Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Rozhovor s ředitelem Oblastní charity v Uherském Brodě Ing. Petrem Houštěm

21. února 2013 v 17:59 | Joskon |  Články
JK /Joskon/ : Vážím si Vaší nabídky na zodpovězení otázek, které se objevily v příspěvcích pod článkem Tříkrálová sbírka. Je vidět, že přistupujete k práci zodpovědně a že Vám záleží nejen na kvalitě poskytování služeb našim spoluobčanům, ale i na obrazu, jaký se kolem této činnosti vytváří. Mohl by jste nám krátce představit rozsah služeb Oblastní charity v Uherském Brodě /OCH UB/?


Ing.Petr Houšť /PH/ : Naše OCH UB zaměstnává téměř 150 zaměstnanců, většinou pečovatelek, zdravotních sester a sociálních pracovnic, kteří v 16 zařízeních a službách poskytují sociální a zdravotní péči zhruba1500 klientům, chcete-li potřebným spoluobčanům. Máme vlastní kuchyň, kde se vaří denně téměř 500 jídel včetně sobot a nedělí. Velká část se rozváží na naše služby a zařízení, mnoho dalších obědů se rozváží uživatelům do jejich domácností. V půjčovně kompenzačních pomůcek, kterou provozujeme jako jediní v regionu, si mohou zájemci zapůjčit např. chodítka, toaletní židle, invalidní vozíky, elektrická polohovací lůžka, a další. Charita se nedávno stala i součástí Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje jako dodavatel stravy, poskytovatel psychosociální pomoci, zdravotní péče, sociálního šetření, materiální pomoci, aj. Snažíme se zkvalitňovat a rozšiřovat služby o které je zájem. Jako příklad mohu uvést rozšíření Pečovatelské služby Horní Němčí o 3 byty, rozšíření kapacity o 2 bytové jednotky na Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, rekonstrukce a zřízení krizových lůžek na Nízkoprahovém denním centru sv. Vincence v Uherském Brodě. Pořídili jsme rovněž, ve spolupráci se sponzory, speciálně upravené vozidlo pro převoz zdravotně postižených osob na vozíčku, nemluvě o spoustě jiných úpravách, rekonstrukcích a aktivitách na našich zařízeních a službách, která slouží našim uživatelům.

JK: Přejděme k charitnímu domu ve Vlčnově. Kolik je tam seniorů, kolik stojí ubytování, jaká jsou kritéria pro přijetí?

PH: Ve zdejším Domě pro seniory, který je majetkem obce Vlčnov, pečujeme o 15 uživatelů /naplněná kapacita/ s průměrným věkem kolem 80 let. S obcí Vlčnov máme písemnou dohodu, že se přednostně umisťují místní občané. Naše činnost se striktně řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., vč. výše úhrad za služby. Např. žadatel musí splňovat věkovou hranici min. 65 let, je mu přiznán příspěvek na péči ve III. nebo IV. stupni, musí projít sociálním šetřením, atd.
Ceník služby

Úhrada za ubytování:
Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením 160,-Kč/ den
Jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 155,-Kč/ den

Úhrada za stravu (3 hlavní jídla):
pondělí - pátek 115,-Kč/ den
sobota, neděle, svátky 120,-Kč/ den
Upozorňuji, že nevyužíváme maximálních částek za úhrady, které nám zákon umožňuje.


JK: Jeden z negativních komentářů mluvil o nemožnosti dostat rodiče do tohoto zařízení a taky poukazoval na výši důchodu, ze kterého není možno pobyt pokrýt?

PH: Jak už jsem se zmínil, výše úhrad za služby jsou striktně zákonem stanoveny. Není možné, abychom si sami stanovovali výši úhrad za poskytnuté služby. Uživateli musí také zůstat min. 15% ze svého důchodu, ať už ho má jakkoliv vysoký. Z těchto důvodů není, ani nesmí být, Vlčnov výjimkou. O pobyt a poskytovanou v Charitním domě ve Vlčnově je opravdu velký zájem. V současné době evidujeme téměř 50 žádostí o umístění.

JK: O 15 klientů se stará 10 členný personál. Není to velký nepoměr?

PH: Pro nezasvěcené to tak může vypadat. Opak je však pravdou. Uvědomme si, že na Charitním domě ve Vlčnově poskytujeme své služby 365 dnů v roce v nepřetržitém provozu. Poskytujeme pečovatelskou službu, kterou provádějí pracovnice v sociálních službách a ošetřovatelskou službu, kterou poskytují zdravotní sestry s patřičným vzděláním a potřebnou registrací. Dále zde pracuje na částečný úvazek sociální pracovnice, na částečný úvazek aktivizační pracovnice /ze zákona jsme povinováni zajistit/, uklízečka a v neposlední řadě vedoucí Charitního domu. Kromě vlastní péče se ze zákona musíme mj. věnovat vytváření a aktualizaci 15 standardů kvality, individuálnímu plánování s každým uživatelem, což je vše kontrolováno státní inspekcí kvality sociálních služeb. Rovněž se musíme věnovat efektivitě naší služby. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nám poskytuje dotace na naše služby, má nastaveny jasná pravidla, která musíme naplňovat, např. že musíme mít min. úhrady od uživatele ve výši 13 000.- Kč za měsíc. Sledují se také náklady na jedno lůžko, které by neměly přesáhnout 22 500,- Kč za měsíc. Zlínský kraj zavedl systém měřitelnosti ukazatelů v oblasti poskytování sociálních služeb (benchmarking), který se každoročně vyhodnocuje a zařízení či služby, které v tomto hodnocení neuspějí, ztrácí nárok na dotace ze strany státu. Zákon nám dále přikazuje se každoročně vzdělávat. U pracovníků v sociálních službách je to 24 hodin ročně. Všechny požadované parametry Charitní dům ve Vlčnově naplňuje. Ale naše pracovnice se věnují po celý rok svým uživatelům i nad rámec svých pracovních povinností. Těch akcí, které pro ně připravují během roku je opravdu hodně.
Péče o staré a nemocné spoluobčany je náročná jak fyzicky, tak i po psychické stránce. Potkávat se s umíráním, doprovázet umírající při jejich odchodu z tohoto světa, pomáhat rodinám s jejich blízkým zemřelým /umytí, oblečení/není, věřte, vůbec jednoduché. Poskytují se zde skvělé služby, na čemž mají největší zásluhu všechny mé kolegyně, které zde pracují. Důkazem může mj. být i opakovaně vyjadřovaná spokojenost našich uživatelů a jejich rodin.
Kromě poskytované služby našim 15 uživatelům v Charitním domě poskytuje naše Charitní pečovatelská služba Uherský Brod svoji terénní pečovatelskou službu dalším 17 potřebným občanům ve Vlčnově a to v jejich domácím prostředí. Pečovatelky poskytují tuto službu opět 365 dnů v roce všem, kteří o ni požádají.
Vedoucí Charitního domu ve Vlčnově, spolu se sociální pracovnicí, jsou připraveny podat podrobné informace všem, kteří o to požádají a pomohou jim s nezbytnou administrativou /podmínky přijetí, vyplnění žádosti, pomoc s příspěvkem na péči, nastavení smlouvy, způsob a výše úhrady, předávání důchodů, seznámení s jejich právy, systémem a možnostmi u stravování, výběrem dodavatele, apod./

JK: Další otázky směřovaly do ohodnocení pečovatelek a zda obec dává prostředky na další odměny pro ně?

PH: Velmi mě mrzí, že nedostatečné státní dotace neumožňují důstojnější mzdy našich pracovníků. Jako příklad uvádím základní hrubý plat pracovníka v sociálních službách /pečovatelky/, který činí 9.900.- Kč + 1.000.- Kč osobního hodnocení. Jen díky tomu, že pracují v nepřetržitém provozu ve 12 hodinových směnách, dostanou něco málo navíc díky příplatkům za noční službu a za práci o víkendech a svátcích dle zákoníku práce. Ptáte se také na odměnu pro naše pracovnice ze strany obce . Z doslechu jsem se dostal k informaci, že nad jen jednou, a to nebylo za mého vedení, obec Vlčnov poskytla, nevím jak velkou, částku na odměny pro pracovnice Charitního domu ve Vlčnově, které v té době dostávaly pouze minimální mzdu a to ještě nepravidelně. Byla to dobrá vůle ze strany obce a chvályhodný počin, který měl za úkol pomoci větší stabilizaci pracovníků a péče o uživatele. Snažíme se hospodařit tak, abychom nemuseli žádat obec o spolufinancování naší činnosti, i když je to stále obtížnější. Rád konstatuji, že spolupráce s vedením obce je na velmi dobré úrovni.

JK: Ve Vlčnově se vybralo na Tříkrálové sbírce přes 100 tisíc Kč, hned celých 85 tisíc Kč skončilo mezi místními. Mohl by jste nám k tomu něco říct?

PH: Nikde není pravidlem, že se tak vysoký díl musí vrátit zpět do obce. Tento proces je řízen určitým mechanismem a přísně nastavenými pravidly, kde na počátku si sociálně slabá rodina nebo jednotlivec, který se ocitl v nějaké životní nouzi, podá písemnou žádost a následně se provede sociální šetření v bytě žadatele. Zpráva o provedeném sociálním šetření, doplněná o všechny příjmy, které žadatel musí předložit, se podstupuje komisi, kterou jmenuji a které jsem i členem. Ta posoudí všechny dokumenty, fakta a skutečnosti a pokud její rozhodnutí je kladné, pověřený pracovník, v úzké spolupráci s žadatelem, zrealizuje schválenou pomoc /např. nákup potravin, oblečení, obuvi, školních potřeb,obědů ve školní jídelně, internátu, základního nezbytného nábytku, apod./. V žádném případě se nevyplácí žadatelům peníze v hotovosti.
Tato forma podpory je nasměrována zejména do rodin s dětmi a při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně, požár domu, výbuch plynu, apod.

JK: Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor.

PH: Já bych chtěl poděkovat i Vám za projevený zájem o činnost Oblastní charity Uherský Brod a za příjemnou a korektní debatu. Pokud by měl někdo další zájem, či potřebu se na něco zeptat, rád si s ním domluvím schůzku a podám informace o všem, co se týká činnosti naší organizace.
Napsat mě můžete na e-mail: reditel@uhbrod.charita.cz, případně zavolat na tel. č. 602 706 376
 


Komentáře

1 mamča mamča | 21. února 2013 v 18:38 | Reagovat

Pane Joskone,chválím.Konečně po dlouhé době pozitivní,užitečný a poučný příspěvek.Zdálo se mi,že poslední dobou je to tady z vaší strany jen samá kritika a měla jsem chuť přestat Radioulambatar sledovat,ale tento rozhovor musí obohatit každého.

2 SI SI | 21. února 2013 v 20:47 | Reagovat

Pana Houště znám, jedná se o solidního a špičkového člověka. Přeji vše nejlepší a hodně zdraví.

3 dobré dobré | 21. února 2013 v 21:53 | Reagovat

Tak konečně nějaký smysluplný článek.
A lidovci,kteří by to téma mohli mít ve svém hledáčku na svých stránkách  mlčí o ničem.

4 pepin pepin | 22. února 2013 v 7:20 | Reagovat

Zajímavé informace, kvalitní rozhovor. Dík.

5 nespravedlivé nespravedlivé | 22. února 2013 v 9:41 | Reagovat

Práce v sociální oblasti je nedoceněná a podhodnocená a při tom velice potřebná. Čím dál víc je pravděpodobné že se nebudeme moci postarat o rodiče kvůli odsouvání hranice odchodu do důchodu a naše děti se nepostarají o nás. Budeme rádi, když tuto práci odvedou cizí lidé. Proto by stát měl tuto oblast podporovat. Poslanec , který sedí v lochu bere 50 tis. A pracovnice, která se stará o nemocné a nemohoucí pár šupek. Kdeže jsme se poděli... v p.....

6 názor názor | 22. února 2013 v 9:48 | Reagovat

[5]: Spíš by stát měl umožnit, aby se o rodiče postarali jejich děti. Ale to těžko, když se bude chodit do důchodu někdy kolem 70! Kdo si dnes může dovolit zůstat z práce doma, když nějakou má!

7 rádio ČAS rádio ČAS | 22. února 2013 v 10:27 | Reagovat

Hlásili že u sportovní haly je těžká bůračka!

8 ? ? | 22. února 2013 v 11:05 | Reagovat

[7]: kde ta hala je?

9 Tož takoví jsou mezi námi Vlčnovjani Tož takoví jsou mezi námi Vlčnovjani | 22. února 2013 v 11:32 | Reagovat

Talentovaný !!!! Velký obdiv!!!!Doporučení - dávejte  děcka na gympl do Brodu!

10 Dopňuji odkaz Dopňuji odkaz | 22. února 2013 v 11:32 | Reagovat

[9]:http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/student-gymnazia-miri-na-nejprestiznejsi-evropskou-univerzitu-v-cambridge-201302.html

11 cha cha | 22. února 2013 v 11:44 | Reagovat

[9]: Dyž je děcko blbé, tak gympl v Brobě  nic nezachrání!

12 přebralsson přebralsson | 22. února 2013 v 12:23 | Reagovat

[10]: Proč nemíří na ČVUT? Že by v Čechách nemohl dostatečně matematicky modelovat? Chování tohoto systému asi nelze moc dobře předpovídat ;-) Jinak chápu, že v české pobočce nadnárodní korporace je určitě jistější budoucnost než jen přihlížet k tunelování vědy na půdě Akademie věd ČR.

13 hlavně honem než to soud zruší hlavně honem než to soud zruší | 22. února 2013 v 12:46 | Reagovat

Pemiér Petr Nečas dnes v poledne podepíše s představiteli 16 církví a náboženských obcí restituční smlouvy o finančním vyrovnání. Na jejich základě Česká republika v následujících třech desetiletích církvím zaplatí desítky miliard korun, a naopak postupně sníží a nakonec zcela přestane vyplácet pravidelné roční příspěvky na činnost.

14 přebralsson přebralsson | 22. února 2013 v 12:59 | Reagovat

[13]: Já myslím, že je to jasné: http://www.novinky.cz/domaci/261736-narod-kalisniku-nechce-cirkevni-restituce-pise-spisovatelka-papezi.html

15 tak tak | 22. února 2013 v 13:17 | Reagovat

Že je činnost charity velmi záslužná, to dokládájí uplynulé události minulého víkendu ve Frenštátě. A taky  že asi nejsme jen národ zapšklých sobců zahleděných do sebea umíme pomoct.
Já si práce charitativních organizací moc vážím.

16 plesačka plesačka | 22. února 2013 v 13:59 | Reagovat

tož za co idete na pofašaňkovů zábavu?

17 plesoň plesoň | 22. února 2013 v 14:04 | Reagovat

[16]: tož já mysím že za tých šedesát

18 maskaňa maskaňa | 22. února 2013 v 14:31 | Reagovat

[17]: já bych šla aj za štyrycet,ale co su nejaká levná!

19 jo jo | 22. února 2013 v 14:55 | Reagovat

[17]: Na babu jagu sa možu dívat doma a zadarmo

20 rodič rodič | 22. února 2013 v 20:09 | Reagovat

[Pro doplnění. Proč na ČVUT to nevím, pokud to nevyjde na Cambridg, tak to bude UK Praha-matematika a fyzika. Dál je všechno ve hvězdách.12]

21 taky rodička taky rodička | 22. února 2013 v 23:31 | Reagovat

[20]: V každém případě gratulace k takové ratolesti!!
I když - hlavně ať jsou děcká zdravé, slušné a ať nevyváďajů vylomeniny.

22 škoda škoda | 23. února 2013 v 7:35 | Reagovat

[21]: Že je někdo tak inteligentní není ještě vstupenka do úspěšného budoucího povolání. Tady spíš mají zelenou vychcaní darebáci.

23 Michal Slinták Michal Slinták | 23. února 2013 v 16:22 | Reagovat

Joskoně, díky za fajný článek...Jenda P. by se z něho mohl trochu přiučit, jak informovat občany bez mavání vdolečkem a štamprlů s podnosem plným prázdných keců a košem papírových kuliček.

24 tak tak tak tak | 23. února 2013 v 17:16 | Reagovat

[23]: Starého psa novým kouskům nenaučíš!

25 pamětník pamětník | 27. února 2013 v 8:09 | Reagovat

Zemřel Bob Frídl.

26 hm hm | 27. února 2013 v 13:34 | Reagovat

[25]: tak na toho jsem už úplně zapomněla, ale měl krásné písničky

27 Zapomeň Zapomeň | 27. února 2013 v 14:25 | Reagovat

Tak tato od Boba je pro mě nejkrásnější......

Lásky jdou a jdou jedna za druhou, já vím.
Dívky zestárly, dnes už nežárlí, já vím.

Tak zapomeň, co kdysi já ti psal
a nečekej, já sotva za to stál.

Tak zapomeň mmm mmm a nečekej mě víc,
vždyť byla to jen chvíle,
a pak už vůbec nic, vůbec nic.

Lásky osiří, čas je prohýří, já vím.
Žádný trápení to už nezmění, já vím.

Lásky jdou a jdou jedna za druhou, já vím.
Dívky zestárly, dnes už nežárlí, já vím.

Tak zapomeň na psaní z rukou mých
a nečekej, jsem už jen loňskej sníh.

Tak zapomeň ty noci v alejích,
nezbylo nic, jen úsměv v očích tvých, tvých a mých.

Lásky jdou a jdou jedna za druhou, já vím.
Dívky zestárly, dnes už nežárlí, já vím.

Lásky osiří, čas je prohýří, já vím.
Žádný trápení to už nezmění, já vím.

Lásky jdou a jdou jedna za druhou, já vím.
Dívky zestárly, dnes už nežárlí, já vím.

Lásky osiří, čas je prohýří, já vím.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama