Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


...a nyní trochu mého povídání o tom obecním čtvrtečním šmajchlování...

26. června 2013 v 21:06 | ATA |  Obec-věc veřejná
(Pozn.: Na zastupitelstvu si záznamy žádné nedělám, takže píší jen některé moje postřehy podle toho, jak jsem si je zapamatovala. Mnohem úplnější text najdete na stránkách lidovců...následně...nevím kdy..., ale Tonda na tom pracuje.)1) Minulý parný čtvrtek v podvečerních hodinách se někteří místní pomalu trousili do stínu přísálí našeho klubu. Radost v očích všech byla patrná na první pohled. Hurááá, svolání zastupitelstva napodruhé dopadlo na jedničku, a proto kdo by spílal a vyptával se, proč se stalo a kdo za předcházející neúspěch může. Odbyl to jen skromný dotaz a strohá odpověď o pozvánce, která zůstala ležet ukryta před zraky vyvěšovatele někde na stole.
Ještě před začátkem jednání jsem se zeptala starosty, jestli NÁHODOU nezapomněli poslat s materiály návrhy usnesení. "Tak to bych všechno musel číst," řekl zamyšleně první muž radnice tak, že jsem ho začala okamžitě litovat. Záhy se ukázalo, že opravdu zapomněli, takže poměrně brzy po začátku byla přestávka, aby napravili, co jim nějaký neznámý šotek způsobil (šotci jsou prevíti a prokazatelně nepřejí zdárným průběhům obecních sezení již hodně dlouhou dobu)! Nevím, co si mám ale myslet, když Solík se otočil k členům opozice s tím, že ON to má a oni nééé! Divnééé! Tak buď má protekci u obecního písaře, nebo dostal něco jiného a nepoznal to, nebo nezávislí záměrně návrhy usnesení zapřeli, aby se přeli! Kdo se v tom má vyznat?

2) Všichni býváme rádi, že si nikdo nemusí číst z Perly usnesení, protože místostarostka je čte a čte a čte... Sice se nepozná, jestli je to naplano nebo se občas někdo myšlenkově chytne, ale nějakou aktivitu by tam vykazovat měla a je to lepší, než kdyby něco vymýšlela sama. Aby řeč nestála, jen tak na rozjezd jsem připomínkovala schválené usnesení našich radních týkající se spolku včelařů a jejich pronájmu nebytových prostor na čp. 14. Vyhlášený záměr na pronájem byl doprovázený požadavkem na sdělení, kolik případný zájemce míní platit. Ale přijaté usnesení o nějakém nájemném ani nedýchalo. Starosta slíbil, že to dají do pořádku a hlavní včelmistr ať si doplnění už ohlídá, aby ho kvůli rozporu záměru a smlouvy někdo z klubovničky nevypíchal.

3) Strach z případné pomsty starosty z Dolněmčí mně natolik svázal ruce, že po minulém rozmetání celého předloženého materiálu už jsem raději žádnou připomínku k zamýšlenému prodeji neměla, abych neohrozila své dobré vztahy se starostou Františkem (přes kopec) a prodej částí pozemků pod cyklo byl schválen.
Výkupy pozemků pod některými komunikacemi - stará záležitost. Prý se dohodli s vlastníky za cenu podle znaleckého posudku. Takže klasika. Nic proti navrženému vypořádání pozemků.
Odprodej zastavěné části u čp. 80 - proč ne? V pořádku. Michal navrhl, aby obecní oslovili i dva další vlastníky rodinných domů, kteří jsou ve stejné pozici. Dávali do zápisu. Proč takovou věc neudělají sami, když měli podklad, a čekají, až jim to někdo řekne - na to se neptám, protože ze zkušenosti vím, že na obci dělají pořádky jen u těch, kteří je sami o to požádají, nebo které někdo udá.

4) Skokem se přenesu přes schvalování nějakých účetních závěrek a vrhnu se přímo do reje kolem "chlastací vyhlášky". Úkol, že starosta má předložit návrh vyhlášky o lokalitách, kde se nebude požívat alkohol, zazněl jako reakce na binec způsobený nočním tažením mladých někdy na podzim. Nějak se nám Jenda sice ztratil v čase, protože úkol zněl "na příští zastupitelstvo", což mělo být v listopadu minulého roku, ale kdo si počkal, ten se dočkal. Že na obci mají pochopení úplně pro všechny, bylo jasné z malůvky označující místa, kde si nikdo nesmí glgnout! V podstatě když vydržíte být abstinenty podle barevného vyznačení na obrázku, můžete se třeba už kousek dál rozkokošit s flaškou v ruce uprostřed parkoviště, kde na vaše pohodlí bylo pamatováno nabídkou stylového posezení na kruháči. V případě, že začne pršet, tak je nejlepší se přesunout na zastávku, kde můžete v klidu provozovat zábavu všeho druhu, protože kamery hledí jinam. Diskuze byla - proč nezařadit celé parkoviště, proč ne i zastávky (po letitých zážitcích na Brodské doporučuji), proč ne dětské hřiště (v tomto případě mě docela překvapilo, že přítomné ředitelky školy a školky nereagovaly podporou...). Návrh místostarostky nenasávat na veřejném prostranství v celé dědině se neshledal s porozuměním a okolní poznámky přítomných dávaly naprosto konkrétně najevo, co si o tom kdo myslí. Padly také názory, že to nemá cenu, je to zbytečné a jiné....Nakonec se schvaloval základní návrh s tím, že příště se doplní o další lokality (tak si to rozmyslete a nějaké návrhy dejte - pokud máte!!!). Na první pokus ne a ne se dopočítat zvednutých rukou, jestli se schválilo nebo ne nikdo nevěděl a starosta zkusil ještě jednou - vyšlo "ano".


Příloha k vyhlášce: Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v k.ú. Vlčnov:
1. Vlčnov - centrum
a) textové vymezení
- chodníky, přilehlé travnaté plochy a komunikace ohraničené parkovištěm, dále budovou č.p. 127 a č.p. 186 po budovu č.p. 124 a budovu č.p. 987
- úsek od křižovatky silnic II/495 a III/4957 ve směru na Hluk po odbočku na ulici s místním označením 28. října

b) grafické vymezení

5) Prachy nejen hýbou světem, ale už dost dlouho také našim zastupitelstvem. Hned na začátku nápad, dávat odměny na nějakou dobrou věc, byl realizován nic moc. Dotazy, kde ty "naše - tedy jejich" peníze skončily, se množily. I když nějaké dary byly, asi představy o plnění byly jiné. Návrh Aleny, aby odměny byly vypláceny po zbytek volebního období a každý ať si rozhodně, jestli je někomu daruje nebo ne, se projednával docela bouřlivě. Někdo pro, někdo proti. Hláška Michala v tom smyslu, že nebude měnit původní stanovisko o daru také proto, že někteří zastupitelé za celou dobu neudělali za korunu práce, tak jaké odměňování, se setkala s potleskem některých v sále (byla jsem v počtu - mám stejný názor). Ovšem strohý výpad Jendy, jestli víme, proč tleskáme, dával tušit, že si flákárnu těch svých nepřipouští (nebo o ní nechce slyšet). Varianty, jestli vyplácet celé bývalé částky nebo půl nebo tu nejvyšší při souběhu funkcí, nakonec přehlasovalo, že vše zůstane, jak bylo. Budou i nadále v rozpočtu. Utkání mezi Michalem a Dacíkem, kterého Michal úrovní svého projevu naprosto s přehledem převálcoval (a Jenda "své želízko v ohni" nemohl ukočírovat), vyvolávalo v publiku vlnu veselí a dokonce zaznělo: "Příště přijdu na Dacíka" (vypadá to, že se nám mezi zastupiteli zrodila nová komediální herecká hvězda, která bezkonkurenčně famózně dokáže ztvárnit role "jednoduchých od přírody").

6) Poskytnutí finanční podpory na studium konkrétnímu žadateli prošlo, z poskytnutí příspěvků organizacím a fyz. osobám v obci si pamatuji na zrušení žádosti včelařů, kteří měli původně požadavek 120.000 Kč na financování nějakých včelařských potřeb, ale protože jim bude za obecní rekonstruován příbytek na čp. 14, tak žádost zrušili. Ovšem žádost myslivců o částku 800.000 Kč na střelnici...byly výhrady k nedostatečným podkladům...pak zdůvodňoval zastupitel Knotek...pak byl balík peněz schválen...uf, pro mě síla!
Ze zprávy starosty (místostarostky) obce (informace na vědomí) mě zaujaly řeči kolem opravy dveří na koupališti (podnět z publika). Po tápavém zdůvodňování, zda se vyplatí opravovat nebo ne, starosta rázně zasáhl vůči své po boku, uznal tento téměř intimní problém za podstatný a rozhodl: "Musí se opravit". Výčet filmů vybraných do milionové jamy mě nezaujal - chybí Angelika - takže letos nepůjdu:).

7) ...a máme zde diskuzi. Dotaz kolem zateplení a starostovy odpovědi, či další reakce, byly natolik zajímavé, že se pokusíme s žadatelem Jožkou (neúspěšným dvouletým zateplovačem) okopírovat způsob lidovců a udělat podrobnější (nikoliv doslovný) přepis. Obecním močálem v "Cause 5 cm" pojedeme v samostatném článku.

8) Očekávané téma - stavění máje a následné průvodní jevy, které bývají terčem kritiky. Kdo povolil vybudování tohoto nechutného ležení ve středu obce, ve kterém se může v podstatě kdokoliv povalovat v průběhu celého měsíce, kdy se mu zlíbí, hulákat pod vlivem.., naplno pouštět muziku atd... vyústilo nakonec v reakci starosty, který se diskuzi pokoušel několikrát ukončit. Bylo patrné, že někteří nepochopili nebo nechtěli pochopit, že samotný problém není v tom, kdo tropí neplechu a dělá zahnízdění ze starého nábytku, ale kdo to dovolil. Fakt, že nejprve se měli přítomní zastupitelé na pokyn Jana hlásit, kdo přišel za chlapci (starosta s hrdostí jemu vlastní prohlásil, že ON několikrát) a závěrečné výbuchy starosty proti lidem do obecenstva, kde že byli a proč nešli k máji říct, aby ty zgarby kluci uklidili, mně jen utvrdil v přesvědčení, abych se přiznala. Ano, po čtvrtečním zastupitelstvu a "neuvěřitelném" řečnění našeho starosty uznávám, že jsem to já, která toto všechno zavinila, protože jsem nešla přímo do jámy lvové si to s májovými aktéry vyříkat a donutit je k odklizení. Dotaz na starostu, proč to chce na občanech, když to na obci povolili, chodí kolem toho hnusu a nic neudělají sami, nebyl vzat do úvahy....Zvolání, že se přece jedná o veřejné prostranství a kdo to tedy povolil, proč s tím starosta neudělá pořádek...už zanikalo v sílícím křiku, že ukončuje diskuzi! Ovšem výrok Kašpaříkové, že ona si jednoduše okno zavře a nějak to přetrpí, popsal přesně směr, jakým se máme příště správně ubírat a neotravovat vrchnost.

9) Z vystoupení našich ředitelek školy a školky, kdy se počítaly děti a předčítalo, co kdy bylo, už si nic moc nepamatuji. Následoval přednes představitelky KSK, ukázky něčeho natištěného a popis letošní jízdy králů, která byla dokonalost sama (podle ní). Další dotazy na špatnou organizaci, plašení koní, projíždění aut....myslela jsem si, že tímto končíme. Doba byla hodně pokročilá a mě ani nenapadlo, že když odejdu "to všechno vydýchat" ven, tak že přijdu o to nejlepší. Hlasem nastaveným do hrdelní polohy popisoval starosta, jak jeden občan (nejmenovaný) k němu nemá patřičnou úctu a proti němu neslušně gestikuluje - zvedá nějaký prst (převzato z povídání těch, kteří zůstali). Proč si starosta na tuto událost, která proběhla cca před víc jak rokem, vzpomněl zrovna nyní a podává ji jako žhavou novinku, sice nevím, ale určitě má k tomu svůj důvod. Tak se nám závěrem čtvrtečního představení Jenda jako místní novodobý mučedník za potlesku svých příznivců přibil sám na kříž. Nezbývá než důrazně připomenout, že když má někdo starostovskou funkci, tak si ho prostě prostý lid musí vážit a ctít, i když se mnohým do toho po letitých zkušenostech z jeho "úřadováním" už nechce... Hold někdo na obhajobu svých názorů má blog a někdo pódium, obecní web či zpravodaj - nebo si udělá prostor na zastupitelstvu.

A co na závěr? Bylo toho ještě mnohem, mnohem víc, ale ať doplní také další...
 


Komentáře

1 nevím nevím | 27. června 2013 v 8:02 | Reagovat

6 Máme tady všechno tak v rychtyku,že možeme dávat skoro melouna na taků blbost jak je střelnica?

2 ! ! | 27. června 2013 v 8:31 | Reagovat

[1]: Hlavně aby tam se zelení mužíčci nezapoměli postřílet mezi sebou.

3 místní občan místní občan | 27. června 2013 v 8:31 | Reagovat

Takže na kruhové lavici mužu chlastat, ale to je v pořádku, to se mne líbí, včera večer,cca 8 hod seděli tam takoví dva ( chlap a baba) asi víte, koho myslím, měli to pohodlné, pivíčko vedle sebe, říkam si ku..va šak jim mosí byt zima, ale asi je hřeje láska.

4 ha ha | 27. června 2013 v 8:42 | Reagovat

[3]: Pořád sem si říkal ,proč vprostředu parkoviště zavazá něco takového!Už to vím!

5 býl sem býl sem | 27. června 2013 v 10:02 | Reagovat

Bylo poznat, že ředitelka KSK je dobře nacpaná názory Pijáčka. Ať si přečte,jak ju teď máchají u lidovců, nebo čte jenom Ulambatar?

6 limonádový čoje limonádový čoje | 27. června 2013 v 10:04 | Reagovat

Pokud si někdo zaslouží vlčnovského Oskara za mimořádný herecký výkon, tak je to bezesporu zastupitel a radní Dacík. Podle reakcí v publiku se zakládá jeho fanklub, jeho mimika a řeč těla si zaslouží více prostoru než jenom při zastupitelstvu obce. Málokdo ví, že radní Dacík je ustanoven obcí jako oddávací a může tedy zastupovat stát při uzavření sňatku v obřadní síni, tak i při přání snoubenců kdekoliv jinde, pokud to důstojnost místa umožňuje. Škoda, že se jeho odborná způsobilost k těmto slavnostním aktům nevyužívá, že místní občané dávají přednost církevním obřadům. Zcela jistě by zde naplno propuknul jeho talent k hereckým etudám, jeho úžasná mimika by byla zaslouženě oceněna jak snoubenci, tak i přítomnými příbuznými. Škoda jeho poznámek, které on uděluje podle situace a které zapadnou v propadlišti dějin. Je neštěstím, že o svém talentu neví, ale je to vidět, že to musí z něho ven, on baví lidi, i když nechce, tak je svým herectvím plný, až to z něj tryská jako pára z pojistného ventilu. Je jenom škoda, že je to člověk na špatném místě. Kdyby byl divadelní ochotník, tak bude určitě po každém představení nošen svými fanoušky z podia, které znamená svět, až do své postele na horním konci. Tady na zastupitelstvu je nedoceněn a někteří diváci i zastupitelé jeho chování hodnotí jako nezdvořilé a neukázněné, ale my znalci divadelní múzy mu rozumíme. Bravo, mistře, ještě jednou bravo.

7 nejaké divné nejaké divné | 27. června 2013 v 11:25 | Reagovat

[6]: Starosta vybekuje na lidi,kteří mu nelezou pod fousy, ale Dacíkovi neřekně ani slovo.

8 zázrak zázrak | 27. června 2013 v 12:12 | Reagovat

Zažíl sem moc, ale aby se nabízeli reditelce Mlýnkové peníze pro děcka na nejaké odměňování a ona odmítla,že má dost, tož to tu eště nebylo.

9 vlk vlk | 27. června 2013 v 14:03 | Reagovat

[8]: Kdyby se jednalo o peníze na odměny pro ni,tak by kývala div by si hlavu neutrhla.

10 Býl sem tam Býl sem tam | 27. června 2013 v 14:41 | Reagovat

Výborný článek od Aty. Lidé čtěte !!! /bděte/

11 dotaz dotaz | 27. června 2013 v 19:00 | Reagovat

Když se vyhláška dělá, tak se má dělat pořádně. Proč není jmenovaný třeba parčík u oveček?

12 zhnusený zhnusený | 27. června 2013 v 20:02 | Reagovat

[2]: Nějak nevím, jak taková suma peněz investovaná do zábavy hrstky střílející bude ku prospěchu obci? Už bych rači uvítal boulingovou dráhu nebo nafukovací halu než takovou hňupinu. Všichni zastupitelé měli slíbeného srnca, že hlasovali pro? Nebo mají kšefty ze Střechostavem?

13 jeden z mnoha jeden z mnoha | 27. června 2013 v 21:03 | Reagovat

[12]: Na myslivecké střelnici nevidím nic špatného. Zas něco, co budeme mít my a ne každý v okolí. Jestli mají love, tak proč by nedali. Pořád lepší než za ně lepit chodníky co se za chvíli zase rozpadnou nebo sadit keříčky.

14 jedna z mála jedna z mála | 27. června 2013 v 21:26 | Reagovat

[13]: No nedej se oblafnout, stejná střelnica je v Záhorovicách, ale akorát ne za obecní.

15 Vím Vím | 27. června 2013 v 22:16 | Reagovat

[12]: Zemková nehlasovala pro.

16 mýval mýval | 27. června 2013 v 22:33 | Reagovat

[14]: Ruka pyjusova zas umyla ruku knotka.

17 PK PK | 27. června 2013 v 22:38 | Reagovat

Alena alespoň má snahu projevit názor. Ostatní hlasují tak, jak jim to naservírují.
800 000 Kč - z veřejných prostředků - na stavbu střelnice, která bude sloužit úzké skupině úzce zaměřených lidí - klobouk dolů - "pánové, kdo z vás na to má".
Už jenom způsob předložení tak závažného projektu - těsně před zasedáním zastupitelstva, takže nebyl čas  zamyslet se nad tím,  jak to bude prospěšné pro ostatní...
Kdyby se nezeptal Zdenek Koníček, jestli tam bude  možnost využití pro mládež, nikdo ani nehlesnul. No vlastně beru zpět, nějaký dotaz měl Vlastík Kovář. Ale jinak ticho po pěšině. Všichni byli spokojení, že vlčnovská mládež si může zastřílet na asfaltové holuby.

18 ATA ATA | 27. června 2013 v 22:52 | Reagovat

[17]: Podle podkladů  zaslaných pro jednání zastupitelstva (ke kterým jsem se dostala)  požadavek  mysliveckého sdružení - 32 500 Kč, navrhovaná částka 20 000 Kč.  Takže dle mého názoru šel požadavek tzv. na stůl jako rychlovka.

19 názor názor | 28. června 2013 v 7:13 | Reagovat

[17]: Kdyby sto  jak výpomoc, neřeknu. Ale osmset na naše poměry je moc.

20 Ale nám to pálí Ale nám to pálí | 28. června 2013 v 7:47 | Reagovat

Myslím, že takový příspěvek nedostali nikdy ani hasiči , kteří si to svými výsledky a aktivitami zaslouží. Zelené kamizolky by si měly odhlasovat, že na stáří se nebudou nacpávat do našeho pidi-midi domovečku pro důchodce ale nachají se rovnou odstřelit místo plechového holuba ve své střelnici aby nezabírali místo, protože napamatovali víc na věci , které dědina potřebuje.
Hospodaření našeho starosty s penězi obce mi připomíná rčení o miminu držící v ruce samopal....

21 ťuky ťuky ťuky ťuky | 28. června 2013 v 8:23 | Reagovat

[20]: Kolik myslivců, tolik spokojených s naším starostou a tolik hlasů ve volbách. Tak se dělá politika za naše peníze.

22 přidám přidám | 28. června 2013 v 9:32 | Reagovat

Eště bylo dobré, jak zastupitelé majů objížďat nekolik dní  koupaliště, aby omrkli, co by sa nám hodilo udělat na našem. Šak už jednů jezdili a nic. Nejspíš má Marta s Maňů nové plavky a potřebujů sa jít předvést do světa.

23 ? ? | 28. června 2013 v 10:33 | Reagovat

[22]: přes noc?

24 hm hm | 28. června 2013 v 11:22 | Reagovat

Četl jsem si na wedu u lidovců co se píše o jízdě a Floriánové. Pořádný mazec. Ale pravdivý.

25 souhlasím souhlasím | 28. června 2013 v 12:09 | Reagovat

[24]: Konečně se dočkala  docenění paní Brandýsová.

26 souhlas souhlas | 28. června 2013 v 12:28 | Reagovat

[25]: Ano, přesně tak!

27 plavec plavec | 28. června 2013 v 15:10 | Reagovat

[22]: Není dávno, kdy vyšel článek, že starosta bude opravovat a stavit koupaliště  podle nějakého vítězného projektu. Tak co chtějí měnit, když už mají předlohu? Moc si to nedovedu představit.

28 tak nějak tak nějak | 28. června 2013 v 23:31 | Reagovat

[27]: naši na  obci jsou všechno, aji projektanti.

29 ??????????????? ??????????????? | 29. června 2013 v 21:29 | Reagovat

Jak dlouho ještě budou u nás  u koryt prosťáčci, co ničemu nerozumí a dělají na všechny  ramena,protože se zaháčkovali s ODS!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama