Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Hospodaření KSK za rok 2012, bilance jízdy králů 2013

27. prosince 2013 v 7:08 | Joskon |  Jízda králů
Nový rok už klepe na dveře a mně se na stole povaluje už nějaký měsíc hospodaření KSK za rok 2012 a bilance jízdy králů za letošní rok. Přiznám se, že se mi do komentáře a úvahy o těchto číslech a zveřejnění dojmů z vystupování představitelů této příspěvkové organizace nechce.

Na minulém zastupitelstvu jsem se připojil potleskem ke kladnému hodnocení paní ředitelky školy Michalem Slintákem. Oceňuji, že si pro mne v únoru tohoto roku udělal 2 hodiny svého času ředitel Oblastní charity Ing. Petr Houšť a ochotně a zcela uspokojivě mne seznámil se strukturou služeb, financováním a odpověděl na otázky. Jsem si vědom, že nejsem schopen kladně hodnotit současné vedení obce a pod tíhou tohoto úsudku přistupuji k činnosti ředitelky KSK kriticky. Zatím neukázala žádný náznak, aby se vymanila z mé klatby, spíše opak je pravdou a utvrzuje mne, že stejně jako starosta práci jenom předstírá a balí do dlouhých řečí co do množství a významu srovnatelných s kozími bobky.
Původně jsem chtěl článek pojmout s pomocí jedné dobré ekonomky a účetní co nejvíce odborně. Je to zbytečné. Proč se namáhat, když lidem točících se kolem kultury nezáleží na dojmu, jaký mezi občany vytvářejí, a nestojí jim ani odpovídat na otázky, i když peníze jimi čerpané, můžou směřovat jinam. Zastupitelé, včetně Nezávislých, nemají výhrady a odsouhlasí vše, přestože se na zastupitelstvu už nějaké nespokojené hlasy ozvaly.
Využiji skoro doslovný přepis z lidoveckých stránek ze zápisu zastupitelstva obce 13.12.2013 a nechám Vás posoudit, zda-li starosta a ředitelka KSK si z přítomných nedělali srandu. Proč taky ne, když vědí, že si nikdo jejich výplody ověřovat nebude, navíc dělají všechno proto, aby se žádné záznamy nepořizovaly a všemožně znemožňují přístup ke zdrojům.

Mgr. Floriánová /KSK/
V minulém roce 2012 jsme hospodařili se ztrátou 70 000,-Kč?, myslím si, že to bylo docela slušné.

Hospodářský výsledek z běžného účetního období 2012
Výnosy celkem: 3 911 881,16
náklady celkem: 3 995 034,50
Ztráta: - 83 153,34

Starosta J. Pijáček: Já bych to možná doplnil, že největší položka vlastně, máme energie, a protože, kdybychom to pak udělali jako úplně do detailu, no tak v podstatě ten náklad, kdy se tam prostě topí, jsou tam zaměstnanci a spotřebovává se tam voda, kdy je tam vlastně škola, která to využívá jako tělocvičnu, která je využitá i dopoledne. Je to v podstatě náklad jako vymyslený teda, pomyslně. Který čerpá vlastně prostřednictvím našeho rozpočtu škola.

Náklady:
Spotřeba energie 501 297,00 Kč
Mzdové náklady 1 347 043,00

J. Koníček: Já nevím jako teď, na letošní /průměrnou mzdu/ jsem se nedíval…při tom loňském, to tam vycházela dost velká částka. Mzdové náklady jsem si podělil počtem zaměstnanců, které jste mě řekla, dál jste odmítla diskutovat…

v roce 2011 průměrná mzda v KSK činila 27 314,- Kč neuvěřitelné!
/4 zaměstnanci dle paní ředitelky, moc práce, málo lidí , Brandýsová-Kučerová na mateřské dovolené/

v roce 2012 průměrná mzda klesla na 22 450,- Kč, což se mi zdá stále hodně. Pro pořádek: 1 347 043 Kč děleno 5-ti: ředitelka+zástupce ředitelky, správce + ekonomka+referentka + uklizečka/ a pak ještě děleno počtem měsíců

Mgr. O. Floriánová: Já na to odpovím. Ono totiž nestačí vzít částku a vydělit ji počtem osob. Tam jsou nějaké odvody, které se odvádí státu a pak je to.

Odvody se uvádějí zvlášť :
Zákonné sociální pojištění 340 800,00 Kč
Zákonné sociální náklady 32 910,30

V. Kovář: Jaký je ten odvod?
Mgr. O. Floriánová: Zhruba je to půl miliónu.

340 800,00 + 32 910,00 se rovná 373 710,00

Znám lidi, kterých si považuji a uznávám a kterým věřím. Naše obecní vedení ani ředitelka KSK mezi ně nepatří. Smutné ovšem je, že si můžou takový neprofesionální přístup dovolit. Našim zastupitelům to stačí.

Pro pořádek uvádím hospodaření KSK za 2012 a bilanci JK 2013, jak mi byla poslána. Odtud jsou i údaje zveřejněné modrým písmem:

Hospodářský výsledek za rok 2012, Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace
Náklady:
Spotřeba materiálu 381738,6
Spotřeba energie 501297,00
Nakoupené zboží 75076,00
Opravy a udržování 12143,80
Cestovné 36970,00
Náklady na reprezentaci 79729,42
Ostatní služby 828976,26
Mzdové náklady 1347043,00
Zákonné sociální pojištění 340800,00
Zákonné sociální náklady 32910,30
Daň silniční 2825,00
Odpisy dl.majetku 283474,12
Ostatní finanční náklady 72051,00
Náklady celkem: 3 995 034,50
Výnosy:
Výnosy z prodeje služeb 863934,00
Výnosy z prodaného zboží 103732,00
Ostatní výnosy z činností 710183,00
Úroky 32,16
Výnosy vybraných místních
vládních institucí a transferů 2234000,00
Výnosy celkem: 3 911 881,16

Hospodářský výsledek z běžného účetního období
Výnosy celkem: 3 911 881,16
Náklady celkem: 3 995 034,50
Ztráta: - 83 153,34


Vyúčtování - Jízda králů 2013
Náklady celkem: 987 582,- Kč
Spotřeb.materiál, kancel.potřeby, čistící prostředky, materiál na výzdobu koní,
Materiál na opravu podií 43 465,-
Chladící zařízení,výstavní stojany,bavlněné ubrusy 46 080,-
Cestovné 8 593,-
Katalog K.Beneše 14 036,-
Reprezentace 36 535,-
Služby celkem 601 359,-
Z toho : Propagace 89 808,-
Praní prádla 3 630,-
Telefony 5 459,-
Poštovné 4 273,-
Honoráře 86 400,-
Fotodokumentace 11 983,
Doprava 56 894,-
Stravování 88 489,-
Ubytování 24 180,-
Žehlení krojů 8 550,-
Ozvučení a videozáznamy 135 900,-
Výlepy plakátů 23 752,-
Překlady 4 356,-
Pronájem pozemku k parkování 1 500,-
Mobilní WC 12 947,-
Montáže a demontáže podií 10 000,-
Číslování vstupenek 1 750,-
Optimalizace webu 2 363,-
OSA 2 213,-
Nájem , doprava a nácvik koní 20 802,-
Mytí oken 5 000,-
Ladění cimbálu a klavíru 1 110,-
Mzdy externích pracovníků 237 514,-
Výnosy celkem 693 360,-Kč
Prodej vstupenek 402 200,-
Prodej sborníků 6 660,-
Nájmy stánků u KSK 4 400,-
Dar na JK 10 000,-
Poštovné z dobírky 100,-
Dotace MK+ZK 270 000,-

Rozdíl mezi náklady a výnosy: - 294 222,- Kč


 


Komentáře

1 tak mi připadá tak mi připadá | 27. prosince 2013 v 9:47 | Reagovat

že i Ing. Srnec se nechá opít rohlíkem anebo je s něma domluvený, hlavně, že tom prý rozumí.
Jednoho leteckého inženýrka jsme tu už měli a teď sa mu říká vdolečkový

2 jo jo | 27. prosince 2013 v 10:18 | Reagovat

[1]: je to pyjusovec jak bič,

3 SI SI | 27. prosince 2013 v 10:38 | Reagovat

Hospodaření se ztrátou 70.000,-Kč a zhodnotit to slovy za docela slušné hospodaření je výsměch Vlčnova. Něco dělat a prodělávat na činnosti, to už je lépe nedělat NIC a vyjde to nastejno. Ba dokonce bez ztráty.
Prosím, poraďte to někdo těm na křižovatce. Děkuji!

4 Joskon Joskon | 27. prosince 2013 v 11:20 | Reagovat

[3]: Podle ředitelky to je slušné, protože v roce 2010 byla ztráta 334 tisíc, v roce 2011 pochybělo 258 tisíc a loni jen těch 83 tisíc Kč.
V roce 2008 skončilo hospodaření klubu přebytkem 350 tisíc.
Na příští rok dáváme paní ředitelce z obecního rozpočtu 3 180 tisíc. Buďte si jist, že je utratit dokáže.

5 Joskon Joskon | 27. prosince 2013 v 11:26 | Reagovat

[3]: Kdyby se nedělalo nic, tak ušetříme na platech KSK skoro 2 miliony. Lidi by organizovali JK a kulturu jako svého koníčka za jednorázovou odměnu a nebyla by rozdělená /rozesraná/ dědina.

6 proč proč | 27. prosince 2013 v 11:27 | Reagovat

Proč se rve do klubu pořád horem dolem? Hlavně se s vašima hopsákama a jízdou nepos..Když se vyhazují prachy, at se vyhodí na tělovýchovu.

7 tak tak | 27. prosince 2013 v 12:03 | Reagovat

[6]: Další černá díra.

8 Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví | 27. prosince 2013 v 13:03 | Reagovat

Aby nebyl zkreslený hospodářský výsledek KSK a školy, musí klub škole poměrnou část za nájem prostor (počet hodin + el. energie + otop) přefakturovat a škola by měla mít nájem v účetnictví. Pak je špatně obojí!
Klub má určitě uzavřené smlouvy za pronájmy, nebo ne?

9 místní místní | 27. prosince 2013 v 14:27 | Reagovat

[8]: Ale šak sa tam dělajů kontroly,tak by na to moseli přijít,že je to špatně.

10 Joskon Joskon | 27. prosince 2013 v 16:15 | Reagovat

[8]: To samé by mělo platit i o hodinách pro TJ a pro jiné složky  a organizace, které nejsou registrované pod KSK.

Účetní i jiná kontrola by byla na místě. Taky by mne zajímalo, v které kolonce končí peníze od sponzorů na jízdu králů.

Když mluvila paní ředitelka, že musí platit lidi u pokladen, u šatny, proč tedy u některých akcí je vstupné dobrovolné, třeba u divadla?

11 Joskon Joskon | 28. prosince 2013 v 11:14 | Reagovat

Dnes dopoledne na ČT 2 se odvysílal pořad o lidových tradicích z Vlčnova. Moc se mi líbil. Myslím to upřimně a není to v rozporu, co jsem napsal na adresu KSK.

12 inostranec inostranec | 28. prosince 2013 v 13:21 | Reagovat

[11]: Z tych vašich krojů a koňů jednů zmagoříte a bude pokoj!

13 dět z našej rozhledny vinohrady dět z našej rozhledny vinohrady | 28. prosince 2013 v 21:47 | Reagovat

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/412235100011019-evropo-davej/

14 přebralsson přebralsson | 28. prosince 2013 v 22:56 | Reagovat

Už jsem tu jednou napsal, že bych se rád dopátral, co obnáší položka "mzdy externích pracovníků". Mytí oken a ladění cimbálu je sice krásně rozepsáno, ale zbytek "služeb" je ještě krásněji utajen. Mluvím o zbytku, bez něhož by byla celá slavná Jízda čtvrt milionu v plusu!

15 občan občan | 29. prosince 2013 v 10:52 | Reagovat

[14]:
To musíš oslovit ty chytré na vlčnovské křižovatce. Tam Ti to rádi vysvětlí jak vše ostatní!

16 Tradice u Šobáňů nikdy nevymře! Tradice u Šobáňů nikdy nevymře! | 31. ledna 2014 v 11:22 | Reagovat

http://www.idobryden.cz/spolecnost/ty-jsi-kral-co-porucis-dal/9593112c-8688-11e3-b310-5254003d369b/

17 defrock defrock | Web | 17. června 2015 v 20:02 | Reagovat

Zdá se mi, že to již bylo, použijte vyhledávání na fóru. [:tired:]

18 beaverpelt beaverpelt | Web | 9. září 2016 v 8:51 | Reagovat

online pujcky dolní benešov :-x

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama