Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Proč se jízda králů jezdí, jak vznikla?

4. června 2013 v 21:40 | Joskon |  Jízda králů
Původ jízd králů, nejen té naší vlčnovské, je zcela prostý. V dobách, kdy nebylo organizované sportování, svobodná, svalnatá chasa měla potřebu změřit své síly a obratnost se stejně mladými z okolních dědin. Fotbal, hokej, šachy, ping pong v té době neexistoval a tak jedním z mála reálných možností bylo ukradení krále druhým respektive si toho svého uhájit. Neúspěšný v souboji musel krále vyplatit, zpravidla demižónem vína. Vítězi patřila sláva, uznání, poraženému posměch, ostuda. Toto klání mělo svá pravidla, jezdilo se na svatodušní pondělí.


Je to nádherná slavnost, kterou koná svobodná chasa ve Vlčnově v pondělí na svatodušní odpoledne. Děvčice již dávno předtím připravily chlapcům z pestrých papírů pentle, řetězy a růže ohnivých barev; napletly věnce barvínkové. Vším tím a ještě hrkávkami a zvonci okrášli chlapci své bujné koně. Oblečeni ve svůj vkusný kroj, shromáždí se chlapci s koňmi na jednom dvoře, vyjedou na náves a seřadí se do malebného průvodu. Vpředu jedou tři hlasatelé, v ruce nebo za holenkami mají prapory z tureckých dívčích šátků. Za nimi jede další s košem a pak králé, chlapci za děvčice spraveni, jsou v ženských šatech. Mají naškrobené rukávce a s hlavy pestré pentle visí dolů. Vlastní král uprostřed. Musí míti ruce v boky opřené a nesmí vzíti otěže do rukou. Pobočníci jeho drží tasenou šavli a chrání ho. Když chlapci objeli celou ves, zajedou do sousední a vyšlou posly ke starostovi, aby jim dovolil krále hledat. Potkají-li se dva průvody v cestě, bývá z toho šarvátka.
/ Uherský Brod a okolí z roku 1942./

Hlavní podstatou této tradice bylo nenechat si ukrást krále, ať už ve své dědině nebo v sousední. Těm, kterým se to podařilo anebo ještě naopak krále druhým sebrali a vysloužili si výkupné, ti se mohli považovat za rovné starších, před nimi úspěšných.

Je velice pravděpodobné, že i když někteří místní znalci prohlašují, že se u nás jezdí od nepaměti pravidelně každý rok, tak v důsledku četných srážek cizích jízd docházelo ke zraněním a úrazům a proto byla tato kratochvíle mnohdy zakázána vrchností, jelikož nebylo pacholků na poli. V roce 1965 se taky nejelo, na to máme pamětníky i článek na Rádiu.
Jak vypadá jízda dnes, netřeba se rozšiřovat. Teď se počítají řízky, vdolečky, kolik tisíc jezdec vybral, kolik bylo návštěvníků.

Ve vlčnovském zpravodaji věnovaném jízdám králů chybí zmínka o naší jízdě v roku 1990 v Hodoníně u příležitosti oslav výročí narození T. Masaryka za účasti Václava Havla. V té době se ještě této osobě věřilo. Místní národní výbor byl vybídnut k účasti a aby to tam nejeli domlouvat jenom tehdejší komunisti Dostálek, Zemek, byl jsem jednání přítomen i já. Jízda se uskutečnila a protože zrovna členem ročníku odvedenců byl i můj mladší brácha, zúčastnil jsem se jako jeho vodič. Událost se přenášela přímým televizním přenosem a byli jsme tam dost výrazně vidět, včetně mne.

Berte tento můj pohled na podstatu tradice jako pohled badatele amatéra, obyvatele Vlčnova, který je hrdý na svoji obec a na jízdu králů. Tuto možná zbytečnou větu uvádím proto, abych nebyl osočován z neznabožství a aby mi nebylo vyhrožováno upálením.
 


Komentáře

1 inostranec inostranec | 5. června 2013 v 13:38 | Reagovat

Nebyt jízdy tak po vás neštěkne ani pes.

2 . . | 5. června 2013 v 18:29 | Reagovat

ještě tu jsou búdy

3 ááá ááá | 5. června 2013 v 18:45 | Reagovat

Á nato si přišel kde?

4 možná možná | 5. června 2013 v 19:49 | Reagovat

[1]: Třebas to s tou slavnou jízdou bylo úplně jinak a vy se topoříte nad hovadinou.

5 populista populista | 6. června 2013 v 7:58 | Reagovat

Obec v těchto dnech dokončuje poslední právní kroky k převodu místního fotbalového stadionu do svého majetku. Tělovýchovná jednota Vlčnov, současný vlastník na první pohled zanedbaného hřiště, nemá námitky. Valná hromada jednoty souhlasila s transakcí už dřív, dnes už jde pouze o administrativní formalitu. Převod majetku hraje v budoucí podobě projektu jednu ze zásadních rolí. Hřiště, které stojí v neobydlené zóně, by totiž nemělo sloužit jen ke sportu. Nabízí se také využití jako hlediště při pořádání koncertů nebo plocha pro tanečníky. "Je třeba mít také plochu, kde může být hluk i v noci, kdy se chtějí mladí bavit," podotkl Pijáček.

6 jo jo | 6. června 2013 v 9:31 | Reagovat

[5]: Takže hlučnou zábavu mladých odnesou lidi od hřbitova? Proč Né! Šak Pijáček bydlí na druhém konci.

7 je tu nuda veliká je tu nuda veliká | 6. června 2013 v 11:15 | Reagovat

Čeká mne dneska první den ve funkci starosty. Volby byly rušné, vyjednávání o prvním muži únavné a hlavně plné zvratů, přiznávám, že málokdo čekal takový výsledek, ale stalo se, jsem starostou Vlčnova a dneska je můj první den, kdy jdu do práce. Mohu si dovolit ten luxus si trochu pospat, protože jinak jezdím brzo ráno do práce a jsem vzhůru tak časně, že ráno cestou do práce potkávám pekaře. Ale dneska, a doufám, že další čtyři roky, budu si moci pospat déle, až do šesté hodiny. V půl vycházím z baráku a jdu vycházkovým tempem k novému pracovnímu místu. Je za deset minut sedm, už pět minut přešlapuji přede dveřmi úřadu a kromě nového místostarosty tu nikdo není. Na dveřích je napsáno Chráněno elektronickým zabezpečovacím systémem, takže se nikdo z nás nepokouší dostat dovnitř. První den v práci a být zatčen policí, to by nebyla dobrá vizitka. Na kostelní věži odbíjí sedmá hodina a stále se nic neděje, stále zamčeno. Nahlas přemýšlíme, jak budou vypadat naše nové kanceláře, zda je naši předchůdci včera opustili a co nám tam nechali. Místostarosta se směje, že mu snad nechala jeho předchůdkyně židli a když ne, tak si půjčí z blízké hospody. Anebo tam bude přímo úřadovat, je to jenom kousek. Sláva, patnáct minut po sedmé je vidět prvního zaměstnance, evidentně podle tašek jde z nákupu pro celou rodinu. Překvapeně odemyká a pozorně si nás prohlíží, jakoby snad čekala někoho jiného. Tak byla dvacet pět let zvyklá na Pijáčka a dneska poprvé je to změna a vypadá to, že ta změna je pro ni pořádná. Tak jsem ve své kanceláři, můj předchůdce ji stihl vyklidit včas, nevidím tu žádné jeho osobní věci, i tak krojovaná košile zmizela z věšáku, co si o ní vrabci štěbetali a pisálkové psali. Na druhý pohled ale vidím obraz s portrétem mého předchůdce, jak se směje na celé kolo. Jdu blíž si prohlédnout toto dílo neznámého umělce a přemýšlím, kde a proč se to tu vzalo. Nikde žádná nápověda, nic co by mi pomohlo v hledání odpovědi na mé otázky. Beru obraz ze zdi do rukou, jakože ho někam uklidím a vidím, že zezadu je napsáno inventární číslo. Aha, majetek obce, proto si to nemohl vzít sebou. Co my tady s tímto obrazem budeme dělat? Na vánoční večírek zaměstnanců obce mi to připadá hodně hardcore, do galerie je to příliš nezajímavé a do muzea zase příliš nové. „To pan starosta, tedy bývalý pan starosta si požádá o odkoupení,“ vysvětluje asistentka sekretariátu, která se tu najednou objevila. „Napíše žádost a doufá, že mu bude vyhověno,“ doplňuje. To víš, kdo by si tady chtěl nechat jeho obraz. At si ho vezme, tedy koupí, i s rámem a očkem na pověšení, myslím si v duchu. „Vítej, tedy vítejte u nás, nevím, jestli tykat nebo vykat, my jsme tady všichni kamarádi a doufám, že to bude taky tak,“ na přivítanou spouští asistentka a já v duchu se chytám nějakého pevného bodu pod přívalem jejích slov.  V obecním rozhlasu působí velmi nejistě a najednou tady dává vědět, kdo to tady vládne. „Mám vám, nebo tobě, vyřídit pozdravy od všech. Pan Mikulec je nemocen, už od volby starosty, nevíme kdy přijde do práce. Mám tady jeho neschopenku a vyřizuje vám, že jej nemůžete propustit, pokud je marod,“ dodává a strká mi před sebe diář, co všechno se bude dneska dít. „Byl tady mužský pěvecký sbor, prý tě doma nesehnali, tak by chtěli ti nabídnout čestné členství a přitom by zazpívali nějakou píseň. V kolik mohou přijít?“ Ať nechodí vůbec, si myslím, ale to nemůžu dát najevo, jsem přece starosta všech a jak jsem slíbil na ustanovujícím zastupitelstvu, za mnou může přijít kdokoliv, vždycky si na něj udělám čas. Tak ať se staví kdykoliv, zatím je mi to jedno, stejně to jednou musí přijít. „Tak jsem ve dvě hodiny je napsala dole do obřadní síně,“ pohotově odpovídá asistentka. Proč proboha dole do síně, proč nejdou sem? „Oni přijdou všichni, v kroji a ten kroj má široké rukávce, takže potřebují místo vedle sebe,“ dodatečně vysvětluje. „Máš u sebe počítač, máš u sebe počítač?“ skoro křičí místostarosta, který se najednou objevil v mé kanceláři. „Představ si, že Marta neměla počítač, fakt jsem ho hledal jako pes kus uzeného, ani dráty nebo zásuvka, nikde nic. A to se starala o obecní web, to jí asi musel starý šuškat, co má a nemá dělat. Ale ve skříni, a to nekecám, jsem našel dvacet sedm ramének. Schválně, kolik máš ty?“ nečeká místostarosta a jde počítat. A za chvíli je slyšet: „Čtyři, jenom čtyři!“ a jde zase k sobě do kanceláře, zvědav, jaké překvapení mu nachystá. „Pane starosto,“ zase začala s vykáním, „úřad jede dál i bez starosty a tak jsem už psala do diáře, co všechno vás čeká a co všechno budete muset zvládnout. Je toho hodně, sama se divím, jak to ten předchozí dělal, ale vy jste mladý, hezký  a plný energie, takže o tebe strach nemám,“ tykáním ukončuje svůj uvítací projev. Chtěl bych se přivítat se všemi zaměstnanci a potom mi zavolejte ředitelku klubu a ředitelku školy. Výzvy jsou vysoké, cíle jsou vzdálené, ale dosažitelné a na to všechno jsme sami dva, já a místostarosta, tedy pokud najde počítač a půjčí mi do začátku nějaké ramínko, kde bych si mohl odložit kabát a čepici. Já vím, že mi ramínko půjčí, je lidovec a ti nejsou lakomí. A počítač bude jeden volný, a to hodně brzo. Obec není žádný balet, co to kecám, holubník.

8 přebralsson přebralsson | 6. června 2013 v 11:59 | Reagovat

[7]: :-)))

9 ha ha ha ha ha ha ha ha | 6. června 2013 v 12:17 | Reagovat

[7]: Teď abych se šla přemalovat!

10 ajaj ajaj | 6. června 2013 v 12:17 | Reagovat

[7]: ach, až sem si z toho ucvrkla..

11 se neposerte se neposerte | 6. června 2013 v 12:37 | Reagovat

[7]: Proč bysme si nenakůpili v pracovní době, dyž obecní mama chodí po obchodách taky?

12 blbeček blbeček | 6. června 2013 v 15:43 | Reagovat

[7]: Jako že by v kanclu  ten s tů co spolu už spolu nebyli?

13 ??? ??? | 7. června 2013 v 8:11 | Reagovat

[5]: Ve článku o koupališti co je na perle říká první muž že nové koupaliště bude ve stylu rozmarného léta. Jako že se  tam bude vystavovat v pruhovaných celkových plavkách, hulit se bude ve vodě  a farář tam bude chodit chlámat víno?

14 maličkost maličkost | 7. června 2013 v 12:17 | Reagovat

[13]: Pijáčkova vize našeho koupaliště mě chytla za srdce. Akorát nemá peníze a ani neví kolik by to žralo. Ale to je detail.

15 přebrallson přebrallson | 7. června 2013 v 12:26 | Reagovat

[14]: Šak tenisové kurty starého harcovníka Lukina v Pitíně sú furt natřískané, né? Jezdíja tam prý poblitikové až z brněnské centrály modrých strak.
Mě spíš sere, že sa ten projekt nechál tak dlúho čučat. Mira Josefíkůj se prý bál, že dyž začně protláčat vítězný projekt spolužačky jeho céry, tož z něho udělajú nejakého prospěchářa. To je konina. Z Kovářovéj masny. Evropské hrachy už tadyk dávno mohly byt.
Tož co ale potem z provozníma nákladama, to by snáď mohl mět starosta už spočítané. Stejně to má spočítané...

16 z konzuma z konzuma | 7. června 2013 v 12:40 | Reagovat

[15]: Dyž on na to počítání moc néni, ani nejak moc na psání. A hubú z práznú šrajtoflú može postavit aj Hračany.

17 taky nápad taky nápad | 7. června 2013 v 12:54 | Reagovat

[13]: z článku Inspirace u konkurence
Zastupitele Vlčnova kvůli budoucí podobě projektu čeká letos společný letní výlet. Na dva nebo tři dny se vydají na cesty po jihomoravských koupalištích.
Dobré nápady byly v jednom díle Jen počkej zajíci. Ten bazén tam byl fakt vyfachaný.Z krytím.

18 joj joj | 7. června 2013 v 14:48 | Reagovat

[17]: hlavně aby zanechali stejnou pokladní! Kvůli reklamě jak doposavad!

19 nebo nebo | 7. června 2013 v 18:57 | Reagovat

[18]: Třeba bude v plavkách prodávat Marta, když už nebude mět místo v kanclu

20 názor názor | 7. června 2013 v 22:33 | Reagovat

[17]: Možů zgůňat gde chců stejně ve Vlčnově zdechl pes.Zas to bude prodělečné.

21 prežrallson prežrallson | 7. června 2013 v 23:28 | Reagovat

[15]: Nevím esli sa ptačka na evropské groše pro smočení už neprosrala. Odbíjání prosení o dary  bylo v ohni  už minulý rok. Kdo ste věřící sa modlete ať nám zaplatí nové šatny, záchody.Možné přibrat nové kelímky do bufáča?

22 přebralsson přebralsson | 8. června 2013 v 0:20 | Reagovat

[15]: Moment, jám mám v nicku dvě "s" ;-)

[21]: Peníze nebyly, nejsú a nebudú. Jak v keréj šrajtofli...

23 chytrý jak liška chytrý jak liška | 8. června 2013 v 7:57 | Reagovat

[22]: Ale napsal to tak , jak dyby to bylo od tebe.

24 šústallson šústallson | 8. června 2013 v 11:23 | Reagovat

[15]:

[21]:

[22]: Kurva chlapi kdo ste kdo!

25 dotaz dotaz | 9. června 2013 v 10:55 | Reagovat

Nevíte náhodou když  se říká že v pátek má být zastupitelstvo kde na obecním webu je pozvánka? Nemožu ju najít.

26 jo jo | 9. června 2013 v 15:27 | Reagovat

[25]: Třeba nebude tak tam nic nedali.

27 ATA ATA | 9. června 2013 v 21:19 | Reagovat

[25]:[26]: Na obecním webu žádná info o konání, na úřední desce (21.15 hod.) žádná info. Pokud bude 14.6. veřejné zasedání - vyhlášení  termínu konání je v rozporu se zákonem o obcích..

28 kontrolor kontrolor | 9. června 2013 v 22:30 | Reagovat

[27]: Je to tak. Nikdo nás nezve.

29 nic sem nenašel nic sem nenašel | 10. června 2013 v 13:52 | Reagovat

[27]:becní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
V pátek to asi nebude - nic jsem na perle nenašel.

30 znalec  místních poměrů znalec místních poměrů | 11. června 2013 v 6:58 | Reagovat

Pražský městský soud v rámci svého dubnového rozsudku ve sporu obce Psáry s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) podpořil zveřejňování videozáznamů z jednání obecních zastupitelstev. Podle verdiktu zveřejňování nahrávek přispívá k poskytování úplných a autentických informací ze zasedání, která jsou ze zákona veřejná, a může je navštívit kterýkoli zájemce.

http://www.novinky.cz/domaci/304469-zverejnovani-videozaznamu-z-jednani-zastupitelu-podporil-soud.html

31 ????? ????? | 11. června 2013 v 17:40 | Reagovat

[30]: proč se to nepouští u nás?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama