Jako má věřící svého zpovědníka, starosta obecní zpravodaj, Mařenka suchou vrbu u rybníka, tak já mám Rádio Ulambátar.


Zápis z 1.schůze Spolku pro olgoje chorchoje /SPROCH/

29. března 2015 v 22:46 | JUDr.Frant. Zemek |  SPROCH
Zkrácený a upravený přepis magnetofonového záznamu.

Schůzi řídil JUDr.František Zemek Vlčnov 404, dále jen FZ. Vinárna U Kafky neboli U krála, první víkend v únoru 2006.



Vážení přítomní,
tož Vás vítám na této pro obec Vlčnov historické události. Přípravný výbor vedený Josefem Koníčkem /JK/ zaslal pozvánky na tuto akci všem zájemcům, ale zapomněl obeslat sám sebe, tudíž mně nic jiného nezbývá, než zahájit tento seminář s 20 minutovým zpožděním. Mezitím jsem však požádal pana Františka Hermanna, bydliště někde poblíž JZD Československo-ghanského přátelství, aby se po JK poohlédnul a pak dal poslat sms. Jako nezávazní účastníci bez povinnosti platit vstupní kolek či případné následující poplatky jsou tito: obecní rada jako celek, paní Brandýsová, pan MVDr.Knotek a nesmím zapomenout ani na akademika Josefa Kadlčka.

Dříve, než začneme, je potřeba zanechat na prezenční listině základní nacionále tj. jméno, příjmení, trvalé bydliště, telefon nebo oblíbené místo, kde Vás můžeme v případě potřeby najít.U vstupního stolku je připravený formulář i ochotná asistentka, která poradí a navíc převezme a dá vychladit dobrovolně věnované nápoje. Dnešní náklady na občerstvení ponese Karel Baltazar, kterého tím vítám a děkuji mu za sympatické gesto viz. jeho prohlášení. Zda-li je už limit vyčerpán, bude hlídat Libor Kafka, majitel kavárny, jež si navíc nechává otevřené dveře z kuchyně, aby mohl poslouchat průběh našeho jednání.

Jako každý takovýto seminář, obdobná akce, musí mít svůj řád a prostor pro uplatnění názorů, vyjma těch,které jsou již obsahem této úvodní zprávy a každý se tomu musí disciplinovaně přizpůsobit a jak napsal klasik- představme si 21 nedisciplinovaných vojáků, jak lozí na stromech na Karláku. (Pro vysvětlení jde o jedno známé náměstí v Praze.)

Funkcí skurátora, čili sčitatele hlasů, byl pověřen zkušený matador z volebních komisí pan Josef Borýsek starší, Vlčnov dolní konec, dalším členem byla určena osoba zvlášť k tomu způsobilá a bydlící na horním konci a tou je ing.Antonín Vozár. Pokud by vznikla situace, že jeden či druhý by nechtěl být jednomu či druhému podřízený, tak se bude losovat. Já osobně bych doporučil, aby platilo právo staršího.

Vzhledem k tomu, že se v parlamentu nepodařilo zapůjčit sčítací automatické zařízení, bude skurátor a jeho náměstek vybaven speciálním ručním sčotem, s jehož obsluhou se už seznámili na sčítacím institutu. Semináře, časem i případné expedice po stránce technické a organizační bude zajišťovat pan Petr Pančocha, dolní konec. Fotografem a reportérem a zpravodajem v jedné osobě musí být na přání JK jeho bratr Zdena, horní konec přičemž musí spolupracovat s geologem ing.Pavlem Novotným, bydliště na Slezské zatím ČR, předtím dolní konec. Veterinářem případných expedicí by měl být, pokud si najde čas, MVDr.František Knotek.

Pokud se zdá někomu podivné, že pan JK považoval při nominaci na výpravy rozlišovat osoby, bydlící na dolním a horním konci, musí tady být určitá parita. Složení týmu musí být vyvážené, aby se předešlo třenicím mezi bohatým horním koncem a chudým dolním.

Do řádného výboru navrhuji zvolit všechny zde řádně zaregistrované přítomné, kteří zaplatili vstupní kolek. Pokud se některý nebo některá dobrovolně své funkce vzdá, poté budou vyloučeni z dalších hlasování o závažných věcech a nevznikne jim nárok na účast na plánovaných expedicích ani na občerstvení. Každý ze členů výboru bude mít nezadatelné právo přednášet své příspěvky na dané téma a platit své příspěvky. V tajném hlasování rozhodl předseda přípravného organizačního výboru o povinné částce, který bude, protože je to tajné, sdělen každému samostatně v přiložené obálce. Vstupní kolek tajný není, ale zato povinný. Já bych to nazval vnitroorganizační demokracií.

Na důkaz toho doporučuji, aby všichni řádně zaregistrovaní zaregistrovali, že předsedou bude trvale pan Josef Koníček, Ploty 25, bude rovněž rozhodovat o všech věcech podstatných, týkajících se zkoumání záhady mongolského červa, jakož i o věcech nepodstatných, kterými bude úschova a používání složených peněžitých vkladů, darů a jiných příjmů.

Všichni ostatní mohou být v řádných volbách zvoleni jako předsedové výborů, kterých je možné vytvořit tolik, kolik je členů. To, aby si přišli na své, protože jde o placené funkce. Které s i vkladem předplatili. Pokud by to bylo složité, je možné si jako pomůcku zapůjčit jednací řád parlamentu, který má se svými výbory a podvýbory značné zkušenosti a funkcí víc než japonská kalkulačka. A jsme opět v Asii.

Hlavním úkolem členů výborů bude, platit si své členské příspěvky a řádně na to dohlížet, aby jim mohly být hrazeny prebendy po stržení nákladů na administrativu až do výše 100%. Je důležité, aby každý člen měl svůj výbor a nemohla v něm zasednout manželka, dcera, syn, neteř, otec, matka, sourozenci, babička, dědeček, vnuk, vnučka, strýc, teta či prateta, synovec, snacha, přítelkyně či přítel a sousedé, kteří by mohli rozhodování výboru ovlivňovat.

Zde je na místě opět přirovnání klasiků: Za sedmi horami žilo sedm trpaslíků. Žili však individualisticky. Za každou horou jeden. (A vůbec, kolik centimetrů měřil každý jeden?)

Končím tímto z pověření pana Josefa Koníčka, předsedy přípravného organizačního výboru a trvalého předsedy tuto strastiplnou organizačně technickou, ale nezbytnou proceduru a bez dovolení se budu věnovat úvodnímu příspěvku o červovi.

Nikdo z přítomných nebude určitě pochybovat o možných souvislostech s nájezdy Mongolů a Avarů do Střední Evropy, po nichž zůstal naší obci i hanlivý přídomek, kteří tohoto obřího červa, resp. jeho larvu mohli nějak do obce dostat. Obří červ, pokud to je červ, tak žije na území Mongolska, což je stát, který se nachází na východě Asie, hned vedle Ruska a Číny. To je pro vysvětlení popis geografické, zeměpopisné polohy tohoto státu, který mimo jiné proslavil pan Temudžin, uměleckým jménem Čingischán a o několik století poté i pan Cedebal.

O tajemném červu kolují mýty, fámy, podložené i nepodložené lži, mediální kejkle s cílem zvýšení počtu vydání výtisků novin, časopisů apod. , přičemž je věc poměrně jednoduchá, ale i třeba složitá. Příkladem, i když umně rafinovaným, může být píseň "Snad jsem to zavinil já," od Jandy, kde se v určité pasáži zpívá o broukovi v hlavě. Asi si chtěl přihřát obarovicu za cizí penízem i přesto, že se to neslučuje s OSA (Ochranný svaz autorů).

A to je ten problém- kde se brouk v té jeho hlavě vzal?

"Já osobně mám za to, že jde o klasický černošský tradicionál, jak si jej radostně a spontánně prozpěvovali černoši na plantážích a když neměli co na práci, asi tak jednu hodinu týdně, tak si ji pod dohledem zapěli v kostele v neděli dopoledne.

Nechejme Ameriku Američanům, ochranný svaz autorský Jandovi a jak se říká, nech je mu Jan a pokročme v daném tématu. Možná se může někomu zdát, že utíkám od tématu, ale opak je pravdou. Stále více se mu přibližujeme, i když oklikou.

O podobě červa jsou různá ústní svědectví, ale nejsou žádné fotografie, protože když se někomu tento obří červ zjevil, ihned jej sežral a pak se zahrabal do písku a ti co přežili, nebyli si schopni zapamatovat, jak ten tvor vypadal. Každý vypovídal jinak. Co se týká případných fotografií červa, je to stejné jako u Járy da Cimrmana či sněžného muže a tady může být určitá spojitost, protože Jára da Cimrman, proslavený svými cestami, objevy, vynálezy, literární a divadelní tvorbou, včetně mnoha dalších aktivit jako zakladatele aquabelistiky, s mohl do toho Mongolska na poušť Gobi také dostat. Nejsou o tom ale žádné věrohodné zprávy a informace a tak to necháme pánům Svěrákovi a Smoljakovi, ať si to na vlastní útraty zjistí sami. Vzhledem k tomu, že v naší obci nejsou písčité půdy, podobné poušti Gobi, je docela možné taky místo v Moravské Písku. Této hypotézy se držel i pan Mužík, který se snažil vykopat olgoje v okolí Vlčnova a Moravského Písku, přesněji Bzenec-Přívoz. O tom svědčí i velké jámy v Písku a třeba i Jama ve Vlčnově. Když se mu to nepodařilo, ani po sobě neuklidil, jel kutat ke Slapům. Ve Vlčnově nebyly hlášeny žádné oběti po možném útoku červa a nejsou o tom záznamy v místní kronice nebo zpravodaji. Což však o ničem nevypovídá. Jiné, velmi zajímavé je porovnání s neznámým tvorem žijícím v Amazonii, který se asi jednou za sto let vynoří z hlubin řek a zhltne vše, co má v cestě, včetně rybářů a jejich lodí, ryb,hadů, papoušků i stromů a nepohrdne ani kamením. Takto nasycený zase zaleze století odpočívat.

Zřejmě časem bude nezbytné zorganizovat výpravu do Mongolska.

Tímto to bych uzavřel první část naší ustavovací schůze a, vyhlašuji malou, ale nezbytnou přestávku, během níž sčitatele necháme pracovat. Prosím vás, aby jste se při konzumaci občerstvení chovali méně hlasitě.



Konec první části, pokračování příště.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama