Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


"Nemusím zpívat ničí píseň, " L.Samohýl

1. února 2012 v 17:16 | časopis Podnikatel |  Volby
Na konci minulého roku byl v časopisu Podnikatel uveřejněn rozhovor s JUDr. Ing. Ladislavem Samohýlem: "Nemusím zpívat ničí píseň".
Jak jsme už zjistili, volební krajská kampaň začala. Nespokojený se současným stavem je i tento úšpěšný podnikatel.


Jméno rodiny Samohýlů už několik desítek let neodmyslitelně patří k podnikatelské tradici, a to nejen ve Zlíně. JUDr. Ing. Ladislav Samohýl, majitel a předseda představenstva společnosti SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a.s., je druhou generací rodiny budující jedno z největších automobilových impérií v ČR, ale také spolumajitelem pravděpodobně největší sbírky automobilových a motocyklových veteránů u nás. S panem Samohýlem jsme hovořili nejen o historii a současnosti firmy i jeho podnikatelské kariéry.

Co vás vlastně k automobilové branži přivedlo?

Díky svému otci jsem mezi automobily vyrůstal, takže není divu, že jsem u nich zůstal celý život. Už jako kluci jsme s bratrem otci intenzivně pomáhali v servisu i v autosalonu. Tehdy šlo o podnikovou prodejnu a servis AZNP Mladá Boleslav v tehdejším Gottwaldově. Když jsem se v roce 1978 vrátil z vojny, měl jsem už vystudovanou ekonomii a chtěl pokračovat ve studiu práv. Otec ale naléhal, abych se nejprve zdokonalil v automobilovém řemesle. Chtěl jsem jít pracovat do servisu značky Škoda v Anglii. Podmínkou byl ovšem výuční list. Jelikož v té době bylo absolventům středních škol s maturitou umožněno složit po půlroční praxi učňovské zkoušky, strategie byla jasná. Vzhledem k tomu, že v té době otec prodával ročně téměř deset tisíc škodovek, není asi překvapením, že mé další kroky za účelem získání "vstupenky do Anglie" vedly právě do mladoboleslavské automobilky. Po absolvování praxe vMladé Boleslavi jsem pracoval u otce v Gottwaldově a současně jsem ještě dálkově studoval práva. No a v roce 1984 jsem odcestoval do vysněné Anglie. Po necelém roce mého působení ve Škodě England a třech měsících v Paříži - podotýkám, byla to skvělá škola života - jsem se vrátil domů, abych nabyté zkušenosti, včetně mého právnického vzdělání, zužitkoval. Když otec odešel do důchodu, ačkoli nikdy prakticky nepřestal pracovat, nastoupil jsem na jeho místo já. Společně jsme se dočkali převratu v roce 1989. Po vstupu Volkswagenu do Škodovky byl teď už zlínský servis nabídnut za 26,5 milionu korun k prodeji. Byla to velká částka, zvláště s přihlédnutím k tomu, že objekt byl postaven v roce 1988 za 15 milionů a rok před prodejem jsme koncernu odevzdali 42 milionů hrubého zisku. Nakonec jsme se ale k tomuto riskantnímu kroku odhodlali. Tím začalo naše čistokrevné podnikání. Není tady prostor na popis celé historie, ale věřte, byl to mnohdy boj o život. V jednom období jsme dokonce - vinou polských "partnerů", kterým jsme dodali 1200 aut, za něž nám téměř rok nezaplatili ani korunu - museli prodat 11 veteránů, abychom mohli splácet náš úvěr a celou situaci ustáli. Bolelo to, ale nedalo se nic dělat, ta historická auta nás tehdy v roce 1991 zachránila. Postupem doby se naše společnost rozrůstala, a dnes vedle Škody nabízíme dalších šest značek automobilů.

Co považujete za hlavní atributy úspěšného podnikaní?

Podstatu úspěchu dnes vidím možná z trochu jiného úhlu pohledu než většina lidí. To, proč se naší společnosti daří, snad nejlépe vyjadřuje výrok jednoho našeho obchodního partnera, který říká: "Jsme úspěšní díky tomu, že chodíme do práce". Zní to velmi banálně, ale řada podnikajících lidí bohužel vidí úspěch v tom, že stráví celý den na golfu nebo polovinu roku na horách či v cizokrajných zemích. Patřím ke generaci, která byla vychovávána v duchu baťovské filozofie, proto jsem přesvědčen, že podnikání je především služba, která jejímu poskytovateli vedle spokojených zákazníků generuje zisk a následný úspěch. Je to ale také služba ve prospěch obecního zájmu a občanů. Já opravdu necítím uspokojení, když chodím po rozbitých chodnících a jezdím po děravých cestách. Myslím si, že se ani v životě, ani v podnikání nedá existovat se zavřenýma očima, a přitom se považovat za úspěšného. Stejně tak, pokud se nevžijete do role zákazníka, a to já říkám všem svým zaměstnancům, nemůžete očekávat plnohodnotný a stabilní úspěch. Nesmí vás přemoci arogance a nesmí vás přerůst vaše ego. Věřím na úctu a slušnost. Ze zásady zdravím lidi jako první. Také věřím ve zdravý selský rozum. Pocházím z vesnice a tam vždy platilo, že jedna a jedna jsou dvě a ne dvě a půl.

Patříte k významným podnikatelským osobnostem nejen Zlínského kraje. Jak byste zhodnotil podmínky pro podnikání v oblasti, která vyrostla z podhoubí zdravé baťovské podnikatelské tradice a mentality?

Musím přiznat, že díky mým předkům, kteří byli s firmou Baťa velmi úzce spojeni, jsem byl na baťovských principech vychováván a sám se snažím podle nich řídit jak v pracovním, tak i soukromém životě. Realita současného Zlínska je bohužel postavena na úplně jiných zásadách. Zlínský kraj se stal zlatou žílou pro hrstku vlivných politiků, kteří ji ždímají, jak jen to jde. Tak například bývalý náměstek úřadu města Zlína Martin Janečka. O tomto někdejším zastupiteli, nutno podotknout, s dodnes přetrvávajícím vlivem, by se dala napsat soudobá zlatokopecká příručka. Ve spolupráci s dalšími lidmi svým jednáním a svými zásahy pan Janečka prokazatelně připravil město Zlín o několik set milionů korun, které skončily na soukromých kontech, řekněme spřátelených jednotlivců. Pro příklad bych uvedl situaci kolem nejasných transakcí s majetkem areálu bývalého závodu Svit. Mnohé z lukrativních pozemků a nemovitostí byly převedeny, pod heslem "za korunu na třicet let", na Dalibora Kučeru, švagra pana Janečky a současně funkcionáře fotbalového svazu. Praktickou ukázkou je novodobá historie sportovního hřiště na ulici Sokolská, kterého se pan Janečka zmocnil prostřednictvím výkupu pohledávek, což byla vždy jeho oblíbená, ziskuchtivá činnost. Načež donutil město, aby rozhodlo o výměně jím vlastněného sportovního areálu na Sokolské za dům na lukrativní ulici Zarámí. Ten touto transakcí získal do vlastnictví a prostřednictvím sporného financování zrekonstruoval, aby mohl následně prostory v objektu pronajímat zpětně městu. Aby toho nebylo dost, v okamžiku, kdy se zmíněné hřiště ocitlo v majetku města, pronajal část pozemku svému švagrovi na 30 let za obligátní jednu korunu. Tento prostor je dnes osazen několika billboardy, které přinášejí nemalý a stabilní zisk, bohužel ne do městské kasy, ale do kapsy soukromé osoby. Podobným osudem byl stižen celý areál pod obchodním domem Baťa, na kterém dnes kromě supermarketu Tesco stojí mnoho dalších komerčně využívaných prostor. Nájemci tam mají uzavřeny trvale nevypověditelné nájemní smlouvy, vázané smluvní pokutou. Jen pro představu, za malý obchůdek, kterých je v tomto objektu několik desítek, platí nájemce 80-90 tis. korun měsíčně. Zkuste odhadnout, kde tyto finance končí? Prapodivným způsobem byla také provedena tzv. privatizace vodovodní a kanalizační sítě města Zlína, kterou bylo naprosto znemožněno získání jakékoliv dotace na modernizaci sítí, mj. na stavbu nových čističek apod. Vrcholem všeho je, že člověk, který se postaral o nárůst ceny vody pro Zlín a okolí do enormních výšin, sliboval ve své poslední volební kampani, že všem občanům Zlínska zajistí zlevnění vody. V důsledku aktivit těchto lidí byla uzavřena řada pro město prokazatelně nevýhodných smluv, a z městské kasy tím během posledních let "zmizelo" přibližně 800 milionů korun. Mohl bych jmenovat desítky dalších podivuhodných transakcí, kterými pan Janečka prokazatelně poškodil a dál poškozuje všechny občany města Zlína. V těchto machinacích není samozřejmě nikdy sám; má kolem sebe skupinu velmi přizpůsobivých lidí, kteří ho vydatně podporují. Položme si otázku proč? Jedním z nich je např. tajemstvím obestřený pan Petr Danko, na něhož byla převedena značná část majetku už zmíněného bývalého areálu podniku Svit. Formou akciové účasti tak ze Zlína odtékaly, a bohužel dodnes odtékají, značné finanční částky na zcela neprůhlednou firmu sídlící v Holandsku.

Současné vedení radnice je sestaveno převážně z nových politických stran. Jak se dívá na vámi popisované skutečnosti?

Už před volbami jsem na tyto věci upozorňoval nastupující politické strany. Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl činnost výše zmíněných lidí zdokumentovat, pokouším se z archivu města Zlína získat jisté materiály a doklady. Musím bohužel říci, že narážím i na odpor nynějšího vedení města. Spousta lidí se bojí nebo nemá chuť, někteří z nich jsou v těchto transakcích dokonce prokazatelně angažováni a přestože je to v náplni jejich práce, nehodlají dělat nic. Nemám problém mluvit o těchto věcech s kýmkoliv. Nemusím zpívat ničí píseň; nejsem v žádné polické straně. Ale nehodlám neustále přihlížet nekalým praktikám obecních zastupitelů. Dokonce jsem před volbami bývalé paní primátorce za ODS položil prostřednictvím doporučeného dopisu otázku, zda bude i po volbách pokračovat tzv. koalice mezi ODS a představitelem ČSSD panem Janečkou. Na tento dotaz jsem bohužel dostal pouze vyhýbavou a nekompetentní odpověď. Věřím, že kdyby se ODS postavila čelem k těmto podnětům, neustále podávaným mnou a dalšími lidmi, kteří na Zlínsku podnikají, prosperují, zaměstnávají lidi, platí daně a mzdy svým zaměstnancům, mohla mít dnes na zlínské radnici docela jinou pozici. Mám však bohužel pocit, že se situace bude opakovat i příští rok při krajských volbách, protože způsob vedení kraje a nesmyslné utrácení peněz je tak evidentní, že to nemůže mít na běžné lidi, kteří chodí jednou za čas hodit svůj hlas do hlasovací urny, pozitivní dopad.

Zmínil jste se o tom, že nespokojených podnikatelů je ve Zlínském kraji víc. Nemohli byste společně najít řešení jak s těmito nešvary zamést?

Lidé jsou už natolik otřeseni těmito metodami a arogancí místních zastupitelů, že se distancují od veškerého společenského dění. Navíc byli mnozí z nich činností určitých správních orgánů ze Zlína vyštváni. Musím podotknout, že naše firma, byť sídlí ve Zlíně, paradoxně nestojí na obchodování v krajském městě, protože 80 % automobilů prodáváme v našich pobočkách mimo region. Začínám být přesvědčen, že ve Zlíně obchod nekvete hlavně kvůli nekorektním podmínkám a mimo tzv. státních zakázek se zde nic neděje. Důsledkem je, že zlínské firmy upadají v nezájem, a tím pádem zde nejsou peníze. Jen pro ilustraci. Ve Zlíně působí agentura cestovního ruchu, která má částečně ve správě i problematickou holešovskou průmyslovou zónu. Tato účelově založená agentura utrácí ročně několik desítek milionů za návštěvy na veletrzích a různých akcích, které ovšem nepřinášejí regionu zhola nic. Když se dnes zeptáte místních hoteliérů a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, zda je někdo z této instituce navštívil, event. nabídnul jim pomocnou ruku apod., zjistíte, že nikoliv. Ve Zlíně se mimo několika akcí ročně, jako je Barum Rallye nebo Filmový festival pro děti, neorganizuje nic, co by místnímu cestovnímu ruchu a podnikání obecně pomohlo. Stejně tak se nevyplnily plány bývalé radnice, které byly argumentem pro výstavbu nového kongresového centra ve Zlíně. Tehdejší primátorka argumentovala tím, že se zde bude týdně pořádat několik kongresů, které vytvoří potřebu ubytovat účastníky, což bude přínosem pro zlínské hotely, restaurace a další podnikatelské subjekty. Nic z toho se bohužel nekoná. Zlín rozhodně nepatří k tradičním kongresovým destinacím a bez cílené a vytrvalé práce např. zmíněné agentury, která byla za tímto účelem zřízena, se to nezmění. Jediným společným znakem a stále jedinou přidanou hodnotou těchto nelogických megalomanských projektů jsou tučné provize pro pár vlivných a zainteresovaných jednotlivců. Jako podobný nesmysl se jeví plánovaná rekonstrukce a zdvojkolejnění železniční trati Otrokovice-Vizovice, která by měla stát 4,5 miliardy korun. Když si uvědomíme, že trať dnes využívá minimum lidí a vzhledem k tomu, že ve Vizovicích končí koleje, není napojena na další železniční síť, překračuje tento záměr hranice zdravého selského rozumu? Navíc kvůli těmto plánům máme ve Zlíně už 10 let zablokována veškerá stavební rozhodnutí na pozemcích v okolí této železniční trati, čímž je opět bráněno několika regulérním podnikatelským záměrům. I tady se projevuje velmi silné lobby. To je např. schopno prosadit, že velké kontejnerové překladiště sídlí v naprosto nelogické lokalitě a denně, resp. každou noc, obtěžuje hlukem občany Zlína nekonečně dlouhý vlak převážející kontejnery z Lípy do Otrokovic. Podotýkám, že středem celého Zlína, a to jen proto, aby je ráno mohl opět odvézt zpět. Přitom v Otrokovicích je ohromný, téměř nevyužitý bývalý areál společnosti PSG, odkud se dřív vlakem expedoval materiál pro velké stavby v Sovětském svazu. Tento areál se nachází na hlavním železničním uzlu a naprosto by pokryl potřeby kontejnerového překladiště, aniž by noc co noc budil značnou část zlínské populace. Může za tím zdravě uvažující člověk vidět jiný důvod, než zneužívání státních, drážních peněz, obohacení se hrstky zkorumpovaných jednotlivců a totální ignoraci životního komfortu obyvatel Zlína? Další nesrovnalosti souvisejí s Územním plánem města Zlína, který byl účelově vytvořen tak, aby vyhovoval úzké skupině konkrétních a mě známých lidí, kteří se kolem těchto věcí pohybují. Mám na mysli např. přesun zlínského nádraží nebo uvolnění pozemků pro výstavbu dalšího supermarketu. Takových případů, které mám zdokumentované a jejichž jediným výsledkem je zvyšující se nedůvěra lidí vůči politice a neochota jít k volbám, jsou desítky.

Takže hodláte, tak jako někteří další podnikatelé v ČR, vyrazit do boje?

Rozhodně už nebudu dál přihlížet těmto do nebe volajícím lumpárnám. Mou značnou výhodou je, že nejsem angažovaný v žádné politické straně. Tím pádem jsem samostatný a nezávislý, a to i finančně, natolik, abych mohl nazývat věci pravými jmény a své názory otevřeně publikovat např. i prostřednictvím megabordů v období volební kampaně tak, jak jsem to už učinil v minulosti.
 


Komentáře

1 Nechápající Nechápající | 1. února 2012 v 19:42 | Reagovat

????????

2 Ležící, spící Ležící, spící | 1. února 2012 v 20:38 | Reagovat

Tak dobrou!

3 Kužela Zd. Kužela Zd. | 1. února 2012 v 20:40 | Reagovat

Pracovně se mnohdy hodně pohybuji po Zlíně a jeho okolí, některá jména jsou mi známa i situace s nimi spojená.
Sám jsem zvědav, jak budou další volby probíhat, mezi mnohými současnými politiky nemám vůbec důvěru, přitom pan Pijáček s nimi je v neustálém kontaktu.
Já přeji L.Samohýlovi mnoho úspěchů.

4 Joskon Joskon | 1. února 2012 v 20:51 | Reagovat

[1]: Tento rok 2012 budou na podzim krajské volby. Chceme Vám poskytovat informace, aby jste se mohli správně rozhodnout. Proto jsem založil novou rubriku v nabídce.
Až k nám příště ten náš starosta přivede ODS v plné palbě, tak jako např. při kolaudaci zpackané revitalizaci obce, tak už budete vědět, jak to tá jeho skupina vede na kraji: prázdná holešovská prům. zóna, spící kongresové centrum, rozkrádaný bývalý Svit, ..
Pro občany, kterých kromě dědiny nic jiného nezajímá, doporučuji tyto články nečíst.

5 Nechápající Nechápající | 1. února 2012 v 23:10 | Reagovat

[4]: Pokud jsem dobře pochopil, pana Samohýla tak nemá plánu vstupovat do politiky. Navíc kažká mince má dvě strany, rub a líc. Ikdyž ODS toho hodně pokazila, tak si myslím, že snad jí i něco vyšlo.  Ostatně v holešovské průmyslové zóně se staví a buduje, ikdyž to možná není tak rychle jak se plánovalo... Možná by tam nebylo špatné se zajet podívat a pak teprve potom psát co je kde zpackané...

6 hýlom hýlom | 2. února 2012 v 16:00 | Reagovat

[5]: Pokáď sem já dobře pochopíl,tož ods leze na nervy aj najvěčí svojéj jistotě  voličom  podnikatelom . To čumíte podnikavci,že politici stihli teho vykšeftovat a nakract víc než vy!

7 Joskon Joskon | 2. února 2012 v 22:18 | Reagovat

[5]: Kolem holešovské průmyslové zóny jsem projížděl minulý týden.
Též jezdím např. do průmyslové zóny v Prostějově, tam během jednoho roku vyrostly dvě velké logistické haly. V Otrokovicích mezi Barumem a bývalým Moravanem se postavily taky dvě menší haly. Proč ne v Holešově?

8 proč? proč? | 3. února 2012 v 0:23 | Reagovat

Proč je i tři dny po svém odstoupení Geržová vedena na stránkách školy jako ředitelka? A stejně tak Kučerová...

9 Kostěj Kostěj | 3. února 2012 v 7:41 | Reagovat

[8]: Máš pravdu.Jednoduše je to sranda co se děje v naší dědině.Aby  na zastupitelstvu se nemusely zodpovídat,tak jako s tím sekly a skovaly se a ve skutečnosti se nic nezměnilo.

10 nechápu nechápu | 3. února 2012 v 11:02 | Reagovat

Co ta miliónová budova na Slováckých? Ta ještě učně nebo školáka neviděla! To sa nekdo potřeboval napakovat.

11 já vím já vím | 3. února 2012 v 12:26 | Reagovat

[10]: Prachy sa mosijů točit!Chtělo by to spočítat,kolik lidí během roka si bude hovět ve středu parkoviště na obecní latríně.Pro mě vyhozené peníze.Ale su rád,že sa to  aspoň nekomu  líbí,dyž už je to na h...n!Tak jak pravá latrína!

12 nechápu2 nechápu2 | 3. února 2012 v 13:26 | Reagovat

[10]:
100 milionová - 60 SUB  40 UNIE

13 Donald Donald | 3. února 2012 v 13:30 | Reagovat

[10]: Kolik se a kdo napakoval na naší rozhledně pod kopcem? Bez něčeho takového si perlu Slovácka nedovedu představit. Ale při uvádění do provozu super! Ohňostroj jak při čínských oslavách a cena za tekutiny jak v pětihvězdičkovém hotelu. Na kvalitu je potřeba se vykašlat. Ale to je u nás přece normální.

14 hmmm hmmm | 3. února 2012 v 13:45 | Reagovat

[3]: Tak to bude asi pan Pijáček ze stejného těsta jako ti,ke kterým nemáš důvěru!Vypadá to, že je  to nad možnosti tvého chápání!

15 Samm Samm | 3. února 2012 v 14:55 | Reagovat

[13]:počkej až, se bude stavi ta rozhledna mezi Vlčnovem Dolněmčím a nivniců. To bude šupa a předváděčka. A o financích se ani nebavme.

16 Nevím, Nevím, | 3. února 2012 v 15:10 | Reagovat

[8]:proč se ptáš tady?Škola i Obec mají své stránky,zeptej se tam.

17 bingo bingo | 3. února 2012 v 19:36 | Reagovat

[8]:

[16]:
Vyhlašuju za nejlepší mongolský vtip!

18 názor názor | 3. února 2012 v 20:03 | Reagovat

[16   Obec tak  brání a nechce udělat moderovanou diskuzi na svých stránkách. Nevím proč !Tolik práce snad s tím není .Třeba pod vyhlášenýma tématama.Pro lidi by to bylo dobré a nezávislí by konečně kvůli tomu přeslali se ozývat.

19 taky názor taky názor | 3. února 2012 v 23:13 | Reagovat

[18]: Zbytečné snažení , ti se s náma bavit nechtějí a  nebudou.Protože nemusí.

20 realista realista | 4. února 2012 v 0:06 | Reagovat

[8]: Klídek, o nic nejde, děvčice si ty funkce jenom prohodily!

21 fuj fuj | 4. února 2012 v 0:22 | Reagovat

[20]: starosta je velký herec a ještě větší režisér!

22 Samm Samm | 4. února 2012 v 9:40 | Reagovat

Chtěl bych, se pozastavit nad situací na sousedním Slovensku. Myslím si, že máme s nimi nejen historicky hodně společného. Hlavně problémy na státních a místních samosprávách. Oni se už dali
do pohybu.A demokraticky je začínají rozhánět. Teď jich bylo deset tisíc a i zranění, co další týden? Jak dlouho se bude na nás taky štípat dřevo? Možná by bylo toto i téma na samostatný článek. Takže k zamyšlení. A netvařme se, že se nás to netýká. I u nás je Penta,MOU... Študáci volili VV,Top 09 a už taky prohlédli....   Mějme paměť!

23 dobrá rada dobrá rada | 4. února 2012 v 12:40 | Reagovat

[22]:Tož ten článek napiš.

24 povzdech povzdech | 4. února 2012 v 18:46 | Reagovat

[22]: Doufejme,že do voleb se vystřízliví i u nás . Je nejvyšší čas!

25 sportovec sportovec | 4. února 2012 v 19:16 | Reagovat

Skorohejtman Lukáš se zasloužil o to, že v Pitíně nechal postavit sportovní areál s nafukovací halou, kurtama, malým hřištěm, velkým hřištěm se zavlažováním, za který by sa nehaňbilo ani Slovácko. Mosel to byt výhodný kup, protože většina tam nesportovala předtím a teď už tuplem. Dědina mu za to mosela z jeho synáčka udělat místostarostu.

26 sůsedka sůsedka | 4. února 2012 v 19:23 | Reagovat

[24]:Kdo znal našeho starostu dřív tak musí vidět , že je úplně jiný než dřív .Zešedivěl,poslední dobou hrozně zestárl,tváří sse nasraně,pořád si jenom v  projevech stěžuje .Nebyl zvyklý na odpor a kritiku a teď je z toho na nervy .Ani bych se nedivila,kdyby už do dalších voleb nešel.Asi už vidí,že je s ním zle.

27 přezjedno přezjedno | 4. února 2012 v 19:58 | Reagovat

[26]:Šediny sa nevyhnů nikom,no v genoch je dané každém ináč.Boďa ním bych do toho šél,ať sa ukáže,kerých je tu navrch

28 jo jo | 4. února 2012 v 20:11 | Reagovat

[27]: Naše volby jsou ještě daleko.Ale uvidí se zanedlouho,jak dopadne na kraji.

29 hlas lidu hlas lidu | 4. února 2012 v 22:05 | Reagovat

[28]: Dopadne tak,jak minule.Ve Zlíně ho nechcou.Doba dělnických prezidentů a podobných je pryč.Jenom mu to nějak nedochází.

30 Joskon Joskon | 5. února 2012 v 11:25 | Reagovat

[22]: Demonstrace na Slovensku se samozřejmě týkají i nás. Taky si myslím, že Slováci jsou v tomto směru dál než my. Zatím můžu odkázat na adresu: http://web.protestgorila.sk/. Jsou to přímo stránky organizátorů.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama