástupci byli napsáni 2 pracovníci - učitel M-F a učitelka I. stupně, ale v zápise z ustanovujícího zasedání se píše o zástupcích ZŠ a MŠ. Odpověď v bodě g) je chybná neboť MŠ se do výroční zprávy nezahrnuje.

RU: Takže v zápise není ani zmínka o tom, že by ze strany vedení mohla být ve zprávě nějaké chyba? Kdo za co tedy mohl?

AZ: Například podle paní ředitelky za neshody ve výroční zprávě v bodě č. 12, týkající se údajů o hospodaření školy za rok 2010, může bývalá účetní, která se "upsala" .

Poznámka RU: Zastupitelstvu obce byl předložen jiný hospodářský výsledek než nové školské radě.

RU: Kdy bude další zasedání školské rady?

AZ: Další zasedání se plánuje na červen příštího roku!

RU: Nepřipadá Vám úloha v nové školské radě zbytečná? Když si uvědomíme, jaké je složení, těžko někdo může předpokládat, že podřízení budou něco namítat proti ředitelce a její práci. Za učitele tři a ještě paní Knotková - učitelka, delegovaná za rodiče.... Nebo způsob, jakým se odhlasovala výroční zpráva, svědčí o tom, že je to všechno většině jedno?

AZ: Tak trochu ano, ale na druhé straně je moje přítomnost v této radě, jedinou možností jak pravdivě informovat rodiče žáků a spoluobčany.

RU: Děkujeme za Váš čas strávený při rozhovoru, přejeme Vám pevné nervy a vytrvalost při hájení zájmů stran a sdružení, stojících v opozici.

AZ: Přeji nejen stránkám KDU-ČSL /www.kduvlcnov.cz/ , ale i Vašemu Rádiu mnoho slušných posluchačů a diskutujících věcně a na úrovni.

příloha: Zápis z ustavující schůze.
 


Komentáře

1 hýlom hýlom | 9. listopadu 2011 v 19:03 | Reagovat

Ze stránek školy: Školská rada ZŠ Vlčnov má 9 členů. 3 zástupci zřizovatele - Mgr. Milan Kvasnička, Jiří Matušík, Věra Pěchová. 3 zástupci učitelů - Mgr. Jitka Kučerová, Mgr. Radka Rožková, RNDr. Mgr. Antonín Zeller. 3 zástupci rodičů - Mgr. Kateřina Knotková, Milan Pechal, Jana Stuchlíková. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Kateřina Knotková.
Když se dívám do zápisu, tak  jména členů školské rady  neodpovídají. Mám tomu rozumět tak, že na stránkách je ještě zveřejněná stará sestava a správce  zachrápal s opravou na aktuální stav? Dokdy bude chrápat za ty prachy,co si nechává platit?

2 ach jo ach jo | 9. listopadu 2011 v 19:38 | Reagovat

[1]:
Rádioulambatar už zveřejňuje zápis,který tam vůbec ještě nemají.Výroční zpráva jenom stará z 21.9.2010.Kdysi se říkalo,že školní stránky vede ten zástupce,co jako nikdy zástupce nebyl a kterého teď paní velkomožná zapírá.Když není kvalita,aspoň ta kvantita!

3 prase prase | 9. listopadu 2011 v 19:54 | Reagovat

Nenuťte mě nadávat!  Kolik těch zástupců ve škole je ?Je to pokaždé jinak napsané. V tom se nevyzná ani prase!

4 souhlas souhlas | 9. listopadu 2011 v 20:24 | Reagovat

Jak jste začali tady uveřejňovat co se z úřadu  píše je dobré .Jnak by zas tady bylo,že je něco zkreslené nebo pomluva.Kdo chce si to může  přečíst a zbytek najít.

5 realista realista | 9. listopadu 2011 v 20:53 | Reagovat

Je super,že celá rada odhlasuje dopředu něco,ani neví co.Nějaké opravy ve zprávě,ale vypadá to,že bylo řečeno co,ale nikde nebylo psané.Já bych dopředu prázdný papír nikomu nepodepsal,aby si dopsal,co chce.Pak se ani nezajímat,co tam je doplněné  v dnešní době udělá nebo vlastně neudělá  jenom blbec!

6 ??? ??? | 9. listopadu 2011 v 21:14 | Reagovat

[5]: Mě nejvíc zaráží,že  tu přepsanou právu ani nechtěli  vidět.Byl to příkaz z vedení?

7 věřící věřící | 9. listopadu 2011 v 21:39 | Reagovat

Mňa nejvíc se.e. /Joskone nehněvaj sa/, že když se rada koná enom jednů za rok, tak sa ani nedovím, estli je tá naša škola sportovní nebo taneční,  tož podle cen na ídejníčku, nejvyšších široko daleko.  Ešče mňa také zaujímá, estli tych 4- 5 hodin bohulibého náboženstvá sa vyučuje opravdu ve dvůch třídách, jak si na ně škola  sebrala od obce finance. Bože, nebo aj Tondo Pešle, odpovíš mně.

8 ešče věřící ešče věřící | 9. listopadu 2011 v 21:57 | Reagovat

Co taky věřící K.Knotková može prosadit, šak bez peněz ze zakázek od našeho starosty by byli úplní chudáci. Málokterá manželka je tak poslušná jak ona. Svatá pravda.

9 nevěřící nevěřící | 10. listopadu 2011 v 7:41 | Reagovat

[8]: Jo  takhle.Další členka obecní chobotnice, kde chapadlo jednoho  chapadlo druhého myje!

10 Jeden z mnoha rodičů Jeden z mnoha rodičů | 10. listopadu 2011 v 9:35 | Reagovat

Děkuju p. učitelce. Škoda vás, ve Vlčnově by Vás bylo třeba víc než v Brodě.Děkuju i za to veřejné zpravodajství. Každý by takové odhodlání neměl.

11 jasnačka jasnačka | 10. listopadu 2011 v 9:35 | Reagovat

[5]:
Kdyby  to nebylo  schválené hned,tak podruhé by k tomu museli přizvat zřizovatele (§168pís. h podle toho co mají na www).No a jak by vypadala naše ve všem dokonalá ředitelka před starostou,že!Tak se domluvili udělat to tak,aby  byla schválená hned poprvé.

12 spokojený spokojený | 10. listopadu 2011 v 10:24 | Reagovat

[11]: Dobře si ve škole nahrávají.Knotková prý měla teď řříkat,že minule byla zpráva schválená, tak jaké další řeči kolem. Takže tak to vedou v naší  škole?Moc hezké!

13 rodič co si pamatuje rodič co si pamatuje | 10. listopadu 2011 v 11:50 | Reagovat

[10]: Škoda že odešla paní učitelka Zemková,ale i pan Slinták nebo paní Kovářová a další.Přeju jim v práci  úspěch a ve škole  lepší nadřízené,než měli ve Vlčnově.

14 tak,tak tak,tak | 10. listopadu 2011 v 11:52 | Reagovat

[13]:Ivy byla velká škoda.

15 návrh návrh | 10. listopadu 2011 v 12:32 | Reagovat

[13]: Co kdybyste zbytečně neprovokovali a přestali ty odejíté nebo spíš vyhnané připomínat.Aby ty zbylé kolem ředitelky to  neotravovalo,jako že otravuje.Kdysi se dali bněkteří slyšet,aby měli konečně klid na práci.Bylo by nejlepší,aby lidi zapomněli na všechny svinstva, co se staly kolem školy.To by měl starosta radost!

16 domorodec domorodec | 10. listopadu 2011 v 12:44 | Reagovat

[13]: Mět horší nadřízené snad ani nejde!

17 občan občan | 10. listopadu 2011 v 14:44 | Reagovat

[5]: Není mně ale jasné, o jaké věci se ve zprávě jednalo. jak to bylo podstatné, nebo to byly nějaké formální chyby. O čem je vlastně článek. Že si členi rady něco nepřečetli a pak podepsali? Vysvětlí to někdo?

18 dost dobré dost dobré | 10. listopadu 2011 v 16:12 | Reagovat

[17]: Jak nepřečetli a pak podepsali?Podle toho,co je napsané si  nemohli tu opravenou zprávu přečíst ,protože nebyla a kývali dopředu na to,že co tam bude s tím  už dopředu souhlasí.Asi tato praxe je ve škole normální.Nejdřív se tam souhlasí a pak si k tomu souhlasu přidá vedení co chce.

19 ze života ze života | 10. listopadu 2011 v 16:50 | Reagovat

Vykašlete se na to!Naše škola je přece jak stát ve státě.Tam si ředitelka dělala vždycky co chtěla a nemohl na ni ani starosta.Tak se nedivte,že nějaká učitelka jí jde na ruku a sehraje takovou komedii.

20 pesimista pesimista | 10. listopadu 2011 v 19:38 | Reagovat

V letošním školním roce chybí paní učitelka Zemková nejvíce, neboť ve škole zůstal na 2. stupni pouze jeden matematik
Mgr. Antonín Zeller. Druhá paní učitelka
paní Chmelařová je od začátku září bohužel na neschopence, tak se teď
v deváté třídě před přijímačkami na střední školy neustále zastupuje a zastupuje.

21 souhlas souhlas | 10. listopadu 2011 v 20:15 | Reagovat

Navíc pí Zemková byla dobrá matikářka.

22 ATA ATA | 10. listopadu 2011 v 21:00 | Reagovat

„Veselý“ příběh z natáčení  
První zasedání školské rady svolává ředitel(ka) školy. Bylo zajímavé, že všichni  navržení členové dostali pozvánky, jen jeden ne – Milan Kvasnička. Tak si zjistil, kde se koná, kdy se koná a vypravil se tam  i bez pozvaní. To bylo divení, vždyť škola vše řádně!!! odeslala. Posléze se zjistilo, že pozvánka byla zaslaná na jeho starou  adresu, která je už několik let zrušená. Kdo  tento kontakt poskytl – dle ředitelky pracovník obce Mikulec.
Pozn. Myslela jsem si, že když pošlu e-mail na adresu, která je zrušená, tak se vrátí. Asi se mýlím a ono to např. ve škole funguje jinak:)
Přítomní členové rozhodli, že za 14 dní se sejdou znovu. Opět na adresu „nezvaného“ žádná korespondence. Ovšem nyní nemyslím nějakou pozvánku. Nebylo mu totiž  zasláno vůbec nic – jmenovitě zápis z ustanovujícího jednání, který byl zaslán vše ostatním. Kam se asi tentokrát zaběhl předmětný materiál, který mu byl doručen až po jednání s několikadenním zpožděním?  
...jak řekl „nezvaný“: „Měli jsme se sejít za 14 dní ke schválení opravené zprávy. Je pro mě víc než překvapením, že  v zápise je uvedené, že je zpráva již schválená...!  Osobně odmítám schvalovat něco dopředu, když nevidím, jak je text zpracovaný a zda  oprava proběhla podle našich připomínek!“
Pozn. Zní to sice logicky, ale „většina“ členů školské rady tento názor zřejmě podle všeho nesdílí – nebo je to jinak?
Uvidíme, co kolem této záležitosti bude v dalším zápise. Ještě není nikde a nikomu k dispozici? Nevadí,počkáme:):):)

23 rozhořčená rozhořčená | 10. listopadu 2011 v 21:33 | Reagovat

To jsou zjevné obstrukce. Bylo to cílené a oni ( ti naši nejvyšší) si fakt už zahrávají.

24 hlas lidu hlas lidu | 10. listopadu 2011 v 21:45 | Reagovat

[23]: Proč by si nezahrávali, když jim to před lidima vždycky projde? Pletichaření obce se školou je staré,to už nikoho nepřekvapuje.

25 dotaz dotaz | 11. listopadu 2011 v 9:26 | Reagovat

Jak se to líbí zřizovateli? Těm věčným zastáncům ředitelky školy, kteří bdí nad tím , aby jí nikdo pro její kvality nezkřivil vlásek na hlavě?

26 odpověď odpověď | 11. listopadu 2011 v 10:28 | Reagovat

[25]:Ten má jiné starosti - vyvěšuje vlajky, chystá se na Bali... a tak.

27 kvyk kvyk | 11. listopadu 2011 v 10:43 | Reagovat

[26]: Hlavně že se páni předvádějí a  nafukují a v dědině mají kam se člověk podívá akorát bordel!

28 předpověď předpověď | 11. listopadu 2011 v 14:22 | Reagovat

[13]: Pořád věřím,že se všichni vyštvaní učitelé vrátí.Stačí jenom maličkost.Konečně se zbavit ředitelky.Ale chce to proti ní stejnou bezohlednost,kterou předvedla ona .

29 ze života ze života | 11. listopadu 2011 v 15:33 | Reagovat

[28]:Prober se,zázraky se možná někde dějí,ale ne u nás!

30 Joskon Joskon | 11. listopadu 2011 v 16:46 | Reagovat

Ti odešlí učitelé jsou ztrátou pro nás, pro naše děcka.
Měl jsem možnost nahlédnout do výsledků v okresních a krajských soutěžích a zatímco naši místní se "úspěšně zúčastnili", tak děcka z katolické školy se "úspěšně umístili." Zvlášť svěřenci Michala Slintáka /dějepis/ byli skoro nejvýše.

31 huhuhurááá huhuhurááá | 11. listopadu 2011 v 16:47 | Reagovat

[28]:  Ti, kteří odešli ,jsou spokojení. Ti, kteří neodešli ,jsou spokojení, protože někteří odešli. Rodiče, kteří se nebouřili, jsou spokojení, protože  nemusí posílat své děti  pryč z místní  školy. Rodiče, kteří se bouřili,jsou spokojení, protože jejich děti  nechodí tam,kde vládne zdejší ředitelka. Starosta je spokojený,že uhrál všechno doztracena a nemusel skládat funkci, jak kdysi se dal slyšet. Tak buďme všichni spokojení a nezapomínejme na kvalitní šampóny v případě, že konečně si přiznáme, že nám někteří  nejmenovaní celé roky serou  na hlavu!

32 opčan opčan | 11. listopadu 2011 v 22:19 | Reagovat

Ten by to nesložil i kdyby ho věšali.
Předchozí výstižne. Opravdu serou.

33 hlas lidu hlas lidu | 12. listopadu 2011 v 18:08 | Reagovat

[30]: Mrzí mě,že se tady  paní učitelky Zemkové žádný učitel nezastal a nepodpořil. Asi Michal Slinták nemá čas a jiným by psaní na tento blog  zkazilo kádrový profil. Dokážete učitelští  beze strachu vylézt konečně  ze svých  ulit?

34 dotaz dotaz | 12. listopadu 2011 v 19:38 | Reagovat

[33]: Proč by zrovna místní učitelé v teplém hnízdečku neměli být zbabělci?

35 IF IF | 12. listopadu 2011 v 21:57 | Reagovat

Tady zbývá jediná možnost ,příště už ty naše světové manažery ,nevolit!!!
Potom možná budeme zase nadávat, ale vedení školy i vedení obce zcela evidentně potřebuje změnu!!!
Potom se možná něco pohne i v celém státě.
Jen jestli za tři roky nedbude pozdě.
Je jen dobře ,že se v poslední době o dění v obci diskutuje víc než dřív.
Je to jistě dílem RU a věřím, že přínosem v této debatě budou i lidovecké stránky a z mlčící většiny se konečně stane aktivní většina.
Poslední dobou se začíná nějak moc ukazovat ,že s řešením záležitostí ,které se týkají občanů Vlčnova , má vedení obce opravdu velké problémy!
Naštěstí v utrácení peněz jsme okresní jedničky.
Jak to vlastně tenkrát ukazoval Topolánek na jedničku Kalouska?
Topolánek je v trapu ,Kalousek půjde brzy za ním a nezbývá než říct :"Pane Pijáčku a místní páni radní i s tou školou - fakt , jste jedníčky!"

36 smutné smutné | 13. listopadu 2011 v 10:47 | Reagovat

[33
Všichni  už se dávno s tím , co tady kolem školy  je smířili. Proč by kolem toho ještě někdo chtěl psat.  Vedení se to hodí ,aspoň může argumentovat s tím, že když nejsou petice tak je spokojenost!

37 Finanční rozvaha :-) Finanční rozvaha :-) | 15. listopadu 2011 v 15:28 | Reagovat

Zajímal by mě bod f)
z čeho bylo placena hospodářka školy doteď , když nebyla zahrnuta ve stavu pracovníků. Každý rok zpracovává ředitelka školy finanční rozvahu a nárokuje peníze na platy zaměstnanců  podle toho jestli má nárok dle počtu dětí  vůbec hospodářka školy na plný prac. úvazek ???

38 absolvent absolvent | 15. listopadu 2011 v 16:33 | Reagovat

[37]: Kolik má tá pani důležtá osobního ohodnocení,když ani neví, komu velí a koho na jakém zařazení zaměstnává?Kdysi bylo v luftě , že je placené široko daleko nejvíc.Asi za to,že si nedokáže ani spočítat zástupce.

39 kopírka kopírka | 15. listopadu 2011 v 17:23 | Reagovat

[29]: www.ceskenoviny.cz: Ředitelům škol se zřejmě jejich funkční období zkrátí na šest let.
Některé změny, které má zavést novela školského zákona v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou:
- Zavedení šestiletého funkčního období pro ředitele škol zřizovaných ministerstvem, krajem nebo obcí. Zřizovatelé škol budou moci na závěr šestiletého období rozhodnout o vypsání konkurzu na místo ředitele školy. Povinně bude výběrové řízení vypsáno na návrh České školní inspekce nebo školské rady. Důvodem pro odvolání už nebude dosažení 65 let věku.
- Současní ředitelé škol mají mít místo jisté do 31. července 2012, vedou-li školu šest a více let.

40 prohnilý prohnilý | 15. listopadu 2011 v 17:31 | Reagovat

[39]: Cha cha cha, té naší to do důchodu vyjde!Dobře sem ju ochránil!

41 názor názor | 15. listopadu 2011 v 18:28 | Reagovat

[39]:Už aby to bylo, někeří majů dobrá korýtka.

42 nad věcí nad věcí | 16. listopadu 2011 v 8:58 | Reagovat

[39]: Pozor,pozor!Zase bude záležet,jestli někdo výběrovku nechá vyhlásit.Máte pocit,že naše rada bude vyhlašovat výběrové řízení na naši ředitelku,když ji drží zuby nehty celé roky proti tolika lidem?Paní Mošťková,proč někomu takovému fandíte,kam se hnete?Asi svůj ke svému!

43 hmmm hmmm | 16. listopadu 2011 v 16:20 | Reagovat

[42]: Zajímavá otázka.Proč místostarostka podporuje ředitelku? Dokonce před lidima víc než starosta. Je v tom jenom to ,že ničemu nerozumí ,nebo něco jiného?

44 Alena Zemková Alena Zemková | 17. listopadu 2011 v 7:06 | Reagovat

"Děkuji  všem  čtenářům  za podporu,  slova uznání i podněty k zamyšlení."

45 hej rup hej rup | 17. listopadu 2011 v 9:35 | Reagovat

[44]: Vidím že učitelka Zemková je další,která se nebojí vystupovat proti ODSaSTAN a jejich stoupencům a ukazovat veřejně  na jejich svinstva.Jenom mně nějak v tom dění chybí jméno Srnec.Když ne  na stránkách,tak někde,kde vystupuje za ty,kteří ho volili.Kolem zastupitelstva taky od něho klid!Jak ten člověk funguje?Počká si v ústraní do dalších voleb a pár týdnů před nima se zařadí podle toho,kde to kápne?Nezávislí ho dali dopředu kandidátky,ale možná by byl raděj někde blíž Pijáčka.

46 názor názor | 22. listopadu 2011 v 16:21 | Reagovat

[45]: Když senedostal na místostarostu,tak co by se namáhal.

47 taky  názor taky názor | 23. listopadu 2011 v 8:52 | Reagovat

[46]: Tož příště sa na něho vy....e!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama